Pwy oedd y DJ Paul Johnson? Y cyfan am chwedl Chicago House wrth iddo basio i ffwrdd yn 50 oherwydd COVID-19

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Yn anffodus, DJ a chynhyrchydd Americanaidd Paul Johnson bu farw yn ddiweddar ar Awst 4 yn 50 oherwydd cymhlethdodau COVID-19. Yn ôl ei ddatganiad tudalen Facebook:Bu farw ein mawredd y bore yma am 9am y chwedl gerddoriaeth tŷ yr ydym i gyd yn ei hadnabod fel PJ aka Paul Johnson.

Dywedodd cynhyrchydd Chicago, RP Boo, 'rydym wedi colli chwedl wych o'n cymuned.' Dywedodd y DJ Mike Servito fod Paul Johnson wedi dysgu'r byd sut i bownsio i'r bît. Ychwanegodd y byddai recordiau a cherddoriaeth Johnson yn aros yn oesol ac yn ddyrchafol.

cymryd bywyd un diwrnod ar y tro

Mae cerddoriaeth tŷ wedi colli gwych erioed. RIP Paul Johnson https://t.co/Qq37lqCBhj

- Mixmag (@Mixmag) Awst 4, 2021

Derbyniwyd Johnson i Little Company o Ysbyty Mary ym Mharc Evergreen maestrefol ym mis Gorffennaf, lle cafodd ei roi ar beiriant anadlu. Dywedodd ei ffrindiau yr wythnos diwethaf fod ei iechyd yn gwella, ac y gallai anadlu ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, cadarnhaodd ei asiantau ei marwolaeth ar Dydd Mercher. Mae'r teulu wedi gofyn am breifatrwydd.


Pwy oedd Paul Johnson?

Yn enedigol o Paul Leighton Johnson ar Ionawr 11, 1971, roedd yn adnabyddus fel ei DJ Tŷ hunan-ddysgedig. Roedd ei sengl 1999 Get Get Down 'yn boblogaidd ledled y byd.Dechreuodd DJio ym 1984 pan oedd yn 13. Yn ddiweddarach dechreuodd weithio fel cynhyrchydd gyda sawl label tŷ yn Chicago. Roedd ei drac 'Get Get Down' yn un o'r 5 uchaf yn y DU ac yn 3 uchaf yng Ngwlad Groeg.

Dechreuodd Paul Johnson a'i bartner Radek label tŷ Chicago Dust Traxx. Buont yn gweithio gyda Robert Armani dan yr enw Traxmen a gyda Gant Garrard fel Brother 2 Brother. Siartiodd ei drac Follow This Beat, a ryddhawyd yn 2004, yn rhif 8 ar siart Dawns yr UD.

Roedd Johnson yn amputee dwbl ac roedd wedi bod mewn cadair olwyn ar ôl cael anaf yn ystod saethu ym 1987. Collodd ei goes gyntaf yn 2003 a'r llall mewn damwain cerbyd modur y llynedd.
Darllenwch hefyd: Pwy yw Sierra Steadman? Mae seren TikTok yn mynd yn firaol ar ôl iddi ddatgelu bod cynorthwyydd hedfan Alaska Airlines wedi ei chywilyddio am wisgo top cnwd

sut i ddelio â phobl anniolchgar

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.