Hanes WWE: Pan daflodd Brock Lesnar strancio gefn llwyfan ar ôl i John Cena beidio â dilyn y sgript

>

Y backstory

Mae Brock Lesnar wedi cael dau rediad anhygoel yn WWE ac yn cael ei ystyried yn eang fel un o'r Superstars mwyaf bygythiol a pheryglus yn hanes y busnes hwn.

Pan ddychwelodd Lesnar yn hir-ddisgwyliedig i WWE ar y Raw ar ôl WrestleMania yn 2012, fe wnaeth y cefnogwyr ei groesawu â breichiau agored. Aeth y Bwystfil mewn ffrae ar unwaith gyda'r Superstar uchaf, John Cena. Arweiniodd y gystadleuaeth wresog at ornest yn Extreme Rules 2012.

Nid oedd y pwl yn unman mor unochrog ag y cafodd y ddeuawd 2 flynedd yn ddiweddarach yn SummerSlam, ond fe ddaeth i ben o hyd gan adael John Cena mewn llanast gwaedlyd.

pam nad yw pobl yn gwneud cyswllt llygad

Darllenwch hefyd: Pan gollodd Brock Lesnar ei dymer gefn llwyfan ar ôl cyfergyd yn WrestleMania 19

Brock yn fflipio allan!

Ar ôl i Cena golli'r ornest, roedd e i fod i fod yn wreiddiol i'w gyflawni mewn stretsier, ar ôl i'r curo creulon Lesnar osod arno. Fodd bynnag, ni ddigwyddodd hyn. Cyn gynted ag y gadawodd Brock am gefn llwyfan, cododd Cena ac annerch y dorf fyw, gan awgrymu gadael y cwmni am ychydig.

pa mor hen oedd dawn ric pan fu farw?

Yn ôl sawl adroddiad, taflodd Brock Lesnar strancio mawr ar ddysgu nad oedd Cena wedi dilyn y sgript. Aeth y Bwystfil ymlaen i rwygo pethau a gweiddi ar swyddogion cefn llwyfan. Galwodd Lensar at un o'r swyddogion, gan nodi bod y cwmni'n llanast a bod popeth yn bod arno.Yr ôl

Roedd yn ymddangos bod pethau wedi cael eu datrys rhwng Lesnar a WWE yn ddiweddarach, wrth iddo fynd ymlaen i gael ffrae gyda Thriphlyg H a arweiniodd at ornest yn SummerSlam yn 2012. O ran John Cena, nid oedd ei araith ar ôl y gêm yn golygu peth , a dychwelodd ar unwaith i gael gêm gyda John Laurinaitis yn y PPV nesaf, Over The Limit.

Darllenwch hefyd: Pan oedd Brock Lesnar yn amlwg wedi cynhyrfu ar ôl torri streak The Undertaker

Mae Brock Lesnar yn adnabyddus am gael tymer fer ac mae wedi bod yn rhan o nifer o wrthdaro y tu ôl i'r llwyfan. Er iddo ddod â thunelli o sylw prif ffrwd gydag ef i WWE, roedd pris trwm arno.