'Ban Keemstar and Void': Slamodd YouTubers am watwar hunanladdiad Jonghyun yn K-pop stans diss track

>

Yn ddiweddar, fe wnaeth YouTubers Daniel 'Keemstar' Keem a Void alw digofaint sawl cefnogwr K-pop ledled y byd ar ôl i'w 'K-Pop Stans Diss Track' gael ei slamio am ddefnyddio clipiau o angladd yr eilun K-pop hwyr Jonghyun.

Tua diwedd eu trac diss 3:39 munud, mae cyfeiriad eithaf disylw at Jonghyun, aelod craidd o'r grŵp K-pop poblogaidd Shinee. Bu farw yn drasig trwy gyflawni hunanladdiad yn 2017.

KPOP STANS DISSTRACK ft. KEEMSTAR (Fideo Cerddoriaeth Swyddogol) https://t.co/mDh0JfvUwU trwy @Youtube

- KEEM (@KEEMSTAR) Mawrth 24, 2021

Mae'r llinell dan sylw yn sôn am sut mae pwysau aruthrol y diwydiant K-pop wedi gyrru sawl artist i gyflawni hunanladdiad.

'Beth mae'r corfforaethau hyn yn ei wneud i'r plant hyn, dim ond yn iawn. Tybed pam yn ddiweddar maen nhw i gyd yn cyflawni hunanladdiad'

Fodd bynnag, daeth tôn bychanu a gwatwar y trac diss i gysgodi unrhyw arwahanrwydd y neges sylfaenol yr oedd y crewyr yn bwriadu ei chyfleu.Mewn ymateb i'r trac diss hwn, mae sgoriau o K-pop galwodd cefnogwyr Keemstar a Void allan ar Twitter. Derbyniodd cynhyrchydd cerddoriaeth Andreas adlach hefyd am ymosodiad direswm a difrïol ar yr arlunydd annwyl K-pop hwyr.

Tw // Rhagfyr 18

Mae'n well i bawb ddal pawb yn atebol am y cyfeirnod jonghyun hwnnw. Nid keemstar yn unig mohono. Ffyc @Voydage a @LuvAndreass hefyd. pic.twitter.com/pIdfWZs1AC

- roedd kat yn hereforhamin (@hereforomegax) Mawrth 24, 2021

tw // dec 18

mae keemstar yn asshole llwyr a oedd yn meddwl y byddai’n ‘ddoniol’ i wneud hwyl am ben pasio jonghyun. nid oes ots ganddo pwy mae'n brifo, o gwbl.

credaf y dylai'r gymuned kpop ddod at ei gilydd i gael y fideo i lawr ar hyn o bryd. riportiwch y fideo.- chae (@onewcIub) Mawrth 24, 2021

Ynghanol anghytuno cynyddol, cymerodd Keemstar a Void i Twitter yn fuan i egluro eu hunain.


Mae Keemstar a Void yn canslo, wrth i gefnogwyr K-Pop eu galw allan dros gyfeirnod Jonghyun

Yn aml, gwyddys bod Void yn rhyddhau traciau diss ar amryw o ddylanwadwyr ac enwogion y rhyngrwyd, ar ôl gwneud hynny yn y gorffennol gyda Jake Paul, Trisha Paytas, Pokimane, Mini Ladd, a mwy.

Fodd bynnag, yn ei drac diweddar gyda Keemstar, fe fentrodd i mewn i quagmire eithaf muriog, wrth i delynegion dadleuol y gân gyffwrdd â nerf amrwd yn y gymuned K-pop.

sut i ddweud wrth eich ffrind eich bod chi'n ei hoffi heb ddifetha'r cyfeillgarwch

Wrth i'r adlach ddechrau cyrraedd lefelau atodol, ceisiodd Keemstar amddiffyn ei weithredoedd trwy honni nad oedd yn gwybod am hunanladdiad Jonghyun wrth symud y bai i Void yn lle.

NID YN GULTY! pic.twitter.com/XbdJQ4BatB

- KEEM (@KEEMSTAR) Mawrth 24, 2021

Annwyl Stondinau Kpop pic.twitter.com/iNpaUct5Ed

- KEEM (@KEEMSTAR) Mawrth 25, 2021

Lol, y’all yn gorwedd cymaint.

Rwy'n ddieuog ac rydych chi'n gwybod. Rydych chi'n cadw sbamio Fe wnes i hwyl ar y seren Kpop a fu farw.

Profwch ef, prawf fideo os gwelwch yn dda?

