5 cyd-seren Hollywood nad oeddent yn casáu ei gilydd

>

Mae cynhesrwydd y cyfeillgarwch a'r gwir fond rhwng actorion Hollywood yn aml yn ddigon i werthu'r ffilm i'r gynulleidfa. Mae hyn yn arbennig o wir mewn achosion o gyfresi ffilm gyda chastiau ensemble.

hulk hogan andre y cawr

Mae sawl deuawd a grŵp yn bodoli yn Hollywood sy'n llifo eu cemeg naturiol trwy eu cymeriadau ar y sgrin. Mae actorion ar y set o gyfresi ffilm 'fel Harry Potter, Avengers a Suicide Squad yn enghreifftiau o'r fath.

Mae parau penodol fel Ryan Gosling ac Emma Stone, Matthew McConaughey a Woody Harrelson, a llawer o sêr Hollywood eraill wedi ymddangos mewn sawl ffilm gyda’i gilydd, gan gynyddu eu bond ymhellach.

Fodd bynnag, ni all pob actor ffurfio bondio cyfforddus ag aelodau eraill y cast.

Yn aml roedd atgasedd yr enwogion Hollywood hyn tuag at ei gilydd yn arwain at ffrae llawn chwyth yn eu plith ac yn achosi trafferth ar y set pan oedd yn rhaid iddynt gydweithredu.
Dyma 5 cyd-actor Hollywood a oedd yn casáu ei gilydd wrth weithio gyda'i gilydd

Mae'r actorion Hollywood a grybwyllir ar y rhestr hon naill ai wedi siarad yn gyhoeddus am beidio â hoffi eu cyd-sêr neu wedi cael eu hadrodd yn enwog gan ffynonellau i fod yn atgasedd at ei gilydd.


5) Vin Diesel / Tyrese Gibson a Dwayne Johnson

Vin Diesel, Dwayne Johnson, a Tyrese Gibson yn Fast Five (Delwedd trwy Universal Pictures)

Vin Diesel, Dwayne Johnson, a Tyrese Gibson yn Fast Five (Delwedd trwy Universal Pictures)

Y ffrae rhwng archfarchnadoedd Hollywood Dwayne Johnson a Vin Diesel Dechreuodd yn ystod saethu Pump Cyflym , a gwaethygodd ar hyd y blynyddoedd.Ym mis Awst 2016, wrth saethu Tynged y Ffyrnig (2017), postiodd y Rock fideo Instagram (a gafodd ei ddileu yn ddiweddarach). Yn y fideo, mae Dwayne yn crybwyll:

'... Mae fy nghyd-sêr benywaidd bob amser yn anhygoel, ac rydw i wrth fy modd' em. Mae fy nghyd-sêr gwrywaidd fodd bynnag yn stori wahanol ..... Mae'r rhai nad ydyn nhw'n rhy cachu cyw iâr i wneud unrhyw beth amdani beth bynnag. Asynnod candy. '

Mae'r Mordaith y Jyngl roedd gan yr actor ffrae gyda 2 Cyflym 2 Ffyrnig (2003) seren Tyrese Gibson.

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan TYRESE (@tyrese)

Ym mis Hydref 2017, honnodd Tyrese fod cyn seren WWE wedi torri'r Teulu Cyflym. Dwedodd ef:

gan ddechrau casáu fy ffrind gorau
'Rydych chi [gan gyfeirio at Dwayne Johnson a'i gyn-wraig / rheolwr Dany Garcia] yn anhygoel i chi dorri'r # FastFamily ...'

4) Tom Hardy a Charlize Theron

Mad Max: Actorion Fury Road Charlize Theron a Tom Hardy (Delwedd trwy Kevin Winter / Getty Images)

Mad Max: Actorion Fury Road Charlize Theron a Tom Hardy (Delwedd trwy Kevin Winter / Getty Images)

Yn 2012, Caled a Theron yn saethu ffilm weithredu epig George Miller Mad Max: Fury Road (2015) , lle mae'r ddau Hollwood actorion yn ei chael hi'n anodd gweithio gyda'i gilydd.

