Y 5 ffilm deuluol orau ar Netflix mae'n rhaid i chi eu gwylio

>

Mae llwyfannau OTT fel Netflix yn un o'r ffyrdd gorau o fwynhau amser ffilm gyda theulu a ffrindiau gartref, ond nid yw pob ffilm yn addas i deuluoedd. Mae ffilmiau teulu yn genre hollol wahanol o ran sinema.

Mae'r rhan fwyaf o ffilmiau teuluol i fod i fod yn brofiad di-hid, gwirion ac emosiynol i anghofio pob pryder bydol a chwtsio i fyny gyda'u hanwyliaid yn rhannu eiliad o heddwch.

O ran dewis ffilm deuluol dda i'w gwylio, mae blas pobl yn amrywio. Mae'n well gan rai ddramâu comedi animeiddiedig, tra bod rhai comedïau PG-13 yn eu harddegau yn eu harddegau. Bydd yr erthygl hon yn trafod y ffilmiau teulu gorau ar Netflix y dylai gwylwyr eu gwylio gyda'u teulu a'u ffrindiau wrth rannu eiliad o undod.


Darllenwch hefyd: Y 5 ffilm gyffro orau ar Netflix mae'n rhaid i chi eu gwylio


Ffilmiau teulu gorau ar Netflix yn ddiweddar

1) Benji (UDA)

Mae Benji yn ailgychwyn ffilm deuluol 1974 o

Mae Benji yn ailgychwyn ffilm deuluol 1974 o'r un enw (Delwedd trwy Netflix)Mae bron pawb ar y blaned hon naill ai'n caru cŵn neu ffilm am gŵn. Mae Benji yn ailgychwyn ffilm deuluol glasurol 1974 o'r un enw ac mae'n cynnwys ci crwydr sy'n achub y dydd i deulu wrth ddatrys eu problemau.

Mae drama deuluol Netflix yn cynnwys diweddglo emosiynol a gweddus i stori am gyfeillgarwch ac mae'n rhy dda i'w golli ar Netflix.


2) Dod o Hyd i 'Ohana (UDA)

Dod o hyd i

Mae Canfod 'Ohana yn cynnwys pedwar arddegau ar helfa drysor (Delwedd trwy Netflix)Drama deuluol am frodyr a chwiorydd yn eu harddegau yn dod o hyd i drysor cudd ac yn darganfod eu treftadaeth yn Hawaii. Mae dod o hyd i 'Ohana yn ymddangos fel ffilm deuluol hwyliog allan o'r 90au ond gyda chomedi fodern wedi'i diweddaru.

andre y frwydr anferth yn frenhinol

Mae'r ffilm hon yn wyliad gwych, yn enwedig gyda'r plant a fydd yn gweld y ffilm yn hynod ddiddorol oherwydd ei phwnc. Argymhellir yn gryf rhoi hyn Mae teulu Netflix Adventure yn ffilmio oriawr .


Darllenwch hefyd: Gweddw Ddu ar Disney Plus: Dyddiad rhyddhau, cast, amser rhedeg, a mwy


3) Jingle Jangle: Taith Nadolig (UDA)

Ffilm Nadolig am wneuthurwr teganau oed (Delwedd trwy Netflix)

Ffilm Nadolig am wneuthurwr teganau oed (Delwedd trwy Netflix)

Mae bron pob ffilm Nadolig yn ffilmiau teuluol, felly mae'r ffilm ffantasi Nadolig hon yn cyrraedd y rhestr. Ar wahân i fod yn ffilm Nadolig, mae Jingle Jangle: A Christmas Journey yn wledd i gefnogwyr sioeau cerdd ac mae ganddo gymaint â 12 cân.

pan fydd gŵr yn gadael ei wraig

Mae'r stori'n ymwneud â gwneuthurwr teganau oed a'i stori emosiynol 30 mlynedd o hyd yn cynnwys ei wyres. Gall gwylwyr fwynhau'r ffilm hon gyda'u teuluoedd erbyn clicio yma.


Darllenwch hefyd: Y 5 ffilm weithredu orau ar Netflix mae'n rhaid i chi eu gwylio


4) The Willoughbys (Canada - UDA)

Llun o

Llun o'r ffilm Willoughbys (Delwedd trwy Netflix)

Mae'r fenter ar y cyd hon o Ganada-America yn nodwedd animeiddiedig am bedwar o frodyr a chwiorydd sydd wedi cael llond bol ar eu rhieni ac felly eisiau cael gwared arnyn nhw. Mae'r ffilm hefyd yn cynnwys cath glas tabby fel adroddwr y plot.

Mae'r nodwedd Netflix hon yn berl comedi pur, a dylai pawb wylio The Willoughbys i gael amser da. Gall y gwylwyr edrych ar y ffilm ar Netflix .


Darllenwch hefyd: Y 3 Ffilm Netflix Teen Uchaf y mae'n rhaid i chi eu gwylio


5) Klaus (Sbaen)

Mae Klaus yn cynnwys cyfeillgarwch anarferol rhwng Santa Claus a phostmon (Delwedd trwy Netflix)

Mae Klaus yn cynnwys cyfeillgarwch anarferol rhwng Santa Claus a phostmon (Delwedd trwy Netflix)

Ffilm Nadolig animeiddiedig anhygoel o wych am bostmon a bostiwyd ar ynys bell gan ei dad i brofi ei hun. Mae'n cynnwys ergydion animeiddiedig syfrdanol a derbyniodd glod beirniadol am yr un peth.

Ar wahân i'r postmon, mae'r ffilm hefyd yn cynnwys cymeriad Santa Claus fel Klaus. Mae'r ffilm a enwebwyd gan yr Academi yn wyliadwrus hanfodol i'r plant a'r oedolion oherwydd ad-daliad gwych ar y diwedd.

Cliciwch yma i ailgyfeirio i dudalen swyddogol Klaus yn Netflix.


Darllenwch hefyd: Y 5 ffilm arswyd frawychus orau ar Netflix mae'n rhaid i chi eu gwylio