Pryd mae Tymor 3 o All Americanaidd yn dod allan ar Netflix? Dyddiad rhyddhau, amser, a'r cyfan sydd angen i chi ei wybod

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Ar ôl y perfformiad cyntaf o Y Meirw Cerdded Mae Tymor 10, docuseries Heist, a thymor newydd o The Movies That Made Us, Netflix yn barod i ddod â thrydydd tymor All American i'w danysgrifwyr.Y CW's mae gan ddrama chwaraeon boblogaidd ffan mawr, a byddant yn hapus i wybod bod y sioe wedi'i hadnewyddu am bedwerydd tymor. Fe'i dilynir gan gyfres spinoff o'r enw All American: Homecoming ac mae wedi'i hamserlennu ar gyfer dyddiad premiere canol tymor.

sut i ddweud a yw rhywun yn eich hoffi chi ond yn ei guddio

Dyddiad rhyddhau, amser, a phopeth i wybod am All American Season 3

Bydd pob Tymor 3 Americanaidd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf ddydd Mawrth, Gorffennaf 27ain, ar Netflix. Mae'r sioe wedi'i lleoli allan o California. Bydd ar gael i'w ffrydio am hanner nos Amser Safonol y Môr Tawel (3:00 AM Amser Safonol y Dwyrain).

Bydd y drydedd bennod yn cynnwys peilot awyr agored ar gyfer y gyfres spinoff All American: Homecoming.

Ar wahân i hyn, bwriedir i'r pedwerydd tymor gael ei ddangos am y tro cyntaf ar Hydref 25ain. Bydd gan bob Tymor 3 Americanaidd 19 pennod, a byddant yn cael eu rhyddhau gyda'i gilydd, sy'n golygu y gall tanysgrifwyr oryfed mewn pyliau'r tymor ar yr un pryd.Mae pob Americanwr yn ymwneud â thaith seren dennis Simone sy'n codi a chwaraewr pêl fas elitaidd, Damon, o Chicago a'u profiadau mewn colegau a phrifysgolion Hanesyddol Du.

Bydd trydydd tymor y sioe yn parhau o ddiwedd Tymor 2, lle ailymddangosodd anaf i'w ysgwydd Spencer. Roedd ef ac Olivia yn ymwybodol o'r digwyddiad, a bydd y tymor newydd yn datgelu a allant gyfaddef na all Spencer chwarae neu a fyddant yn rhoi sylw iddo.

Bydd y gyfres yn parhau o benderfyniad Spencer i adael Beverly Hills High a dychwelyd i chwarae pêl-droed i Ysgol Uwchradd South Crenshaw.Mae prif gast y gyfres yn ôl am y trydydd tymor. Mae hyn yn cynnwys Daniel Ezra fel Spencer James, Bre-Z fel Tamia 'Coop' Cooper, Greta Oniegou fel Layla Keating, Samantha Logan fel Olivia Baker, Michael Evans Behling fel Jordan Baker, Cody Christian fel Asher Adams, Karimah Westbrook fel Grace James, a Monet Mazur fel Laura Fine-Baker.

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.

Rwy'n teimlo'n gaeth yn fy mhriodas

Darllenwch hefyd: Beth ddywedodd DaBaby? Esboniodd dadl Rapper 'Rolling Loud' wrth iddo wynebu adlach dros sylwadau homoffobig