'Rydyn ni eisiau cael plentyn': mae Shane Dawson a Ryland Adams yn datgelu eu bod nhw'n gweithio tuag at gael babi, ac mae'r cefnogwyr yn pryderu

>

Cyhoeddodd Shane Dawson a Ryland Adams eu bod yn ystyried cael plant mewn fideo YouTube newydd a bostiwyd gan yr olaf ddydd Mawrth. Fodd bynnag, mae gan hyn lawer o gefnogwyr dan sylw, o ystyried honiadau blaenorol y cyn.

Roedd Shane Dawson wedi bod ar dân o’r blaen oherwydd sawl honiad a chyhuddiad a godwyd yn ei erbyn. O drydariadau hiliol i honnir ei fod yn amhriodol gyda'i gath anwes, mae llawer ar y rhyngrwyd wedi gwgu yn y YouTuber.

Er gwaethaf y ddrama, roedd Shane Dawson yn dal i gynnig i Ryland Adams yn 2019, ar ôl dyddio ers 2016.

faint yw gwerth sglodion

Darllenwch hefyd: 'Rydyn ni wedi torri': Mae merch fach ddylanwadol Kate Hudson, 'Eliza o TikTok,' yn marw ar Sul y Tadau ar ôl brwydr hir gyda chanser


Mae Shane Dawson a Ryland Adams yn honni eu bod nhw eisiau plant

Yn fideo YouTube newydd Ryland Adams, o'r enw 'Cooking My Boyfriends Hoff Bryd! 2021 ', mae ef a Shane Dawson yn mynd i'r afael â'u hawydd i gael plentyn gyda'i gilydd.Tua dechrau'r fideo, mae Ryland yn rhannu pethau y mae ef a Shane wedi'u prynu yn ddiweddar, gydag un ohonynt yn grys plant yr oedd 'Cabo' wedi'i ysgrifennu ar y blaen.

Yna eglurodd pam y prynodd y crys:

'Rydyn ni eisiau cael plentyn, felly fel os ydyn ni'n dechrau ei roi allan i'r byd gyda'n pryniannau, bydd yn dod yn wir.'

Yna gofynnodd Morgan Adams, chwaer Ryland Adams, pwy oeddent wedi dewis bod yn cario eu plentyn yn y dyfodol.'Dyna beth nad ydym yn ei wybod eto. Rydyn ni'n meddwl amdano, ond dyma ein cam cyntaf. '

Gan fod y cwpl wedi bod gyda'i gilydd ers chwe blynedd, roedd llawer yn gyffrous i'w gweld yn cymryd y cam nesaf. Fodd bynnag, roedd gan lawer broblemau gyda'r syniad, gan ystyried gorffennol Shane Dawson, a phoeni am les cyffredinol y plentyn.

Darllenwch hefyd: 'Mae gen i ddychryn a chywilydd': mae Billie Eilish yn postio ymddiheuriad yn dilyn adlach ddiweddar dros sylwadau hiliol a defnyddio slyri Asiaidd


Mae ffans yn mynegi pryder ynghylch syniad bod y ddau yn cael plentyn

Cymerodd llawer i Twitter i fynegi eu pryder ynghylch dymuniadau Shane a Ryland i gael plentyn.

O ystyried yr honiadau ynghylch y cyntaf a'i ryngweithio amhriodol gyda'i gath anwes, roedd pobl yn ei chael hi'n beryglus gan honni na ddylid caniatáu i ddau 'gael plant.'

Shane Dawson a Ryland Adams, yn glynu gyda physgod aur, os gwelwch yn dda.

pa mor hir ddylwn i aros hyd yma ar ôl torri i fyny
- #PopART Delight ️‍⚧️️‍ (@PopARTDelight) Mehefin 23, 2021

Mae gen i dri ohonyn nhw ac nid yw'n anodd sicrhau nad ydyn nhw'n gwylio cynnwys oedolion ar youtube. Efallai y dylech chi gymryd eich cyngor eich hun os ydych chi'n meddwl bod bod yn rhiant mor anodd â hynny

- WemoMonsterVoice (@VoiceWemo) Mehefin 22, 2021

Tbf cyfrifoldeb rhieni yw monitro'r hyn y mae eu plentyn yn ei wneud / wylio ar-lein. Gallwch chi weld yn glir trwy eu holl gynnwys ei fod wedi'i anelu at bobl ifanc yn eu harddegau hwyr, os yw plant yn ei wylio yna mae hynny'n beth i'w rhieni, mae'n debyg.

- Dollyishh (@Odd__Doll) Mehefin 22, 2021

Yn union! Do, fe gododd yn ôl yn aruthrol bryd hynny ond dyna'r gorffennol a blynyddoedd lawer yn ôl. Os ydych chi wedi gweld ei fideos dros y blynyddoedd gallwch chi weld nad yw'n bendant yn bedo na'r un person ag yn ôl bryd hynny. Mae angen i bobl roi'r gorau i ddal gafael ar y gorffennol.

- Shay (@ Shaylouise22) Mehefin 22, 2021

plentyn gwael

- Victor (@papivictorr) Mehefin 23, 2021

Uh ... yn bendant ni ddylai Shane fod o gwmpas plant.

- Endgame Bughead || Galwodd Lili fi yn frenhines. ✨ (@Bugheadsbeanie) Mehefin 23, 2021

meddyliau a gweddïau i'r plentyn.

- jordan🥀 (@houstonxjordan) Mehefin 23, 2021

Ni ddylid caniatáu iddynt gael plant.-

- 𝓁𝑒𝓋✨ (@sadiearobens) Mehefin 23, 2021

ni ddylai fod yn cael plant ar ôl y digwyddiad cath ...

beth ydych chi'n ei wneud i wella pethau
- 🪥Genzee🪥 (@genoshazakari) Mehefin 23, 2021

Nid wyf yn siŵr bod y syniad hwn cystal ag y maen nhw'n meddwl ydyw. pic.twitter.com/hICWmHwX7l

- Aaron Davis (@Aaron_____Davis) Mehefin 23, 2021

Rhaid i ddarllenwyr nodi nad yw'r dyn 32 oed wedi dychwelyd yn swyddogol i YouTube a dim ond wedi ymddangos yn fideos Ryland .

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr .