John Cena, Nikki Bella vs The Miz & Maryse WWE WrestleMania 33 yn cyfateb i ods, rhagolwg a rhagfynegiadau enillydd

>

Nid yw John Cena, Nikki Bella vs The Miz & Maryse yn ffiwdal a adeiladwyd ar Hyrwyddwyr. Yn lle, cafodd ei adeiladu ar emosiwn amrwd a vendetta personol. Cymerodd WWE elfennau o fywydau personol pob un o'r pedwar Superstars i greu gwrthdaro rhagorol, a fydd nawr yn dod i'w gasgliad yn WrestleMania.

Er bod y cefnogwyr yn gweiddi ar y syniad o Cena a Nikki yn ymuno i wynebu Maryse a Miz yn WrestleMania, mae'r pwl mewn gwirionedd yn ymddangos yn eithaf deniadol ar ôl y cyfnod adeiladu a gafodd yn ddiweddar.

Gyda llawer o sibrydion a dyfalu ynghylch yr hyn a all ddigwydd yn WrestleMania, mae'r ornest wedi goresgyn hyd yn oed rhai gemau teitl o ran creu bwrlwm. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar yr ods betio ar gyfer yr ornest ac yn ei rhagolwg.


Ods betio:

Nid yw'n syndod mai John Cena a Nikki Bella sy'n arwain yn y farchnad betio. Mae WWE’s Power Couple yn -3300 o ffefrynnau i ennill yr ornest, yn ôl yr ods ar Odds Shark tra bod Miz a Maryse yn +1000 underdogs.

5 Amser , fodd bynnag, yn dangos ymyl fain rhwng y cyplau ond Cena a Nikki yw'r ffefrynnau o hyd. Yn 5Dimes, mae Cena a Nikki yn -1,975 o ffefrynnau o gymharu â Miz a Maryse sy'n isdogs +975.Mae'n debyg mai'r gred y byddai Cena yn tynnu buddugoliaeth arall yn WrestleMania yw'r hyn sy'n gyrru pobl i betio o blaid arweinydd y Cenhedloedd.


Rhagolwg:

Y cychwyn swyddogol ac answyddogol

Y gwrthdaro mawr yn y ffiwdal, fel y soniwyd yn gynharach, yw'r vendetta personol rhwng y ddau gwpl. Tynnodd WWE ysbrydoliaeth o'r mater contract bywyd go iawn rhwng Maryse a Nikki, y cyfeiriwyd ato hefyd ar Toal Divas, i adeiladu'r ffiwdal ar y Ffordd i WrestleMania.

Roedd hwn yn un o lawer o subplots a oedd gan WWE ar gyfer y stori hon. Un arall y prin y sylwodd y mwyafrif o bobl arno oedd y ffrithiant a oedd yn bodoli rhwng Miz a Daniel Bryan. Nid oedd Miz yn hapus gyda’r modd y rhoddodd Bryan gêm deitl i’w chariad chwaer-yng-nghyfraith yn erbyn AJ Styles a gallai hyn gael ei nodi fel dechrau answyddogol y stori gyfan.pam ydw i ar goll o'r fath

Cafodd yr eiddigedd rhwng Bryan a Miz ei ffrwydro mewn ffrithiant rhwng Miz a Cena. Ar ôl croesi llwybrau sawl gwaith, gwahoddodd Miz Cena i Miz TV a daeth slap o Maryse i Cena hanner ffordd trwy'r segment â Nikki Bella i'r llun.

Hwn oedd y cychwyn swyddogol.


Gostwng gwenwyn at ei gilydd

O'r pwynt hwn ymlaen, symudodd y llinell stori gerau. Dechreuodd Miz a Maryse dynnu lluniau yn Cena a Nikki. O beidio â bod yn briod â derbyn cyfleoedd nad oedden nhw'n cael eu cynnal, ni adawodd Miz a Maryse unrhyw beth heb ei archwilio o ran sarhau Cena a Nikki.

Daliodd Cena ddim yn ôl hefyd. Gadawodd yr holl statws ‘Rôl Model’ PG-Era a blasu Miz a Maryse mewn cylch a ddyrchafodd y ffiwdal ymhellach. Nawr, bydd yn rhaid i WWE gau'r llinell stori gydag archeb gadarn yn WrestleMania a gallwn ddisgwyl i'r pedwar Superstars lunio act dosbarth a dwyn y sioe nos Sul.

Rhagfynegiadau: Nikki Bella a John Cena yn ennill

Ffefrynnau i ennill

ble ydych chi'n gweld y berthynas hon yn mynd

Byddai Miz a Maryse yn cael buddugoliaeth dros Cena a Nikki yn arbennig. Ond ar yr un pryd, mae'n annhebygol y bydd hyn yn digwydd. Cena a Nikki yw cwpl pŵer WWE ac ers i'r hyrwyddiad fuddsoddi'n helaeth ynddynt, maent yn annhebygol o ddioddef colled ar yr olygfa talu-i-olwg fwyaf y flwyddyn.

Fodd bynnag, gallem ddisgwyl gêm yr un mor ymryson rhwng y cwpl, gan fod Miz a Maryse yn haeddu archeb o'r fath ar gyfer yr holl ymdrechion y maent wedi'u rhoi yn y stori hon.


Anfonwch awgrymiadau newyddion atom yn info@shoplunachics.com