Sut bu farw Nanci Griffith? Y cyfan am yr artist sydd wedi ennill gwobrau Grammy wrth iddi farw yn 68

>

Mae'r gantores-gyfansoddwr Americanaidd Nanci Griffith wedi marw yn 65 oed. Yn ôl pob sôn, cadarnhawyd y newyddion gan ei rheolwr.

Yn adnabyddus am ei chyfraniadau i gerddoriaeth werin a gwlad, mae'n debyg bod enillydd y wobr Grammy wedi cymryd ei hanadl olaf ddydd Gwener, Awst 13, 2021. Hyd yn hyn, yr achos ohoni marwolaeth yn parhau i fod yn anhysbys.

sawl dyddiad cyn perthynas

Nid yw cwmni rheoli Griffith, Gold Mountain Entertainment, wedi rhyddhau datganiad swyddogol eto i gadw at ddymuniad olaf y cerddor:Dymuniad Nanci oedd na fyddai unrhyw ddatganiad ffurfiol pellach na datganiad i’r wasg yn digwydd am wythnos ar ôl iddi basio.

Fe wnaeth cyn-gydweithiwr a chyd-ganwr gwlad Nanci Griffith, Suzy Bogguss, hefyd ysgrifennu nodyn twymgalon i dalu teyrnged emosiynol i’r diweddar ganwr:

Mae enaid hardd yr wyf yn ei garu wedi gadael y ddaear hon. Rwy'n teimlo'n fendigedig i gael llawer o atgofion o'n hoes ynghyd â'r rhan fwyaf o bopeth a recordiodd erioed. Rydw i'n mynd i dreulio'r diwrnod yn ymhyfrydu yn yr etifeddiaeth feistrolgar groyw y mae hi wedi ein gadael ni.
Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan Suzy Bogguss (@suzybogguss)Cofir orau am Griffith am rifau clasurol fel Cariad at y Pump a dywedwch wrthyf , Plân Allanol, O Bell a Unwaith mewn Lleuad Glas Iawn . Cododd i enwogrwydd yng nghanol y 1970au gan arddangos ei gallu mewn gwerin a canu gwlad . Meistrolodd hefyd arddull unigryw o gerddoriaeth a'i galw'n 'Folkabilly.'

Ym 1994, bagiodd Nanci Griffith Wobr Grammy am yr Albwm Gwerin Cyfoes Orau am Lleisiau Eraill, Ystafelloedd Eraill .

Y flwyddyn ganlynol, dyfarnwyd Gwobr Goffa Kate Wolf iddi gan Gymdeithas Cerddoriaeth Werin y Byd. Derbyniodd hefyd Wobr Americana Trailblazer gan Gymdeithas Gerddoriaeth Americana yn 2008.
Pwy oedd Nanci Griffith? Mae teyrngedau yn arllwys wrth i'r canwr farw yn 68 oed

Y canwr-gyfansoddwr Americanaidd Nanci Griffith (Delwedd trwy Getty Images)

Y canwr-gyfansoddwr Americanaidd Nanci Griffith (Delwedd trwy Getty Images)

Ganwyd Nanci Griffith fel Nanci Caroline Griffith ar Orffennaf 6, 1953, yn Texas. Roedd hi'n gantores, cyfansoddwr caneuon a gitarydd. Dechreuodd berfformio mewn gigs a sioeau lleol o 12 oed a lansiodd yrfa mewn cerddoriaeth brif ffrwd ym 1977.

Rhyddhaodd Griffith ei halbwm cyntaf, Mae Golau Y Tu Hwnt i'r Coed hyn , ym 1978 ac enillodd wobr am gyfansoddi caneuon yng Ngŵyl Werin Kerrville. Symudodd i Nashville yn gynnar yn yr 1980au a chydweithiodd â sawl artist gwerin. Aeth ymlaen i recordio mwy na 17 albwm stiwdio a dau albwm byw.

Yn ogystal â'i chaneuon gwerin a gwlad poblogaidd, mae Nanci Griffith yn cael ei chydnabod am ei hymddangosiadau ar Austin City Limits gan PBS.

Cydweithiodd y canwr hefyd â Jimmy Webb a chyfrannu at Red Hot + Country, albwm budd AIDS ar gyfer y Red Hot Organisation.

Priododd Nanci Griffith y gantores-gyfansoddwr Eric Taylor ym 1976. Ysgarodd y cwpl ym 1982. Roedd hi hefyd wedi dyweddïo â'r canwr-gyfansoddwr Tom Kimmel ond gwahanodd ffyrdd cyn clymu'r cwlwm.

Mae Nanci Griffith hefyd yn canser goroeswr. Brwydrodd ganser y fron ym 1996 a chanser y thyroid ym 1998.

arwyddion mae coworkers yn cael eu denu at ei gilydd

Yn dilyn y newyddion am dranc trasig Nanci Griffith, cymerodd sawl cefnogwr ac edmygydd i Twitter i dalu eu teyrngedau i’r canwr:

Heddiw, dyn trist ydw i. Collais un o fy eilunod. Un o'r rhesymau fy mod yn Nashville. Chwythodd fy meddwl y tro cyntaf i mi glywed Marie ac Omie. A chanu gyda hi oedd fy hoff bethau i'w gwneud. Mae'r canwr-gyfansoddwr gwerin Nanci Griffith, sydd wedi ennill grammy, yn marw. https://t.co/LxybrFSHAh

