Mae cyn Bencampwr y Merched yn datgelu faint yn union o lawdriniaeth gosmetig y mae wedi'i chael

>

Mae reslwyr benywaidd yn sêr rhyngwladol a dim ond at y pwysau ar y menywod yn WWE i edrych ar eu gorau y mae Esblygiad y Merched wedi ychwanegu.

Mae hyn yn golygu bod nifer o reslwyr benywaidd ar y brif roster ar hyn o bryd sydd wedi cael llawdriniaeth wella. Mae pobl fel Trish Stratus, Lita a hyd yn oed y seren gyfredol Charlotte wedi cyfaddef eu bod wedi cael llawdriniaeth wella dros y blynyddoedd, ond dim ond yn ddiweddar y datgelodd y cyn-Bencampwr Carmella faint o help y mae hi wedi'i gael i edrych ar ei gorau.

Fel rhan o bennod gyntaf Os yw Ar y Rhyngrwyd, Gofynnwyd i Carmella faint o lawdriniaeth blastig y mae wedi'i gwneud a datgelodd ei bod yn llawer llai na'r hyn y mae ei chefnogwyr yn ei gredu.mae pat a jen yn torri i fyny

Dwi erioed wedi cael llawdriniaeth blastig ar fy wyneb!

'Mae hynny'n wir, rydw i wedi cael mewnblaniadau ar y fron ond fy hoff ran yw bod pobl yn meddwl fy mod i wedi cael llawdriniaeth blastig ar fy wyneb, sy'n hollol ffug. Rwyf wedi cael llenwyr gwefusau, nad yw'n gyfrinach felly mae'r holl bobl allan yna sy'n credu bod fy wyneb yn ffug, rwy'n gwerthfawrogi'r ganmoliaeth oherwydd does dim byd ffug, dysgais sut i gyfuchlinio a gwneud colur da. '

Ydych chi'n meddwl bod reslwyr WWE dan bwysau i wella eu golwg? Dweud eich dweud yn yr adran sylwadau isod ...