Gwerth a Chyflog Net Jeff Hardy

>

Jeff Hardy efallai yw un o'r reslwyr mwyaf cydnabyddedig ar y blaned. Mae wedi gwneud gyrfa allan o ymladd a gorchfygu yn erbyn dynion mwy a oedd yn aml yn ei ddileu.

Mae'n enwog ym myd reslo proffesiynol am ei arddull reslo hedfan uchel a chyflym. Mewn gwirionedd, mae wedi perfformio rhai o'r smotiau mwyaf daredevil yn hanes reslo. Mae'n un o'r rhai sy'n cymryd risg fwyaf yn y busnes reslo, ar ôl tynnu styntiau anhygoel i ffwrdd yn ystod ei yrfa.

Mae Jeff wedi ennill ei boblogrwydd aruthrol gyda chymorth ‘Swanton Bombs’ oddi ar ben ysgolion a chewyll dur.

Mae ei olwg ffynci ynghyd â'r paent fflwroleuol ar ei wyneb hefyd yn ei osod ar wahân i reslwyr eraill. Mae hefyd yn newid steiliau gwallt yn aml ac yn newid lliw ei wallt o bryd i'w gilydd.

yn arwyddo nad yw dyn yn gwybod beth mae eisiau

Mae’n cael ei adnabod gan lawer o lysenwau fel ‘The Charismatic Enigma’, ‘Enigmatic Soul’, ‘Rainbow Haired Warrior’, a’r mwyaf diweddar yw ‘Brother Nero’.Am bron i ddau ddegawd mae Jeff wedi gweithio gyda phwy yw pwy o'r diwydiant reslo. Boed hynny yn y WWE neu'r TNA, daeth Jeff yn seren bona fide yn y ddau gwmni gan adael etifeddiaeth sy'n siarad drosto'i hun.

Enillodd y Hardy Boyz Bencampwriaethau Tîm Tag y Byd WWE 6 gwaith yn syfrdanol

Enillodd y Hardy Boyz Bencampwriaethau Tîm Tag y Byd WWE 6 gwaith yn syfrdanol

Ym 1998, arwyddwyd Jeff ynghyd â'i frawd Matt i'r WWE. Ymunon nhw â'r RAW rhestr ddyletswyddau fel tîm tag o’r enw ‘The Hardy Boyz’. Enillodd y ddeuawd nifer o bencampwriaethau tîm tag cyn rhannu ffyrdd a symud ymlaen i ddod o hyd i lwyddiant yn eu priod yrfaoedd senglau.Roedd Jeff yn amlwg wedi cysgodi Matt gyda'i frand octane uchel o reslo ac yn raddol fe wnaeth ei ffordd i fyny i'r brig. Derbyniodd Jeff her gyda ‘The Undertaker‘ ar gyfer y teitl ‘Undisputed Championship’ mewn gêm ysgol. Er iddo golli’r ornest, enillodd Jeff barch Taker.

Dyma fideo o'r ornest hyd llawn:

Gweithiodd Jeff sêr eraill fel Shawn Michaels, The Rock a Brock Lesnar. Fodd bynnag, cafodd ei ryddhau gan y WWE ar ôl i brawf cyffuriau ac ymddygiad anghyson fethu.

Yna gwnaeth Jeff gontract gyda Total Nonstop Action Wrestling, yn 2004. Tra yn TNA, cafodd Jeff gyfle i weithio gyda phobl fel AJ Styles, Raven a Jeff Jarett. Tra gyda'r TNA, enillodd lawer o gemau a threchu llawer o reslwyr enwog.

Ailymunodd Jeff â WWE yn 2006 ac nid oedd edrych yn ôl am yr archfarchnad uchel. Ar ei noson gyntaf, trechodd y Edge Champion WWE ar y pryd trwy ei ddiarddel. Bu hefyd yn ffraeo â Johnny Nitro am y teitl Intercontinental. Daliodd y teitl bownsio yn ôl ac ymlaen rhwng Jeff a Nitro. Yn y pen draw, enillodd Jeff y teitl ym mis Tachwedd y flwyddyn honno.

Enillodd gwthio Hardy fomentwm yn Cyfres Survivor y flwyddyn nesaf pan oedd ef a Thriphlyg H yn oroeswyr y gêm ddileu dynion 5 ar 5 draddodiadol.

Yna byddai Hardy yn mynd ymlaen i ymrafael â Thriphlyg H am weddill y flwyddyn. Parhaodd y ffrae yn Armageddon pan drechodd Hardy Driphlyg H i ddod yn brif gystadleuydd Pencampwriaeth WWE.

Yn yr wythnosau yn arwain at y Royal Rumble , Fe wnaeth Hardy a Randy Orton gymryd rhan mewn ffrae bersonol, a ddechreuodd pan giciodd Orton frawd Hardy, Matt, yn y pen. Jeff Hardy, wrth ddial, Swanton Bombed Orton o ben y RAW gosod ac roedd yn ymddangos bod ganddyn nhw'r holl fomentwm ar ôl dod i'r brig yn eu cyfarfyddiadau.

Collodd Hardy, fodd bynnag, y gêm deitl yn y Royal Rumble.

Jeff caled fel Pencampwr WWE

Jeff caled fel Pencampwr WWE

Byddai Hardy yn ennill Pencampwriaeth WWE unwaith a Phencampwriaeth Pwysau Trwm y Byd ddwywaith yn ystod ei yrfa. Roedd ei ffrae olaf yn y WWE yn erbyn CM Punk lle collodd ornest i Punk ar WWE SmackDown a gorfodwyd ef i adael y cwmni yn unol â'r amod.

