Beth mae 3:16 Stone Cold Steve Austin yn ei olygu mewn gwirionedd?

>

Austin 3:16

Dalfa a oedd yn rhagori ar bopeth yr oedd adloniant chwaraeon yn ei wybod erioed.

Dalfa a ddiffiniodd nid yn unig yrfa un o Superstars mwyaf WWE erioed, ond un a ddiffiniodd oes gyfan o reslo proffesiynol. Dalfa sydd, hyd heddiw, yn gyfrifol am dalp mawr o werthiannau nwyddau WWE a catchphrase sy'n anfarwol yn dda ac yn wirioneddol, ym mhob ystyr o'r gair hwnnw.

Ond beth mae 3:16 Stone Cold Steve Austin yn ei olygu mewn gwirionedd?

Mae'n debyg bod ffans o Stone Cold Steve Austin yn gyfarwydd â tharddiad y catchphrase ei hun, ond heddiw rydyn ni'n mynd i fynd i ychydig o ddyfnder yn ei gylch.

Roedd Stone Cold Steve Austin, a oedd newydd gael gwared ar ei gysylltiad â Ted Dibiase yn ddiweddar, wedi cymryd rhan yn nhwrnamaint King of the Ring ym 1996. Cynhaliwyd rowndiau cynderfynol a rowndiau terfynol y twrnamaint ar Fehefin 23rd, 1996 yn Arena MECCA yn Milwaukee, Wisconsin.Ar ôl i Austin drechu Marc Mero yn rownd gynderfynol y twrnamaint, roedd ar fin wynebu Jake the Snake Roberts yn y rowndiau terfynol. Yn gynharach roedd Roberts wedi trechu Vader trwy ei ddiarddel.

Nawr roedd Jake Roberts, a oedd wedi bod yn epitome o gymeriad cŵl yn ei gyfnodau blaenorol gyda'r WWE, wedi dychwelyd i'r cwmni yn ddiweddar gyda gimig pregethwr. Roedd y gimig, a ysbrydolwyd ganddo yn troi’n Gristion a anwyd eto ac yn dod yn bregethwr mewn bywyd go iawn, wedi ei gael fel dyn Cristnogol crefyddol a ddyfynnodd y Beibl yn aml.

Ar ôl i Austin ddinistrio Roberts i raddau helaeth yn y rownd derfynol mewn pedwar munud ac wyth eiliad ar hugain, cafodd ei gyfweld gan Dok Hendrix (a adwaenir yn well fel Michael Hayes), yma y traddododd Austin yr araith eiconig a fyddai’n cael ei chredydu’n ddiweddarach gan y WWE fel dechrau'r Cyfnod Agwedd.teimlo fel na fyddwch chi byth yn dod o hyd i gariad eto

Dyma fideo’r araith yn ei chyfanrwydd:

Fel y gwelwch yn y fideo, gwawdiodd Austin ffydd Jake Roberts ’, trwy gyfeirio at Ioan 3:16 a nodi bod Austin 3:16 yn dweud fy mod i newydd chwipio eich asyn!

Ioan 3:16 yw’r pennill enwocaf ac enwocaf o’r Beibl Cristnogol. Mae'r pennill yn gyfystyr â dysgeidiaeth Cristnogaeth ei hun ac yn aml mae'n cael ei ddyfynnu gan bregethwyr ac offeiriaid fel ei gilydd.

Dyma destun llawn pennill Ioan 3:16 o’r Beibl:

Oherwydd bod Duw wedi caru'r byd felly, nes iddo roi ei uniganedig Fab, fel na ddifethir pwy bynnag sy'n credu ynddo, ond cael bywyd tragwyddol.

Felly pan ddaeth Austin i fyny ag Austin 3:16 yn ystod yr promo uchod, dyma'r pennill yr oedd yn siarad amdano. Mae'n werth nodi hefyd bod Jake Roberts wedi dyfynnu'r pennill hwn wrth dorri promo cefn llwyfan ar Austin cyn eu gêm.

Yn syth o geg y ceffyl, pan ofynnwyd iddo am darddiad Austin 3:16, dyma beth oedd gan Stone Cold Steve Austin ei hun i'w ddweud:

pa mor hir mae'n ei gymryd i syrthio mewn cariad ar gyfartaledd

Wrth imi gael fy ngwefus wedi ei phwytho i fyny yn dilyn fy ngêm yn erbyn Marc Mero, dywedwyd wrthyf fod Jake Roberts newydd wneud cyfweliad amdanaf yn cyfeirio at Ioan 3:16.

Roeddwn i'n gwybod yr adnod, ond cofiais hefyd fod ffan yn y parth diwedd bob amser mewn gemau pêl-droed yn dal arwydd a ddywedodd Ioan 3:16.

Felly roedd yn ddyfyniad eithaf enwog i ddechrau, ac ar ôl i mi ennill y twrnamaint daeth ataf ar y hedfan. I mi, roedd yn lwc pur y byddai Austin 3:16 yn dod yn beth a wnaeth.

Mae Stone Cold Steve Austin hefyd wedi egluro, er iddo gyfeirio at Ioan 3:16 a’i aralleirio i Austin 3:16, nad oedd yn golygu unrhyw drosedd i Gristnogaeth na thuag at y Beibl, dim ond rhywbeth yr oedd yn meddwl amdano wrth fynd. a'i ollwng allan.

Yn yr un cyfweliad gan WWE.com dyma beth oedd ganddo i’w ddweud am agwedd grefyddol Austin 3:16:

Pan wnes i Austin 3:16, nid oedd i fod i fod yn wrth-grefyddol nac unrhyw beth. Mewn gwirionedd, ni allaf ddweud wrthych faint o offeiriaid a lleianod sydd wedi gofyn imi am fy llofnod trwy gydol fy ngyrfa.

Nid oedd unrhyw beth cysegredig yn ei gylch. Dywed ‘Austin 3:16’ fy mod i ddim ond yn broffwydol eich asyn, a daeth yn ymadrodd a ddiffiniodd fy ngyrfa.

Mae'n dal i fod yn un o'r ymadroddion mwyaf poblogaidd yn hanes WWE, a gall unrhyw un nad yw'n ei hoffi roi hwb.

beth sydd yna i siarad amdano

Felly dyna'r cyfan y mae Austin 3:16 yn ei olygu, foneddigion a boneddigesau. Roedd yn rhywbeth y lluniodd Austin i sarhau Jake Roberts a'i offeiriad gimig yn ystod y cyfweliad ar ôl y gêm, dyna'r cyfan sydd yna!

Fel y gwyddom i gyd nawr, fodd bynnag, aeth Austin 3:16 ymlaen i fod, heb os, yn y catchphrase mwyaf poblogaidd yn hanes cyfan reslo proffesiynol. Gwerthodd crysau Austin 3:16 fel cacennau poeth yn ystod anterth y Cyfnod Agwedd ac maent yn parhau i wneud hynny, hyd heddiw, trwy WWEShop a'i gymdeithion, er nad yw Austin ar y sgrin mwyach.

Mae Stone Cold Steve Austin yn gyfreithlon yn chwedl bonafide o'r busnes reslo. Cafodd ei sefydlu yn Oriel Anfarwolion WWE yn 2009 gan neb llai na Vince McMahon ei hun ac mae'n parhau i swyno ac ysbrydoli selogion reslo proffesiynol di-ri yn ogystal â reslwyr sydd ar ddod.

Dyma fideo o sawl Superstars WWE heddiw yn ail-actio promo enwog Austin 3:16!

Os ydych chi am ddal Stone Austin Steve Austin, gallwch wneud hynny trwy gyweirio ei bodlediad, The Steve Austin Show lle mae'n siarad am lawer o bynciau gan gynnwys reslo proffesiynol a chyfweld â reslwyr pro o bob rhan o'r blaned.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am Austin neu Austin 3:16, croeso i chi eu gofyn yn y sylwadau isod!


Anfonwch awgrymiadau newyddion atom yn info@shoplunachics.com