Ni allwch brofi cus na ddywedais i ddim o hynny erioed. Cefais sylw yn y gân a dywedais ddim o hynny.

Fe wnaethoch chi ddal yn 4K HDR Gorwedd!

- KEEM (@KEEMSTAR) Mawrth 25, 2021
'Doeddwn i ddim yn gwybod bod seren K-pop wedi cyflawni hunanladdiad. Doedd gen i ddim byd i'w wneud â hynny, nid fy ngeiriau ydyn nhw, nid fy rhan i o'r gân yw hi, cân Void yw hi! Rwy'n ddieuog, felly gadewch lonydd i mi'r f * ck. ''

Hefyd, lluniodd Keemstar ymateb tafod-yn-y-boch i'r holl gefnogwyr hynny a oedd, yn ôl pob sôn, yn dymuno marwolaeth arno:

I'r Stondinau Kpop sy'n dymuno fy marwolaeth.

1. Rwyf wedi buddsoddi mewn sawl cwmni y mae ein horganau wrth gefn sy'n datblygu rhag ofn y bydd un o fy organau'n methu.

2. Mae gen i chwistrelliad bôn-gelloedd bob mis i aildyfu ac atgyweirio fy DNA sy'n heneiddio 🧬

3. Mae fy nghynghorwyr gwyddoniaeth yn amcangyfrif y byddaf yn byw hyd at 157. pic.twitter.com/ULjAPF4Izb

- KEEM (@KEEMSTAR) Mawrth 25, 2021

Hefyd rhyddhaodd Void sain esboniadol, lle ceisiodd gyfiawnhau'r hyn yr oedd yn bwriadu ei gyfleu trwy'r trac diss:

YMATEB CONTREVERSY DISSTRACK KPOP @KEEMSTAR pic.twitter.com/9DEXKBjKjL

- Gwag (@Voydage) Mawrth 25, 2021
'Pan gyflawnodd hunanladdiad, roedd llawer o bobl yn beio gor-gystadleurwydd a phwysau'r diwydiant K-Pop ar ei farwolaeth. Rwy'n dweud yn glir mai'r pwysau a'r pryder a achosir gan y corfforaethau hyn yw'r rheswm pam eu bod yn cyflawni hunanladdiad. Nid wyf yn gwawdio hunanladdiad unrhyw un mewn unrhyw ffordd, mae hynny'n chwerthinllyd. ''

Fodd bynnag, roedd yn ymddangos nad oedd yn edifar ganddo am ei ddewis o delynegion, wrth iddo bostio trydariad dilynol lle cyfeiriodd at gefnogwyr K-pop fel 'ymgripiadau' a nodi na fyddai 'mewn unrhyw ffordd' yn ymddiheuro iddynt.

Hefyd, dim ond eisiau clirio unrhyw ddryswch a dweud nad ydw i'n ymddiheuro i'r ymgripiadau hyn mewn unrhyw ffordd. Ni fyddaf byth yn dileu'r fideo ac nid wyf yn poeni os cewch eich sbarduno. Bydd stondinau Kpop bob amser yn glefyd ac ni fyddaf byth yn teimlo dan fygythiad gennych chi ac yn barod i'ch wynebu i gyd.FUCK KPOPSTANS

- Gwag (@Voydage) Mawrth 25, 2021

Ar wahân i gyfeirnod Jonghyun, mae'r trac diss hefyd yn cynnwys geiriau dadleuol, yn amrywio o 'F * ck Jimin' i ddisgrifio'r fandom K-pop fel 'rhywogaeth ymledol.'

Y cyfeiriad dadleuol at Jonghyun

Y cyfeiriad dadleuol at hunanladdiad Jonghyun yn y trac diss (Delwedd trwy Void / YouTube)

Yr unig berson a fu'n ymwneud â gwneud y gân a ddaeth ymlaen ac a anogodd Void i'w thynnu i lawr oedd y cynhyrchydd Andreas.

pam ydw i'n dda am ddim

Cynhyrchais ar drac KPop Stan diss. Dyna beth roeddwn i'n meddwl oedd hyn. Wnes i ddim ysgrifennu unrhyw delynegion. Erioed wedi gwybod bod marwolaeth unrhyw un yn gysylltiedig nes iddo gael ei fagu ataf. Peirianwyr, byddwch yn ofalus gyda pha ganeuon rydych chi'n gweithio arnyn nhw 🤦‍♂️ Tynnwch y fideo i lawr @Voydage

- Andreas🧩 (uvLuvAndreass) Mawrth 25, 2021

Fodd bynnag, dim ond gwaethygu'r sefyllfa a wnaeth ymatebion llipa Void a Keemstar wrth i'r gymuned K-pop heidio i Twitter mewn lluwchfeydd i slamio'r ddeuawd dros eu trac diss diweddaraf.