Yn 2017, cadarnhawyd yr anghydfod gan eu cyd-seren Zoe Kravitz mewn an cyfweliad .

Dywedodd Kravitz: 'Wnaethon nhw ddim dod ymlaen.'

3) Ryan Gosling a Rachel McAdams

'The Notebook'Actors Ryan Gosling a Rachel McAdams (Delwedd trwy Getty Images / J. Shearer)

Mae'n amlwg meddwl bod yr actorion Hollywood hyn a bortreadodd y cwpl eiconig yn 2004's Y Llyfr Nodiadau gallai fod wedi casáu ei gilydd.

Mewn 2014 cyfweliad â VH1 soniodd cyfarwyddwr y ffilm, Nick Cassavete pan ofynnodd Ryan Gosling rhwystredig iddo gymryd lle McAdams yn ystod y saethu. Ychwanegodd Nick fod Ryan wedi dweud wrtho:

'A fyddech chi'n mynd â hi allan o'r fan hyn ac yn dod ag actores arall i mewn i ddarllen oddi ar gamera gyda mi? ... Alla i ddim. Ni allaf ei wneud gyda hi. Dydw i ddim yn cael unrhyw beth o hyn. '

Fodd bynnag, gwnaeth cyd-sêr Hollwood eu gwahaniaethau a chael perthynas rhwng 2005 a 2007 yn y diwedd.


2) Miley Cyrus ac Emily Osment

Miley Cyrus ac Emily Osment (Delwedd trwy Walt Disney Co./ Casgliad Everett)

Miley Cyrus ac Emily Osment (Delwedd trwy Walt Disney Co./ Casgliad Everett)

stopiwch ddweud mai dyna ydyw

Chwaraeodd y ddwy actores o Hollywood ffrindiau gorau ar y sgrin ar sioe boblogaidd Disney yn eu harddegau Hannah Montana. Soniodd Miley yn ei hunangofiant Miles to Go (2009) nad oedd y cyd-sêr bob amser yn ffrindiau. Ychwanegodd y canwr:

'Fe geisiodd Emily a minnau fod yn ffrindiau, fe wnaethon ni mewn gwirionedd, ond fe ddaeth i ben bob amser mewn ymladd.'

Fodd bynnag, fe wnaethant setlo eu gwahaniaethau yn ddigon cyflym tra bod cyfres Hollywood ar yr awyr.


1) Harrison Ford / Ridley Scott a Sean Young

Yr actor chwedlonol Harrison Ford a CGI Sean Young yn Blade Runner 2049 (2017). (Delwedd trwy: Warner Bros. Pictures)

Yr actor chwedlonol Harrison Ford a CGI Sean Young yn Blade Runner 2049 (2017). (Delwedd trwy: Warner Bros. Pictures)

1982's Rhedwr llafn yn glasur ac mae wedi cyffwrdd ei fod wedi birthed y genre seiberpync yn Hollywood. Fodd bynnag, yn ôl sawl adroddiad, nid oedd sêr y ffilm glasurol Hollywood hon yn awyddus i'w gilydd ar set.

Ni allai Sean Young a Harrison Ford sefyll ei gilydd. Roedd y criw yn enwog yn trosleisio eu golygfa gariad yn y ffilm yn 'olygfa gasineb'.

At hynny, roedd gan Young a'r cyfarwyddwr Ridley Scott anghysondebau ar y set hefyd. Mewn cyfweliad diweddar â Y Bwystfil Dyddiol , honnodd yr actores:

'Wel, yn onest, roedd Ridley [Scott] eisiau imi ei ddyddio. Fe geisiodd yn galed iawn ar ddechrau'r sioe hyd yn hyn, ac ni fyddwn i byth. '

Mae hi'n honni ymhellach bod gan Scott vendetta yn erbyn Young oherwydd ei wrthod.


Nodyn: Mae'r erthygl yn adlewyrchu barn yr awdur ei hun.