Beth yw gwerth net Horatio Sanz? Archwilio ffortiwn cyn seren SNL yng nghanol sgandal ymosodiadau diweddar

>

Actor a digrifwr Yn ôl pob sôn, fe wnaeth Horatio Sanz ymbincio ac ymosod yn rhywiol ar superfan dan oed mewn parti Saturday Night Live, tra bod aelodau’r cast yn edrych y ffordd arall, nododd y ddynes mewn achos cyfreithiol a ffeiliwyd ar Awst 12. Roedd y ferch 17 oed, sydd heb ei henwi, yn dod o Pennsylvania ac yn rhedeg a Safle ffan Saturday Night Live yn 2002.

Cyfarfu’r ferch â Horatio Sanz yn 2000 pan oedd yn 15 oed ac roedd yn 31. Mae’r achos cyfreithiol yn nodi bod Sanz wedi ei gwahodd i dapio’r sioe gomedi sgets ac mae’n sôn am enwau’r actorion a SNL Studios fel diffynyddion. Y flwyddyn nesaf, fe’i gwahoddodd i lawer o bartïon ar ôl y sioe. Yno, caniataodd iddi yfed, ei chyffwrdd yn amhriodol a dweud wrthi am eistedd ar ei lin.

NEWYDD: SNL’s Horatio Sanz Cyhuddo o Gam-drin Rhywiol yn ei arddegau https://t.co/LlDNTHq5om

- Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) Awst 12, 2021

Yn 2001, fe gysylltodd Sanz â hi trwy'r handlen neges ar unwaith 'Marblechomper', rhoi tocynnau iddi i'r sioe a gollwng gwybodaeth am westeion SNL a gwesteion cerddorol. Gofynnodd iddi hefyd anfon lluniau ohoni ei hun a pherfformio gweithredoedd rhywiol. Yn ôl yr achos cyfreithiol,

Cyfnewidiodd Sanz negeseuon gyda [yr arddegau] a llywio sgyrsiau i drafod rhyw, profiadau rhywiol, gweithgareddau rhywiol, ffantasïau rhywiol, fastyrbio.

Dywed yr achos cyfreithiol fod Horatio Sanz wedi cyfaddef iddo fastyrbio yn ystod y sgyrsiau. Mae'n debyg iddo wahodd y ferch ifanc i barti SNL lle yfodd gwrw gyda Jimmy Fallon, Sanz a gweithwyr eraill NBC. Ymosododd yn rhywiol ar yr arddegau mewn parti danwydd cyffuriau yn 2002 gan ei hoffi o flaen eraill.Mae Horatio Sanz yn cael ei siwio am ymosodiad rhywiol. https://t.co/GqN2JD7Asl

- TMZ (@TMZ) Awst 12, 2021

O ganlyniad, daeth y ferch yn ei harddegau yn dioddef o iselder, daeth cyffuriau dadleiddiol yn feddyginiaeth iddi ac fe aeth i'r ysbyty. Cyfarfu â Sanz mewn digwyddiad comedi yn 2019 ac ymddiheurodd, gan ddweud ei fod yn teimlo'n ofnadwy am yr hyn a ddigwyddodd. Mae hi bellach yn ceisio iawndal amhenodol, gan nodi ei bod yn dioddef cam-drin plant yn rhywiol ac wedi dioddef niwed seicolegol ac emosiynol.

Gwadodd llefarydd Horatio Sanz, Andrew Brettler, yr honiadau a dywedodd fod y ddynes allan am arian yn unig. Ychwanegodd iddi ailadrodd ei honiadau a cheisio rhaffu enwau mawr eraill i gael sylw'r cyfryngau. Dywedodd hefyd ei bod wedi mynnu $ 7.5 miliwn yn gyfnewid am ei thawelwch cyn ffeilio’r achos cyfreithiol, ond fe wnaethant wrthod ei thalu.
Gwerth net Horatio Sanz

Yr actor a

Yr actor a'r digrifwr Horatio Sanz (Delwedd trwy Jezebel / Twitter)

Mae'r chwaraewr 52 oed yn ddigrifwr ac actor poblogaidd. Daeth yn aelod adnabyddus o'r cast ymlaen Nos Sadwrn yn Fyw rhwng 1998 a 2006 a pharhau i gael gyrfa lwyddiannus mewn ffilm a theledu.

Mae'r gwerth net o Horatio Sanz oddeutu $ 2 filiwn. Enillodd y rhan fwyaf ohono yn ystod ei amser fel aelod cast ar SNL. Mae llawer o brosiectau yn dod ei ffordd a allai ei helpu i gynyddu ei werth net. Mae'n ennill mwy fyth fel digrifwr, sy'n cynnwys comedi stand-yp a nawdd.

Perfformiodd mewn sawl theatr yn Chicago ac roedd yn aelod o Theatr ETC Chicago. Roedd hyd yn oed yn aelod sefydlu comedi braslunio a phroffil byrfyfyr Upright Citizens Brigade. Perfformiodd gyda nhw hefyd yn theatrau comedi UCB.

Ymunodd Horatio Sanz â chast Saturday Night Live ym 1998 ac roedd yn ddisodli Tina Fey dros dro tra roedd hi ar gyfnod mamolaeth. Cyhoeddwyd yn 2006 na fydd Sanz yn dychwelyd oherwydd toriadau enfawr yn y gyllideb a adawodd i Lorne Michaels naill ai gynhyrchu ychydig o benodau neu ostwng y treuliau. Dychwelodd fel gwestai yn 2007 ac yn ddiweddarach yn 2011.

Y Flwyddyn Un roedd actor yn rhan o gomedi eistedd ABC Yn y Famolaeth ac ymddangos gyda Chris Parnell ymlaen Llyn Mawr yn 2010. Horatio Sanz oedd awdur a chynhyrchydd Comedi Canolog cyfres braslunio Amser Pretend Nick Swardson rhwng 2010 a 2011. Dechreuodd ei bodlediad Sioe Hooray yn 2015.


Hefyd Darllenwch: Faint o blant sydd gan Eminem? Daw plentyn ieuengaf Rapper allan fel rhywun nad yw'n ddeuaidd, a enwir yn swyddogol fel Stevie Laine


Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.