Deiseb i godi tâl ar Jake Paul am yrru troliau golff trwy draeth crwban gwarchodedig yn derbyn miloedd o lofnodion

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Mae Jake Paul yn cael ei ymchwilio yn Puerto Rico ar ôl iddo yrru cart golff trwy draeth gwarchodedig. Mae deiseb i gyhuddiadau gael eu dwyn yn ei erbyn wedi ennill tyniant.Fe bostiodd y YouTuber a Boxer dadleuol, Jake Paul, fideo ohono'i hun yn gyrru trol golff ar y traeth ar ei stori Instagram. Gwelwyd ef a'i ffrindiau mewn trol golff aur yn gyrru i lawr y traeth sydd i fod i gael ei amddiffyn gan ei fod yn ardal nythu ar gyfer crwbanod.

Dosbarthwyd fideo yn gyflym ar gyfryngau cymdeithasol, gyda rhai o drigolion Puerto Rico yn tynnu sylw at y ffaith ei bod yn dymor nythu ar gyfer y crwbanod, a gallai ymddygiad Jake Paul fod wedi peryglu'r crwbanod hynny.

Mewn ymateb i'r digwyddiad, cychwynnwyd deiseb a oedd yn canolbwyntio ar gael yr awdurdodau yn Puerto Rico i godi cyhuddiadau yn erbyn Jake Paul, ac arestio'r seren YouTube am ei weithredoedd. Hyd yn hyn, mae gan y ddeiseb bron i 40,000 o gefnogwyr, ond efallai na fydd angen y llofnodion gan ei bod yn ymddangos bod awdurdodau eisoes wedi bod yn talu sylw.


Mae awdurdodau Puerto Rico yn gwneud datganiad ar Jake Paul a'r traeth gwarchodedig

REGRET INSTANT: Deiseb yn erbyn Jake Paul yn cael dros 24,000 o lofnodion mewn ychydig oriau yn unig. Mae'r ddeiseb yn mynnu bod Jake yn cael ei godi am yrru troliau golff trwy draethau a oedd, yn ôl y ddeiseb, wedi amddiffyn crwbanod môr yn nythu. pic.twitter.com/zcJWXbSTRQ- Def Noodles (@defnoodles) Mai 20, 2021

Er i'r ddeiseb yn erbyn Jake Paul gael ei magu, gwnaeth yr Ysgrifennydd Adnoddau Naturiol ac Amgylcheddol, Rafael Marchargo, ddatganiad am y sefyllfa.

staen gwaed dros yr ymyl 1999
'Rwyf wedi gorchymyn ymchwiliad i bennu'r amgylchiadau sy'n ymwneud â defnyddio dau gerbyd modur ar draethau y cyflwynir eu bod yn Puerto Rico. Mae rhai cyfryngau wedi cyhoeddi heddiw fideo o’r dylanwadwr Jake Paul mewn cerbyd modur ar y traeth, gweithgaredd sydd wedi’i wahardd, ar wahân i asiantaethau gorfodi’r gyfraith. '

Aeth y datganiad ymlaen i ddweud nad yw’r fideo yn atgyfnerthu’r honiadau yn llwyr, ond dylai dinasyddion fod yn wyliadwrus o’r rheolau.

'Er nad yw'r fideo yn sefydlu ble na phryd y cafodd ei gynnal, mae'r DNER yn atgoffa dinasyddion bod y math hwn o weithgaredd wedi'i wahardd gan y gyfraith i ddiogelu'r amgylchedd a'r rhywogaethau sy'n gallu nythu neu fyw ar y traethau.'

Adroddodd TMZ y datganiadau hynny, fe wnaethant hefyd adrodd persbectif Jake Paul ar y sefyllfa. Yn ôl yr allfa, nid oedd Jake Paul yn ymwybodol o’r rheolau ar y traeth, ac nid oedd ganddo unrhyw fwriad gwael trwy yrru cart golff ar draeth gwarchodedig.Dywedir bod Jake Paul yn barod i gydweithredu ag awdurdodau ar beth bynnag sydd ei angen arnynt ar ôl i'r fideo ddod i'r amlwg. Bydd awdurdodau yn ymchwilio i weld a yw'r ddeiseb honno'n gweithio i bwyso ar daliadau.