'Mae yna bobl yno (WWE) nad ydw i eisiau eu gweld' - nid yw Jim Johnston yn rhy awyddus i fynd i mewn i Oriel yr Anfarwolion

>

Roedd cyn-gyfansoddwr WWE, Jim Johnston, yn westai ar Cipolwg gyda Chris Van Vliet ac agorodd y cyn-filwr am anwythiad posib Oriel Anfarwolion.

Nododd Johnston, gan nad yw WWE wedi ei sefydlu eisoes, mae'r siawns o fynd i mewn i'r Hall of Famer yn eithaf main. Galwodd Johnston bwnc ymsefydlu Oriel Anfarwolion yn beth 'pesky' a chredai nad oedd yn rhywbeth i fod yn fân amdano.

'Rwy'n credu os nad ydyn nhw eisoes, nid ydyn nhw'n mynd i. Mae'n un o'r pethau pesky hynny lle nad ydych chi am fod yn fân amdano, 'meddai Johnston.

Fe wnaeth WWE danio Jim Johnston yn 2017 ar ôl daliadaeth 32 mlynedd yn y cwmni, a chyfaddefodd y byddai cael galwad Oriel yr Anfarwolion yn anghyfforddus.

Mae fy nghyfweliad gyda'r Jim Johnston ar ben nawr!

Mae'n siarad am:
- peidio â bod yn Oriel yr Anfarwolion
- ei feddyliau ar themâu cyfredol WWE & AEW
- straeon y tu ôl i rai o'r caneuon thema orau a ysgrifennodd
- AEW byth yn cysylltu ag ef

: https://t.co/bHmjx7fnV6
: https://t.co/rQoaeHMc6j pic.twitter.com/dVaNYRNeTM

- Chris Van Vliet (@ChrisVanVliet) Ebrill 27, 2021

Heb ddatgelu unrhyw enwau, nododd Johnston yn blwmp ac yn blaen nad yw am ryngweithio â rhai pobl yn WWE. Ychwanegodd nad yw reslo pro bellach yn rhan sylweddol o'i fywyd.'Ond mae fel eich bod chi wedi tanio fi, ond rydych chi am i mi ddod yn ôl a fy rhoi drosodd trwy wneud Oriel yr Anfarwolion,' ychwanegodd Johnston. 'A fyddai'n anrhydedd? Cadarn. Ond ar yr un pryd, byddai'n anghyfforddus. Mae yna bobl yno nad ydw i eisiau eu gweld a ddim eisiau ysgwyd eu llaw. Ond nid yw'n agwedd fawr ar fy mywyd nawr. Ond un o'r pethau cadarnhaol ar ôl gwneud WWE cyhyd yw eich bod chi'n gorfod ysgrifennu beth bynnag rydych chi ei eisiau. '

Os yw'n ddyn anferth, mae'n mynd i fod yn thema arafach: Jim Johnston ar y broses o ysgrifennu thema WWE newydd

Siaradodd Johnston hefyd am y broses o wneud y gân thema berffaith ar gyfer reslwr.

Esboniodd y dyn sy'n gyfrifol am sawl cân thema boblogaidd WWE ei fod yn gwylio fideos o'r perfformwyr i gael teimlad o'u cymeriadau, presenoldeb corfforol, a'u hegni cyffredinol.

'Ni chefais erioed lawer iawn o wybodaeth. Pe bawn i'n gallu gweld unrhyw fideo, roedd hynny'n help aruthrol. Lle dwi'n dechrau, rydw i eisiau gwybod tempo a vibe sylfaenol. Os yw'n ddyn enfawr, bydd yn thema arafach. Mae'r tempo yn adlewyrchu ei fod yn ddyn mawr. Y dynion sy'n llai, rydych chi am adlewyrchu'r egni. Rydych chi'n dechrau yno, a dwi'n ceisio dod o hyd i rywbeth sy'n atseinio. Rwy'n dechrau chwarae pethau, a bydd rhywbeth yn gwneud i mi fynd, dyna ni, 'nododd Johnston.

Datgelodd Jim Johnston hefyd fanylion ei 'fargen ysgwyd llaw' gyda Vince McMahon a'i feirniadaeth o'r themâu mynediad cyfredol yn WWE ac AEW.