WWE WrestleMania 33: 5 superstars WWE a fydd yn cael eu claddu yn WrestleMania

>

WrestleMania yw'r man lle mae sêr yn cael eu geni, lle mae gyrfaoedd yn cael eu gwneud a lle mae teyrnasiadau pencampwriaeth yn cael eu diffinio. Mae llawer yn dod i mewn i'r digwyddiad fel marwol yn unig ac yn gadael yr arena fel chwedl. Fodd bynnag, nid oes llawer yn ystyried ochr arall yr achos. Mae llawer o archfarchnad yn teimlo cywilydd yn y sioe o sioeau, cymaint fel nad ydyn nhw byth yn gwella'n llwyr. Efallai y bydd y cwmni'n dal i ddangos ffydd ynddynt ar ôl y digwyddiad, ond yn sicr nid yw'r cefnogwyr yn gwneud hynny.

Ni fydd eleni yn ddim gwahanol, mae gennym sawl gêm ar y cerdyn, ac mae sawl reslwr mewn perygl o gael eu claddu yn nwylo eu cydweithwyr. Efallai y bydd yr awgrymiadau hyn yn ymddangos yn annhebygol i chi, ond dim ond 20 munud y mae'n ei gymryd y tu mewn i'r cylch sgwâr i ddifetha aura reslwr.

Dyma bum archfarchnad a fydd yn cael eu claddu yn WrestleMania 33.


# 5 Curt Hawkins

Curt Hawkins mewn photoshoot ar gyfer WWE

Dychwelodd Curt Hawkins yn ôl SmackDown ar yr 21sto Orffennaf 2016

Byth ers yr wyneb y mae'r dyn ffeithiau a ddarganfuwyd ar SmackDown yn fyw, mae ei yrfa wedi bod ar droell ar i lawr. Pan gafodd ei hysbysebu gyntaf ar y teledu, cafodd ei bortreadu i fod yn weithred ddigrif gyda chryn dipyn o botensial. Fodd bynnag, mae bywyd wedi bod yn hollol groes iddo. Mae wedi ei archebu fel un is na'r cerdyn isaf a'i bortreadu fel casgen pob jôc ar SmackDown.sut i roi'r gorau i fod mor glinglyd i'ch cariad

Disgwylir i Curt Hawkins ymddangos yn y bedwaredd flynyddol Andre the Giant Memorial Battle Royal yn WrestleMania. Ac nid oes amheuaeth yn fy meddwl y bydd Hawkins yn cael ei ddileu mewn modd chwerthinllyd a doniol. Gallaf ddychmygu mai ef oedd yr un cyntaf i gael ei dynnu o'r frwydr yn frenhinol, efallai yn yr amser record. Efallai na fydd hyd yn oed yn cyrraedd y cylch o gwbl. Bydd yn rhaid aros i weld beth mae Vince yn ei ystyried yn ddoniol ar y diwrnod.

pymtheg NESAF