Mae'n eithaf deranged bod y bobl hyn yn gweld poen a thrasiedi rhywun fel cynnwys os ydych chi'n meddwl amdano.

sut i wybod eich bod yn eithaf
- Hyunsu Yim 임현수 (@hyunsuinseoul) Mawrth 25, 2021

Fi wrth ymglymu â stondinau kpop i dynnu keemstar i lawr pic.twitter.com/gFgZtNmnRg

- PastaSparq (@PastaSparq) Mawrth 25, 2021

fel iawn beth bynnag os nad ydych chi'n hoffi kpop ... a byddai'n stori wahanol pe byddent yn diddymu'r diwydiant / stondinau yn unig. y cyfan yr oedd cachu + arall yn magu jonghyun yn soooo heb ei alw am smh

- bri (@ yo0ng1sgf) Mawrth 25, 2021

tw: Rhagfyr 18
I'r rhai oedd yn ddryslyd: yn y bôn, Jonghyun oedd Etika kpop, seren aml-dalentog a gollodd yn anffodus frwydr iselder sawl blwyddyn yn 2017 yn ifanc. Gallwch diss stans kpop popeth rydych chi ei eisiau, ond mae llusgo enaid a oedd mewn cymaint o boen i mewn i hyn mor gros

- The_Angsty_Walnut (@angsty_the) Mawrth 25, 2021

Mae hyn yn amharchus iawn tuag at jonghyun, ei deulu, ffrindiau a chefnogwyr. Peidiwch â'i ddefnyddio i rostio stondinau koop. Mae gan Jonghyun le mor ystyrlon yng nghalonnau cymaint o bobl ac maen nhw eisiau meddwl amdano mewn ffordd gadarnhaol a hapus nid ffordd drist ofnadwy.

- A WNAED GYDA BYWYD (@nehaxslays) Mawrth 24, 2021

lledaenu senoffobia ac amharchu. woah

- 🦜 (@ YE0ACE) Mawrth 24, 2021

HE'S 40?!? hen asf yn gweithredu fel hyn- pic.twitter.com/jR2S7FFHPU

- Maz_thubi? (@x_Mazzi_x) Mawrth 24, 2021

rydych chi'n rhoi sôn am hunanladdiad rhywun a chynnwys lluniau o'u hangladd mewn rhywbeth nad oes ganddo, yn llythrennol, unrhyw beth i'w wneud â nhw mewn chwaeth HORRIBLE o gwbl, gobeithio y cewch chi'r hyn sy'n dod atoch chi lmfao

- olivia ✰ (@izayantis) Mawrth 24, 2021

TW :: Rhag 18 / Hunanladdiad / Senoffobia / Anhwylderau Bwyta @Youtube Ailystyriwch gael y dyn hwn ar eich platfform. Yn y fideo cerddoriaeth mae'r dyn hwn yn arddangos golygfeydd senoffobig iawn trwy drac 'diss' am gerddorion Corea. Mae'r fideo hefyd yn gwawdio hunanladdiad ac anhwylderau bwyta.

- MASI (@yxtaesuh) Mawrth 24, 2021

. @Youtube Cerddoriaeth @Youtube tynnwch y fideo hon os gwelwch yn dda

- Carolyn ⋈ WONHO (@Wonhaed) Mawrth 24, 2021

Yn union :) does gen i ddim problem gyda'r gymuned Kpop yn cael ei diddymu yn ei chyfanrwydd, rydyn ni i gyd yn wac, ond nid yw defnyddio marwolaeth eilun i watwar yn iawn.

- ⒶⒿ | * Cath * (@KittyMinhos) Mawrth 25, 2021

Os ydych chi'n meddwl bod Lol yn rhost pan mae rhyw hen foi gwyn senoffobig, sy'n ymddangos fel pe bai'n cael cic allan o kpop sy'n gwrthdaro yn gyson ac mae'n sefyll, yn gwawdio angladd rhywun ac yn gwneud goleuni iddyn nhw gymryd eu bywyd, yna piss yn garedig. @Youtube dyma'ch crewyr cynnwys.

dwi'n teimlo fel nad yw pobl yn fy hoffi
- 🦇Origin¹²⁷ @ Comms🦇 (@Little_Luxray) Mawrth 25, 2021

Gwnaethoch ddadrithiad ... nid disstrack yw lle rydych chi'n addysgu ac yn lledaenu ymwybyddiaeth ar faterion iechyd meddwl mewn diwydiant. Roedd y dull cyfan hwn yn is shit ac nid oedd gennych hawl i'w wneud fel y gwnaethoch.