Ers hynny dim ond rhan o TNA Wrestling y mae Jeff wedi bod yn ei gyflogi ar hyn o bryd.

Yn ôl y Cyfoethocaf, Cerrynt Jeff Hardy mae gwerth net yn $ 12 miliwn syfrdanol .

Gwerth net Jeff Hardy - $ 12 miliwn

Ar hyn o bryd mae Hardy yn hanner hyrwyddwyr tîm Tag y Byd TNA.

Mae Hardy hefyd yn tynnu arian trwy fargeinion noddi, arnodiadau, hysbysebion, nodweddion a llu o weithgareddau y tu allan i'r cylch. Yn ôl Celebritynetworth.com, Mae enillion blynyddol amcangyfrifedig Hardy oddeutu $ 1,623,529 ar gyfer y flwyddyn 2015-16 tra bod ei fargeinion nawdd / ardystiad yn sicrhau $ 313,725 iddo.

Darllenwch hefyd: Gwerth net Kane a chyflog

Mae Jeff hefyd wedi derbyn sieciau breindal ar gyfer hysbysebion ac ymddangosiadau mewn rhai tâl amlwg WWE fesul golygfa fel Royal Rumble, New Year’s Revolution, a WWE Dim Ffordd Allan.


Ceir

Mae gan Jeff hardy ddewis mwy ecsentrig o ran ceir.

helpu ffrind trwy dorri i fyny

Ar fwy nag un achlysur mae wedi dewis mynd i mewn i'r cylch yn ei Tryc Replica Nascar sydd wedi'i addurno mewn paent chwistrell lliwgar. Mae Hardy hefyd wedi gorymdeithio i ochor gyda'i Lamborghini y tybir mai ef yw ei hoff un. Adroddwyd hefyd ei fod yn gyrru Chevrolet Corvette C5 du yn ôl cylchgrawn WWE.

Darllenwch hefyd: Gwerth net a chyflog Shawn Michaels


Mae Jeff Hardy yn byw yn Cameron, Gogledd Carolina gyda gweddill ei deulu gan gynnwys partner tîm brawd a thag, Matt Hardy. Cafodd Jeff brofiad ofnadwy pan losgodd ei dŷ yn ôl ym mis Mawrth 2008.

Mae'n debyg mai hwn oedd un o'r pethau gwaethaf a ddigwyddodd i Hardy wrth iddo ef a'i wraig Beth golli popeth heblaw'r dillad oedd ganddyn nhw arnyn nhw. Yr ergyd fwyaf efallai oedd marwolaeth eu ci Jack, a ymgolli yn y fflamau. Roedd Matt yn cofio’r digwyddiad fel y peth mwyaf erchyll a welodd erioed.

Roedd gan Jeff a Beth eu sêr i ddiolch gan nad oeddent yn y tŷ pan gynddeiriogodd yr inferno yn wyllt.

Darllenwch hefyd: Gwerth net y Sioe Fawr a chyflog

Roeddent wedi mynd allan i fwyta ac roedd Jeff yn cael y tatŵ Hardy Boyz ar gefn ei wddf pan hysbysodd Matt y cwpl o'r drychineb a oedd newydd ddigwydd. Roedd yn un o’r wythnosau gwaethaf ym mywyd Jeff gan iddo hefyd gael ei wahardd o’r WWE am 60 diwrnod ar ôl i brawf cyffuriau fethu, gan arwain at dorri polisi lles.

Fe wnaeth ffans ralio i helpu eu reslwr annwyl i fynd yn ôl ar y trywydd iawn trwy gyfrannu arian parod a charedig.

Dechreuodd Matt, brawd Jeff, ymgyrch rhoi rhoddion ar gyfer Jeff a Beth lle rhoddodd cefnogwyr ddillad, reslo memorabilia, ffotograffau wedi'u fframio o'r cwpl, ffigurau gweithredu a llawer mwy. Camodd miloedd o gefnogwyr ymlaen i helpu Jeff a Beth i fynd trwy'r argyfwng a dychwelyd i fywyd o normalrwydd.


Mae gan Hardy ychydig flynyddoedd da ar ôl ynddo o hyd ac mae wedi mynegi ei ddymuniad am ddychwelyd i'r WWE yn rhywle i lawr y lein. Os yw pethau’n gweithio allan a bod Hardy yn dod yn ôl, yna mae gwerth net y ‘Charismatic Enigma’s’ yn sicr o gynyddu wrth lamu a rhwymo.

Darllenwch hefyd: Gwerth net CM Punk datgelu

Trwy gydol ei yrfa, rhyngweithiodd Jeff â nifer o Superstars WWE eraill. Dyma gipolwg ar rai o'u gwerth net

beth wnaeth teyrnasiadau Rhufeinig i driphlyg h

Gwerth Net Superstar Cysylltiedig (yn USD) Matt Hardy $ 1 Miliwn Yr Ymgymerwr $ 16 Miliwn Cerrig Oer Steve Austin $ 45 Miliwn Chris Jericho $ 18 Miliwn CM Pync $ 8 Miliwn

Am y diweddaraf Newyddion WWE , darllediadau byw a sibrydion yn ymweld â'n hadran Sportskeeda WWE. Hefyd os ydych chi'n mynychu digwyddiad WWE Live neu os oes gennych chi awgrym newyddion i ni, galwch e-bost atom yn fightclub (at) sportskeeda (dot) com.