Mae cyn bartner tîm tag Daniel Bryan yn siarad ai ef yw'r gorau yn y byd (Exclusive)

>

Mae llawer yn ystyried Daniel Bryan yn un o'r technegwyr cylch gorau yn y byd. Ond a oedd ei bartner tîm tag ei ​​hun yn meddwl hynny hefyd?

Fe wnaethon ni ddal i fyny ag Erick Redbeard, aka Erick Rowan, am sgwrs unigryw ar 'UnSKripted with Dr. Chris Feathersone' a gofyn y cwestiwn hwn iddo.

Mae'r dyn yn gyn #SmackDown Pencampwr Tîm Tag ac roedd @TheRock gwrthwynebydd olaf ... ac mae'n ymuno â Dr. Chris Featherstone LIVE heno!

Dal UnSKripted am 11 PM EST: https://t.co/fm3DeWvITu @ErickRedBeard @chrisprolific pic.twitter.com/LvFouNsfFl

13 rheswm pam dwi'n dy garu di
- Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) Mehefin 8, 2021

Gallwch edrych ar Erick Redbeard yn trafod Daniel Bryan, The Wyatt Family, a llawer mwy trwy'r ddolen isod. Tanysgrifiwch i'r sianel hon i gael cynnwys pro reslo cyffrous o'r natur hon:

Mae gan Erick Redbeard ganmoliaeth am allu mewn-cylch Daniel Bryan

Enillodd Daniel Bryan ac Erick Rowan Bencampwriaethau Tîm Tag WWE SmackDown yn ystod eu hamser gyda'i gilydd fel uned yn 2019.Fe wnaethant wahanu yn yr un flwyddyn yn y pen draw pan ddatgelwyd bod Rowan y tu ôl i'r ymosodiad cefn llwyfan ar Roman Reigns, ac ar yr adeg honno roedd Daniel Bryan a chyn aelod Teulu Wyatt hyd yn oed yn gweithio yn erbyn ei gilydd.

pethau i'w gwneud pan fydd eich bwrdd

Pan ofynnwyd iddo a oedd yn credu mai Daniel Bryan oedd y gorau yn y byd, roedd gan Redbeard ateb diddorol iawn ar y dechrau. Roedd yn cellwair mai Mike Bennett oedd y reslwr gorau yn y byd.

'Mike Bennett yw'r gorau yn y byd reslo (Chwerthin)'

Byddai Redbeard wedyn yn cyfansoddi ei hun ac yn dangos canmoliaeth i Daniel Bryan. Aeth ymlaen i ddatgelu ei bod yn hwyl gweithio gyda Bryan fel cyd-dîm a gwrthwynebydd.'Ond na, gwych Daniel. Byddai'n wirion peidio â dysgu dim ganddo. Hefyd, roedd gweithio gydag ef yn hwyl, ac roedd gweithio yn ei erbyn yn hwyl, felly ... 'meddai Erick Redbeard.

Nid yw Daniel Bryan nac Erick Rowan yn cael eu cyflogi gan WWE ar hyn o bryd, ac mae'n rhy bosibl o lawer, pan fydd pethau'n agor, y gallent gwrdd yn y gylched annibynnol. Mae p'un a ydynt yn dewis alinio eto neu'n gweithio yn erbyn ei gilydd i'w gweld o hyd.

beth i'w wneud pan fyddwch ar eich pen eich hun gartref

. @DirtyDMantell gosod allan pam fod Daniel Bryan yn fwy drosodd nawr nag yr oedd o'r blaen. Darllenwch a gwyliwch yma @SKWrestling_ #SmackDown https://t.co/MTNIxthH67

- Kevin Kellam (@Kevkellam) Mai 1, 2021

Beth yw eich barn chi? Ai Daniel Bryan yw'r technegydd mewn-cylch gorau yn y byd? Os na, pwy fyddech chi'n ei ddewis fel ymgeisydd ar gyfer yr un peth? Gadewch inni wybod yn y sylwadau isod.