Polisi Preifatrwydd

Pa Ffilm I'W Gweld?
 

Rydym yn defnyddio Ezoic i ddarparu gwasanaethau personoli a dadansoddol ar y wefan hon, gan fod polisi preifatrwydd Ezoic i bob pwrpas a gellir ei adolygu gan clicio yma .Yma yn www.shoplunachics.com, mae preifatrwydd ein hymwelwyr yn hynod bwysig i ni. Mae'r ddogfen bolisi preifatrwydd hon yn rhoi manylion y mathau o wybodaeth bersonol sy'n cael ei derbyn a'i chasglu gan www.shoplunachics.com a sut mae'n cael ei defnyddio.

Ffeiliau Log

Fel llawer o wefannau eraill, mae www.shoplunachics.com yn defnyddio ffeiliau log. Mae'r wybodaeth y tu mewn i'r ffeiliau log yn cynnwys cyfeiriadau protocol rhyngrwyd (IP), math o borwr, Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd (ISP), stamp dyddiad / amser, tudalennau cyfeirio / gadael, a nifer y cliciau i ddadansoddi tueddiadau, gweinyddu'r wefan, olrhain symudiad y defnyddiwr o amgylch y wefan, a chasglu gwybodaeth ddemograffig. Nid yw cyfeiriadau IP, a gwybodaeth arall o'r fath yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol.

Cwcis

Efallai y bydd rhai o'n partneriaid hysbysebu yn defnyddio cwcis a bannau gwe ar ein gwefan. Mae ein partneriaid hysbysebu yn cynnwys Google Adsense.

Mae'r gweinyddwyr ad trydydd parti neu'r rhwydweithiau ad hyn yn defnyddio technoleg i wasanaethu'r hysbysebion a'r dolenni sy'n ymddangos ar www.shoplunachics.com. Maent yn derbyn eich cyfeiriad IP yn awtomatig pan fydd hyn yn digwydd. Gall technolegau eraill (fel cwcis, JavaScript, neu Bannau Gwe) hefyd gael eu defnyddio gan y rhwydweithiau ad trydydd parti i fesur effeithiolrwydd eu hysbysebion a / neu i bersonoli'r cynnwys hysbysebu a welwch.  • Mae gwerthwyr trydydd parti, gan gynnwys Google, yn defnyddio cwcis i weini hysbysebion yn seiliedig ar ymweliadau blaenorol defnyddiwr â'ch gwefan.
  • Mae defnydd Google o’r cwci DoubleClick yn ei alluogi a’i bartneriaid i weini hysbysebion i’ch defnyddwyr sy’n seiliedig ar eu hymweliad â’ch gwefannau a / neu wefannau eraill ar draws y Rhyngrwyd.
  • Gall defnyddwyr optio allan o ddefnyddio'r cwci DoubleClick ar gyfer hysbysebu ar sail diddordeb trwy ymweld Gosodiadau Hysbysebion .

Nid oes gan www.shoplunachics.com fynediad na rheolaeth dros y cwcis hyn a ddefnyddir gan hysbysebwyr trydydd parti.

Dylech ymgynghori â pholisïau preifatrwydd priodol y gweinyddwyr ad trydydd parti hyn i gael gwybodaeth fanylach am eu harferion yn ogystal ag i gael cyfarwyddiadau ar sut i optio allan o rai arferion. Rhestrir y polisïau preifatrwydd hyn ar bolisi preifatrwydd Ezoic ei hun y gallwch edrych arno clicio yma .

Nid yw polisi preifatrwydd www.shoplunachics.com yn berthnasol i hysbysebwyr neu wefannau eraill o'r fath, ac ni allwn reoli gweithgareddau hysbysebion eraill.Os ydych yn dymuno analluogi cwcis, gallwch wneud hynny trwy eich opsiynau porwr unigol. Gellir dod o hyd i wybodaeth fanylach am reoli cwcis gyda phorwyr gwe penodol ar wefannau priodol y porwyr.

Rydym wedi galluogi nodwedd gyda llwyfan Google Analytics sy'n darparu rhywfaint o wybodaeth ddemograffig i rai o'n defnyddwyr megis oedran, rhyw a diddordebau. Nid oes gennym fynediad at wybodaeth am unrhyw ddefnyddiwr unigol yn unig wybodaeth am ein sylfaen ymwelwyr yn gyffredinol. Os ydych yn dymuno optio allan o olrhain Google Analytics, gallwch wneud hynny trwy ymweld â'r Gwefan Google yma .

Cylchlythyr E-bost Cofrestrwch

Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer un o'r cylchlythyrau ar www.shoplunachics.com, bydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei brosesu gan ein partner e-bost Pepo Campaign. I ddarllen mwy am sut maen nhw'n storio'ch data, cyfeiriwch at eu polisi preifatrwydd erbyn clicio yma .

Gallwch ofyn i ni dynnu eich e-bost oddi ar ein rhestr tanysgrifwyr fel na fyddwch yn derbyn ein negeseuon e-bost mwyach trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio sydd i'w gweld ar waelod pob e-bost a anfonwn. Fel arall, atebwch yr e-bost gyda'r gair STOP a byddwn yn tynnu'ch e-bost o'n rhestr tanysgrifwyr.

Ni fyddwn byth yn gwerthu eich data i drydydd parti, ond rydym yn cadw'r hawl i anfon cynigion marchnata atoch gan drydydd partïon.

Facebook, Twitter, a botymau rhwydwaith cymdeithasol eraill

Mae'r wefan hon yn darparu botymau rhannu ar gyfer rhai o'r rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd gan gynnwys Facebook, Twitter, a Pinterest. Mae clicio unrhyw un o'r botymau hyn yn caniatáu ichi rannu'r dudalen rydych chi'n ymweld â hi ar eich cyfrif rhwydwaith cymdeithasol ar hyn o bryd. Wrth glicio botwm, cewch eich tywys i'r rhwydwaith cymdeithasol priodol. Nid ydym yn casglu nac yn prosesu unrhyw ddata personol trwy'r botymau hyn.