Beth yw gwerth net George Lopez? Mae archwilio ffortiwn actor wrth i’w fwyty, Chingon Kitchen, ddioddef iawndal mewn damwain car

>

Comedïwr Mae George Lopez’s Chingon Kitchen wedi dioddef difrod mawr yn dilyn digwyddiad lle damwain lori codi i’w fwyty ar Orffennaf 6ed.

Yn ôl ffynonellau gorfodaeth cyfraith, rhedodd gyrrwr dros yr arwydd stop y tu allan i Neuadd Brews yn Torrance, CA. Fe darodd mewn car arall a achosodd iddo droi allan o reolaeth a damwain i fwyty Lopez’s.

Dywed ffynonellau fod gyrwyr y ddau gar wedi'u hanafu ynghyd â theithiwr a cherddwr. Fe wnaethant ddioddef rhai mân anafiadau ac fe'u derbyniwyd i ysbyty lleol. Yn ffodus, ni anafwyd neb y tu mewn i'r bwyty.

Darllenwch hefyd: A yw Scarlett Johansson yn feichiog? Mae ffans yn ymateb gan fod seren Black Widow yn disgwyl y plentyn cyntaf gyda'i gŵr, Colin Jost

yn arwyddo dyn nad yw mewn i chi
The Chingon Kitchen ar ôl y digwyddiad damwain car ar Orffennaf 6ed (Delwedd trwy New Zealand News)

The Chingon Kitchen ar ôl y digwyddiad damwain car ar Orffennaf 6ed (Delwedd trwy New Zealand News)
Gwerth net George Lopez

Mae George Lopez werth oddeutu $ 45 miliwn. Mae'n ddigrifwr ac actor poblogaidd, sy'n enwog am ymddangosiadau yn ei gomedi ABC hunan-gynhyrchu, The George Lopez Show. Talwyd $ 12 miliwn iddo am bob tymor.

pan nad ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich caru

Mae comedi stand-yp George yn troi o gwmpas hil a chysylltiadau ethnig ac yn cynnwys diwylliant Mecsicanaidd ac Americanaidd.

Mae George Lopez wedi derbyn llawer o wobrau am ei waith a'i gyfraniadau i gymuned Latino. Enillodd Wobr Gweledigaeth Imagen 2003, Gwobr Ysbryd Latino 2003 am Ragoriaeth mewn Teledu, a Gwobr Effaith Cynghrair Cyfryngau Sbaenaidd Cenedlaethol.Darllenwch hefyd: Pryd dorrodd Zendaya a Jacob Elordi i fyny? Mae hanes dyddio’r actores a archwiliwyd fel cusan gyda Tom Holland yn anfon cefnogwyr i mewn i frenzy

Mae George Lopez hefyd wedi perfformio mewn llawer o sioeau byw ac yn ennill $ 8.5 miliwn oddi yno.

beth i'w wneud pan nad ydych yn poeni mwyach

Fe'i ganed ar Ebrill 23ain, 1961, yn Mission Hills, Los Angeles, California, a'i rieni oedd Freida ac Anatasio Lopez. Gadawodd ei dad ef pan oedd yn ddwy oed, a gwnaed yr un peth gan ei fam pan oedd yn ddeg oed.

Codwyd George Lopez gan ei nain famol, Benita Gutierrez, a'i lys-dad-cu, Refugio Gutierrez, a graddiodd o Ysgol Uwchradd San Fernando ym 1979.

Darllenwch hefyd: Blwch Dirgel Haf Jeffree Star 2021: Dyddiad rhyddhau, ble i brynu, ategolion, cost, a phopeth y mae angen i chi ei wybod

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr .