Mae Trisha Paytas yn datgelu ei bod yn 'cefnogi' penderfyniad Ethan Klein i ddisodli ei fam fel cyd-westeiwr newydd Frenemies

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Yn ddiweddar aeth Trisha Paytas i TikTok i drafod sut roedd hi'n teimlo mai mam Ethan Klein oedd y llu newydd o Frenemies.Dechreuwyd Frenemies gan y podlediad H3 ac fe'i cynhaliwyd gan YouTubers Ethan Klein a Trisha Paytas. Dechreuodd y ddau ffilmio'r sioe ym mis Gorffennaf 2020 gan ddod ar draws sawl saib oherwydd materion ymddygiad Paytas a achosodd ddiwedd dros dro i'r sioe ddwywaith.

Daeth Frenemies i ben yn swyddogol ddechrau mis Mehefin oherwydd y ddau yn dadlau dros rôl Paytas yn y broses llogi a sut nad oedd hi'n derbyn tâl ychwanegol o bum y cant o refeniw'r sioe.

Darllenwch hefyd: Dogfennau llys yn tynnu sylw at ymosodiad corfforol Landon McBroom yn erbyn wyneb Shyla Walker ar-lein


Mae Trisha Paytas yn cymeradwyo gwesteiwr Frenemies newydd

Aeth Trisha Paytas yn fyw ar TikTok i egluro sut roedd hi'n teimlo am gyhuddiadau Gabbie Hanna, ond eto ni esgeulusodd gefnogwyr a'i pesodd am farn ar westeiwr newydd Klein.Dechreuodd Paytas trwy alw Teuluoedd yn giwt, gan nodi ei bod yn 'dda' i Klein barhau â'r sioe gyda'i fam, Donna Klein.

'Rwy'n credu ei fod yn dda. Yn amlwg, dylai barhau ag ef os yw gyda'i fam. Mae'n giwt iawn. '

Roedd hi'n ymddangos ei bod hi'n deall, gan honni ei bod hi bob amser yn gwneud pethau gyda'i mam hefyd.

'Dwi bob amser yn gwneud pethau gyda fy mam hefyd; Rwy'n credu ei bod hi'n wirioneddol giwt bod yna gyd-westeiwr newydd; Rwy'n credu bod hynny'n dda iawn hefyd. '

Gorffennodd Paytas ei meddyliau trwy ddweud ei bod yn hapus ac yn gefnogol i Klein beidio â gwastraffu'r cyfleoedd arian o'r hysbysebion.'Mae yna fara allan yna, wyddoch chi, roedd gennym ni hysbysebion wedi'u gosod am flwyddyn. Pam gadael hynny? Fel, rwy'n hapus, rwy'n ei gefnogi. '

Gan fod Paytas wedi ymateb i ddrama Frenemies bron bob dydd am y mis diwethaf, roedd cefnogwyr yn falch ond eto’n anfaddeuol o weld y chwaraewr 33 oed yn dweud pethau cadarnhaol am gyd-berchennog Teddy Fresh.

Darllenwch hefyd: 'Rydyn ni'n gweithio'n ddiflino': Mae Menig Cymdeithasol yn ymateb i hawliadau gan Josh Richards, Vinnie Hacker, a Fouseytube sy'n honni nad ydyn nhw wedi cael eu talu am y digwyddiad bocsio 'YouTubers Vs TikTokers'


Mae ffans yn honni na fyddant yn ei chefnogi o hyd

Aeth ffans at Twitter i honni nad oeddent bellach eisiau cefnogi Trisha Paytas er gwaethaf ei hymddygiad ymddangosiadol newydd o ran Frenemies.

Soniodd rhai hyd yn oed sut roedd Paytas 'hallt' yn ymddangos a'i alw'n 'gymedrig' a ​​'hawl.'

faint yw gwerth mr bwystfil

Mae'r ffordd y mae ppl yn dal i'w chefnogi pic.twitter.com/TwoTSP7lFk

- ᴛʀɪᴄɪᴀ️‍️‍⚧️ᴛᴀᴋᴀɴᴀᴡᴀ (@ Takanawa816) Mehefin 28, 2021

Nid yw ei barn ar unrhyw beth Ethan o bwys felly….

beth i'w wneud pan rydw i wedi diflasu
- Sinderela (@ Cynthia42763173) Mehefin 28, 2021

Roedd hi'n swnio ychydig yn hallt pan soniodd am yr hysbysebion

- E.lott1983 (@ lott1983) Mehefin 28, 2021

Dyma’r tro cyntaf i mi ei gweld yn siarad am ryddfreintiau mewn ffordd ddigynnwrf a chadarnhaol ar ôl wythnosau o’r llanast manig. Dal ddim yn ei chefnogi hi bellach ond gobeithio ei bod hi'n gwneud yn iawn.

- (@pinkwinkkink) Mehefin 28, 2021

Ni allaf ei hoffi. Mae hi'n gymedrol ac â hawl.

- Spooky Hollow Grimmy (@spookyhollow) Mehefin 29, 2021

Y ffaith bod h3 bob amser yn cael ei grybwyll trish ceisiwch fod yn barchus a pheidiwch â siarad gormod ynddo yw'r twf y gall cefnogwyr trisha ei weld yn unig ond bydd y glowyr ffug ass 2 fel hyn a'u bod mor llawn o gasineb ei ddychrynllyd !!

- Maye (@ Maye20439612) Mehefin 29, 2021

Pobl yn cael eu canslo oherwydd cachu fe wnaeth y rhyngrwyd gloddio arnyn nhw. Ni allwch reoli hynny. Trisha yn canslo eu hunain trwy beidio â chau'r ffyc i fyny. Roedd gan Trisha bethau gwych yn digwydd ac fe ddaethon nhw i ben oherwydd iddi hunan-sabotio. WTF? pic.twitter.com/OoF2LSbO7N

- Stephane Riopel (@stephaneriopel) Mehefin 29, 2021

Beth ddigwyddodd i'r cathod ??? pic.twitter.com/0TE9OsMWf3

- melissa ann (@what_up_bbgirl) Mehefin 28, 2021

Merch SYMUD AR

- ahhhlexandra (@AnneTrope) Mehefin 28, 2021

https://t.co/JlxGUK4YM7

- Jenn ⚡️✨ (@jennnsaa) Mehefin 29, 2021

Mae ffans yn dal i aros i weld a fydd Klein yn mynychu priodas Paytas i Moses Hacmon, brawd yng nghyfraith y cyn.

Darllenwch hefyd: Mae Trisha Paytas yn cysgodi Ethan Klein ar Twitter ar ôl i'w 'ddadl' gyda Steven Crowder fynd yn firaol

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.