- Darius Rucker (@dariusrucker) Awst 13, 2021

RIP Nanci Griffith… .an chwedl lwyr a rociwr pic.twitter.com/vf1tWU0ilT

- Mae Wu-Tang Ar Gyfer Y Plant (@WUTangKids) Awst 14, 2021

Sioc mawr o glywed bod Nanci Griffith wedi pasio ymlaen. Awdur caneuon gwych, trailblazing, a ffrind mawr i Iwerddon. #RIPNanciGriffith pic.twitter.com/phvNsUW7rS

- Ralph McLean (@RalphMcLeanShow) Awst 13, 2021

Aderyn caneuon RIP Texas. Llawer milltir gyda #nancigriffith ar Briffyrdd Arfordir y Gwlff. pic.twitter.com/OZ4znESQNf

- jude (@bayestriker) Awst 13, 2021

Mae'r Nanci Griffith gwych wedi marw ac rydw i wedi fy dryllio. RIP. #songwriter pic.twitter.com/8Z7SGtzRpi

- Mae Loubelle yn VAXXED (@louisemosrie) Awst 13, 2021

Chi fydd y mul, fi fydd yr aradr
Dewch amser cynhaeaf byddwn yn ei weithio allan
Mae yna lawer o gariad o hyd, yma yn y meysydd cythryblus hyn.

Wedi gwirioni ar y gân hon yn oes oesoedd. #nancigriffith RIP.

- Trish Carolan (@ trishi83) Awst 13, 2021

Rwy'n drist clywed bod Nanci Griffith wedi marw. Roeddwn i'n meddwl ei bod hi'n fendigedig, yn berfformiwr byw gwych, yn gyfansoddwr caneuon gyda llais enaid unigryw ❤️ Rwy'n ddyledus iddi gymaint gan fy mod i wrth fy modd â sain ei recordiau ac roeddwn i wrth fy modd pan wahoddodd hi fi i ymddangos ar un Bydd colled fawr ar ei hôl hi ❤️

- Tanita Tikaram (@tanita_tikaram) Awst 13, 2021

Mor drist clywed am farwolaeth un o fy hoff gantorion erioed - Nanci Griffith. Gwelodd hi lawer gwaith gan gynnwys y noson y bu farw fy mam, pan deimlodd yn wirioneddol ei bod yn canu Gulf Coast Highway i mi yn unig. pic.twitter.com/219YvOlomw

- Nick Davis (@ NickDavis_18) Awst 13, 2021

Cydymdeimlwn â holl deulu, ffrindiau a theulu’r mawr Nanci Griffith. Eicon mor wych o Texas Music, ac etifeddiaeth gerddorol ddylanwadol. #nancigriffith pic.twitter.com/WwpSKTe5Mv

- Golygfa Gerdd Texas (@TXmusicTV) Awst 13, 2021

Mae'n ddrwg iawn clywed am farwolaeth Nanci Griffith. Roedd hi'n olau llachar yn y 1980au tywyll. Gwelodd hi yn yr Olympia unwaith, c.1988, yna cwrdd â hi yn eistedd ar ei phen ei hun yn McDonald’s Grafton St drannoeth a dweud helo swil. Roedd hi'n ymddangos yn hyfryd. pic.twitter.com/vJgQ4pLAH2

- Frank McNally (@FrankmcnallyIT) Awst 13, 2021

Fe wnaeth ffrind fy negesu i ddweud bod Nanci Griffith wedi marw. Canwr a chwaraewr canwr anghyffredin. Roedd hi'n dda i mi pan oeddwn i'n cychwyn allan, wedi dod â mi ar y ffordd gyda hi a dod â phobl i'm gigs. Fe wnaethon ni rannu rhai nosweithiau epig. Bendith Duw y daflen… #NanciGriffith pic.twitter.com/AjFncw1FVB

- Eleanor McEvoy (@eleanormcevoy) Awst 13, 2021

Rwy'n gutted. Mae yna 4 artist y mae gen i gasgliad record / albwm / cerddoriaeth cyflawn. Mae hi'n un ohonyn nhw. Rwy'n ddiolchgar am byth amdani hi a'i cherddoriaeth. Mae Duw, y flwyddyn a hanner ddiwethaf hon wedi cymryd talp o fy enaid. #nancigriffith pic.twitter.com/cHiTVkOOVU

sut i wneud i wythnos fynd yn gyflym
- ️‍✌Elizabeth Wills ✌️‍ (@_elizabethwills) Awst 13, 2021

RIP Nanci Griffith. Y Fargen Go Iawn.

- Michael McKean (@MJMcKean) Awst 13, 2021

Gorffwys Mewn Heddwch Nanci Griffith https://t.co/hO1twXA0Qu

- John Prine (@JohnPrineMusic) Awst 13, 2021

Ysgrifennodd Nanci Griffith ganeuon mor hyfryd. Nid oeddwn yn ei hadnabod, ond credaf fod yn rhaid ei bod yn wir bod ganddi galon fawr hardd. Gallwch ei glywed.

- Jason Isbell (@JasonIsbell) Awst 13, 2021

Fel teyrngedau parhau i arllwys ar-lein, mae'n sicr y bydd Nanci Griffith bob amser yn fyw trwy ei cherddoriaeth. Bydd cefnogwyr a chyfoeswyr fel ei gilydd yn cofio ei hetifeddiaeth a'i chyfraniad i'r diwydiant gwerin.

Hefyd Darllenwch: Pwy chwaraeodd Pat Hitchcock yn Psycho? Y cyfan am ferch Alfred Hitchcock wrth iddi farw yn 93


Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.