- MAE M⁷ / K YN ÔL !! / (@Btsstanattack) Mawrth 25, 2021

roeddech chi'n gyfnod anghywir. hyd yn oed eich cefnogwyr eich hun yn eich galw allan yn y sylwadau YT. cefnogwyr diss kpop popeth rydych chi ei eisiau, rydyn ni wedi arfer ag e, rydyn ni'n toddi ein gilydd yn ddyddiol, ond mae yna linellau nad ydyn nhw i'w croesi ac fe wnaethoch chi eu croesi mf dileu'r fideo ac ymddiheuro dyna'r cyfan

- Jade⁷ (@namuabyss) Mawrth 25, 2021

Nid wyf wedi gweld y fideo ac ni fyddaf yn ei wneud, ond mae gwneud hwyl am ben rhywun yn marw, yn arbennig ym mis casineb Asiaidd stop yn ddigon o reswm. Rhowch keem / star (heb y bar) yn y bar chwilio, pwyswch 3 dot ac adrodd heb agor y fideo hon. pic.twitter.com/eooSHZLyon

- mili️ (@milistradamus) Mawrth 24, 2021

tw // dec 18

dylai keemstar fod â chywilydd ohono’i hun am wneud hwyl am ben marwolaeth jonghyun a’i angladd. mae'n ymddygiad cwbl ANGHOFIO ac ANHYSBYS. mae'r dyn hwn wedi cael llanast yn y pen.

- athena⁷ (DDUDUKOO) Mawrth 25, 2021

i unrhyw un sy'n darllen hwn. mae plz hefyd yn riportio'r dyn hwn. mae ganddo ddigon o dystiolaeth ar ei gyfrif ar gyfer twitter i dynnu ei gyfrif i lawr, ac mae'n ei werthfawrogi'n fawr.b pic.twitter.com/wPNpb2WywR

- 𝓿𝓮𝓻𝓸𝓷𝓲𝓬𝓪 ™ (@chansbutterfly) Mawrth 25, 2021

Mae sawl un hefyd wedi llofnodi deisebau ar gyfer tynnu Keemstar a Void o bob platfform, yn enwedig YouTube:

YouTube: Deiseb i wahardd Keemstar o YouTube - Llofnodwch y ddeiseb! https://t.co/cDgo8FUrlG trwy @Change Cyfiawnder i Jonghyun! pic.twitter.com/GUniKDbaY6

- ⟬⟭ kaitlyn⁷ ⟭⟬ 🅑🅔 (@ 7suckerforsuga) Mawrth 25, 2021

YouTube: Deiseb i wahardd Keemstar o YouTube -! https://t.co/cJVrfDaX9P trwy @Change Rwy’n dal i blymio dros y gwatwar a wnaeth o fywyd Jonghyun. Dydych chi ddim yn cachu fel 'na. Mae hunanladdiad yn bwnc trwm ac mae ei watwar ac mae hunanladdiad enwogion yr oedd miloedd yn ei garu yn troi

- Levi (@jaeouni) Mawrth 25, 2021

pam mae gan keemstar nod gwirio ar twitter o hyd ??? yn torri'r ddeiseb i fynd â hi i ffwrdd

- rowan / eric ☆ (@ibukiplier) Mawrth 24, 2021

Dydw i ddim yn Stan kpop ond Iesu fuck sydd wedi ei ffwcio i fyny. pryd mae keemstar yn mynd i gael ei ganslo a chael deiseb i'w gael oddi ar y platfform https://t.co/gx6vYliC8N

- dex clown (@alienboii__) Mawrth 25, 2021

Yn iawn os na fyddwch yn ei dynnu i lawr yna byddwn yn ei dynnu i lawr ac efallai hyd yn oed yn eich dad-berfformio

- Sarah Bear ⁷𖧵 (@ Sarah_bear815) Mawrth 25, 2021

Wrth i anghytuno barhau i gynyddu ar-lein, mae'n edrych fel petai Keemstar a Void wedi mynd yn rhy bell gyda'u trac diss diweddar.

Mae eu gweithredoedd diweddar bellach wedi dod â nhw yn uniongyrchol i wrthdaro â gwyntyll K-pop cynddeiriog sy'n parhau i fynnu cael gwared ar eu trac dadleuol dadleuol ar unwaith.