Teyrnas: Ashin of the North: Dyddiad rhyddhau, cast, plot, trelars, a lluniau llonydd Gianna Jun

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Deyrnas: Mae Ashin of the North yn deillio o'r gyfres zombie hanesyddol boblogaidd Kingdom. Mae deilliant sioe Corea yn arbennig a ragwelir yn fawr a bydd yn ateb rhai cwestiynau pwysig iawn am y planhigyn atgyfodiad.Mae'r sioe wreiddiol, sydd wedi cwblhau dau dymor, yn seiliedig ar y webcomic Burning Hell Shinui Nara. Teyrnas: Mae Ashin y Gogledd, fodd bynnag, yn standalone a ysgrifennwyd gan Kim Eun-hee a Yang Kyung-il.

Daw rhyddhad y sioe flwyddyn ar ôl i dymor 2 y Deyrnas ddod allan ar Netflix.

Dyddiad rhyddhau'r Deyrnas: Ashin y Gogledd

Teyrnas: Mae llechen ar Ashin y Gogledd i'w ryddhau ar Orffennaf 23, 2021. Gellir ffrydio'r deilliant annibynnol ar Netflix.

pethau i'w gwneud pan fyddwch chi wedi diflasu

Darllenwch hefyd:Dyma 5 sioe arall i oryfed, os ydych chi'n caru Ji Sung a The Devil Judge gan Jinyoung

Plot y Deyrnas: Ashin y Gogledd

Ar ddiwedd tymor 2 y Deyrnas, roedd Lee Chang a Seo Bi wedi olrhain i lawr y lleoliad lle'r oedd y gwaith atgyfodi wedi dod i'r amlwg. Daethant wyneb yn wyneb â Gianna Jun pan ddaeth y tymor i ben.

Nawr, yn Kingdom: Ashin of the North, byddwn yn gweld stori darddiad Gianna Jun sy'n chwarae rhan Ashin.beth i'w ddweud wrth bobl amdanoch chi'ch hun

Mae Ashin yn byw yn rhanbarth Afon Yalu ar y Gororau Tsieineaidd. Hi yw'r un a werthodd hadau cynllun yr atgyfodiad i deithwyr a hefyd eu cyfarwyddo ynglŷn â sut i'w ddefnyddio ar draws Joseon.

Awgrymwyd bod China yn rhan o dynnu Joseon i lawr ac fe wnaethant ddefnyddio Ashin i wneud eu gwaith.

Pam fyddai Ashin yn helpu gelyn Joseon a beth yw ei stori? Dyma'r union beth y byddai'r deilliant yn ei ddatgelu.

Darllenwch hefyd:

O The New World: Dyddiad rhyddhau, fformat, ble i wylio'r sioe dan arweiniad Kai EXO, Lee Seung-gi, Jo Bo-ah

Cast y Deyrnas: Ashin y Gogledd

Hyd yn hyn, mae'r tri chymeriad arweiniol yn y sgil-gynnyrch wedi'u datgelu

Gianna Jun fel Ashin

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd a rennir gan Netflix Korea (@netflixkr)

Gianna Jun, sy'n fwyaf adnabyddus am sioeau fel My Love from the Star a The Legend of the Blue Sea, sy'n chwarae'r brif ran. Mae hi'n portreadu'r oedolyn Ashin yn y sioe.

Rhaid nodi y bydd Gianna Jun a’r actor Ju Ji-hoon, sy’n chwarae eu rôl ym mhrif gyfres y Deyrnas, hefyd yn rhannu gofod sgrin yn y ddrama Jirisan sydd ar ddod.

Kim Shi-a fel yr Ashin iau

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd a rennir gan Netflix Korea (@netflixkr)

sut i drin gŵr hunanol

Mae Kim Shi-a yn actor plant eithaf newydd a welwyd yn y ffilm Ashfall a'r sioe Perfume. Bydd hi'n chwarae rhan yr Ashin iau yn y Deyrnas: Ashin y Gogledd.

Bydd yr standalone yn portreadu'r caledi a wynebodd Ashin pan oedd hi'n ifanc a'r galarnadau y mae'n eu dal.

Parc Byung-eun fel Min Chi-rok

Actor Park Byung-eun yn chwarae rôl Min Chi-rok yn Kingdom: Ashin of the North. Fe’i gwelwyd yn ail dymor y Deyrnas a bydd yn dychwelyd i ail-ddangos ei rôl yn y spinoff hefyd.

Cyn hynny, bu’n gweithio ar sioeau poblogaidd fel Oh My Baby, Arthdal ​​Chronicles, Voice 3, What's Wrong With Ysgrifennydd Kim ymhlith eraill. Fe’i gwelwyd yn ddiweddar hefyd yn y ffilm Seobak.

Darllenwch hefyd:

You Are My Spring pennod 3: Nid Chae Jun yw'r llofrudd sy'n dod o hyd i Young-do, ond pwy yw?

Stills of Kingdom: Ashin y Gogledd

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan yr actores Kim Shia. Bomin Kim ♡ (@ eun081012)

gadewais fy ngwraig am fenyw arall
Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd a rennir gan Netflix Korea (@netflixkr)

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd a rennir gan Netflix Korea (@netflixkr)

sut i adeiladu ymddiriedaeth yn ôl ar ôl dweud celwydd
Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd a rennir gan Netflix Korea (@netflixkr)

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd a rennir gan Netflix Korea (@netflixkr)

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd a rennir gan Netflix Korea (@netflixkr)

Trelars y Deyrnas: Ashin y Gogledd

Trelars y Deyrnas: Mae Ashin y Gogledd yn mynd â ni yn ôl i zombieland lle mae bodau dynol grotesg yn heintio ein gilydd ar ôl amlyncu'r planhigyn atgyfodiad. Gwelodd y stori blentyn a geisiodd achub ei mam rhag defnyddio'r blodyn, heb fod yn ymwybodol o'i holl effeithiau.

Mae rheswm Ashin dros geisio dial yn rhywbeth y bydd y gynulleidfa yn ei ddarganfod pan fydd y bennod arbennig yn canu.