10 gwaith enillodd Kane pan ddylai fod wedi colli

>

# 8 vs Stone Cold Steve Austin (King of the Ring 1998)

kane

Kane yn cynnal Pencampwriaeth WWF ychydig cyn ei cholli ar RAW

Efallai mai dyma’r ochr sâl imi siarad, ond pan oeddwn yn 12 oed yn gwylio prif ddigwyddiad King of the Ring ym 1998, roeddwn i eisiau dau beth. Un, i'm harwr Stone Cold Steve Austin gadw ei Bencampwriaeth WWF, a dau, i Kane gynnau ei hun ar dân, fel yr addawodd y byddai'n ei wneud pe bai'n colli'r gêm First Blood ac nad oedd yn ennill y teitl gan Austin.

Yn anffodus cefais fy ngwobrwyo â'r naill na'r llall o'r digwyddiadau hyn, gan fod y ddynoliaeth ac The Undertaker, yr un noson â'u Uffern enwog mewn gêm Cell, wedi ymyrryd. Cymerodd yr Ymgymerwr siglen yn Kane gyda chadair ddur a tharo Stone Cold yn lle, gan beri i Austin waedu a’r dyfarnwr ddyfarnu’r ornest a Theitl WWF i Kane. Byddai Stone Cold yn ennill y teitl yn ôl y noson nesaf ar RAW lai na 24 awr yn ddiweddarach, felly nid oedd yr amod cyfan am ddim.

Yn amlwg, pwrpas bwriadedig yr ornest yn King of the Ring oedd cael pobl i brynu’r sioe ar PPV, oherwydd roeddem yn sicr o weld rhywun yn gwaedu ac oherwydd bod Steve Austin yn anghyffyrddadwy ac wedi ennill y teitl 3 mis ynghynt yn unig, roeddem yn disgwyl y byddai Kane yn rhoi ei hun ar dân. Roedd eisoes ar dân ddeufis cyn y gêm Inferno gyntaf erioed, ac roeddem eisiau mwy!

BLAENOROL 3/10NESAF