5 seren WCW a ddylai fod yn Oriel Anfarwolion WWE

>

# 2 Dennis Rodman

Ymddangosodd Dennis Rodman fel aelod o garfan WCW yn y nWo yn ystod y 1990au

Ymddangosodd Dennis Rodman fel aelod o garfan WCW yn y nWo yn ystod y 1990au

Mae asgell enwog Oriel Anfarwolion WWE yn aml yn cael ei beirniadu. Mae WWE wedi defnyddio'r adain enwogion fel ffordd i wahodd enwogion ymylol sydd wedi cael cwpl o ymddangosiadau WWE yn y gorffennol i fynychu seremoni Oriel yr Anfarwolion a chasglu rhywfaint o'r wasg.

sut i ddweud a ydych chi'n cwympo mewn cariad

Fodd bynnag, yn sicr mae enwau enwogion y tu allan i reslo proffesiynol sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at y diwydiant ac sy'n haeddu cael lle yn Oriel Anfarwolion WWE.

Mae enwau fel Mr. T, Mike Tyson, a Pete Rose i gyd yn addysgwyr teilwng i adain enwogion Oriel Anfarwolion WWE. Gellir dadlau bod un o arwyr yr NBA, Dennis Rodman, wedi cyfrannu cymaint, efallai hyd yn oed yn fwy, na'r mwyafrif o'r enwau enwog hynny.

Oedd @dennisrodman wir ddim ond taro'r ARMDRAG hwnnw?

RODZILLA RUNS WILD ymlaen #WWEUntold dydd Sul yma. pic.twitter.com/1jsWJ0V5TO- Rhwydwaith WWE (@WWENetwork) Mawrth 19, 2020

Yn ystod anterth y Rhyfeloedd Nos Lun yn y 1990au, roedd Dennis Rodman yn ymddangos yn rheolaidd ar raglenni WCW. Ym 1997, dechreuodd Rodman ymddangos ddydd Llun Nitro fel aelod o'r garfan villianous nWo ochr yn ochr â Hollywood Hulk Hogan.

Dechreuodd y Mwydyn hyd yn oed gystadlu mewn gemau ar gyfer reslo Pencampwriaeth y Byd. Ymunodd un o'r enwau mwyaf yn hanes chwaraeon, Dennis Rodman, â Hollywood Hogan i herio Lex Luger a The Giant yn Bash at the Beach ym 1997. Yna byddai'n ymddangos yn ddiweddarach yn Road Wild 1997 i gynorthwyo Hogan i ennill Byd WCW Pencampwriaeth Pwysau Trwm gan Luger.

Cynhaliwyd gêm fwyaf Dennis Roadman yn WCW yn nigwyddiad Bash at the Beach 1998. Daeth cystadleuwyr WCW ac NBA i ben wrth i Rodman ymuno unwaith eto â Hollywood Hulk Hogan i drechu Diamond Dallas Page a Karl Malone o Utah Jazz. Daeth hyn ar ôl i Chicago Bulls Rodman newydd drechu Utah Jazz Malone yn rowndiau terfynol NBA 1998.Byddai Dennis Rodman yn colli ymarfer i ymddangos ar WCW Nitro!

Rhowch y stori ymlaen @dennisrodman amser gyda WCW ymlaen @WWENetwork ! #WWEUntold : Rodzilla Runs Wild yn ffrydio unrhyw bryd ar alw: https://t.co/212pg6NiUO pic.twitter.com/xjEPLYsEu4

- Rhwydwaith WWE (@WWENetwork) Mai 18, 2020

Dychwelodd Dennis Rodman i WCW unwaith eto ym 1999, y tro hwn yn ffraeo â 'Macho Man' Randy Savage. Arweiniodd y gystadleuaeth rhwng y ddau at ornest yn Road Wild 1999 lle trechwyd Rodman gan Savage.

Dennis Rodman yn Oriel Anfarwolion WWE?

Mae'n sicr yn syndod nad yw WWE eto i ychwanegu Rodman i ddosbarth sefydlu Oriel Anfarwolion WWE. Nid oes llawer o enwogion ac athletwyr chwaraeon uchel eu proffil sydd wedi coleddu reslo proffesiynol gymaint â Dennis Rodman, yn enwedig yn ystod anterth eu gyrfa ag y gwnaeth The Worm yn y 1990au.

sut i aros yn briod pan fyddwch chi'n anhapus

Efallai mai'r rheswm nad yw eto wedi cael ei sefydlu yn Oriel Anfarwolion WWE yw oherwydd bod ei holl ymddangosiadau reslo proffesiynol a'i lwyddiant wedi dod mewn hyrwyddiad cystadleuol.

Serch hynny, mae The Worm wedi'i lunio'n benodol ar gyfer adain enwog Oriel Anfarwolion WWE.

BLAENOROL Pedwar. PumpNESAF