Beth yw gwerth net Jared Padalecki yn 2021? Yn archwilio ffortiwn seren 'Goruwchnaturiol' wrth i'w ffermdy teulu yn Texas ymddangos yn Architectural Digest

>

Jared Padalecki ac mae ei wraig Genevieve wedi cael sylw yn ddiweddar yn Architectural Digest. Gellir eu gweld yn eu cartref yn Texas. Croesawodd y seren Goruwchnaturiol a'i wraig y Crynhoad Pensaernïol i'w cartref a dangos y ffermdy hardd iddynt. Mae’r dylunydd Virginia Davidson wedi sôn am y dewisiadau a wnaed i addurno’r cartref ar wefan AD’s.

Prynodd y cwpl y cartref yn 2012 ac aethant trwy lawer o newidiadau i greu'r lle byw sydd bellach yn ddelfrydol. Gyda chymorth Virginia Davidson, creodd Jared a Genevieve le cŵl a haenog i'w teulu. Mae'r lle yn ychwanegol i deuluoedd ac mae ar agor yn strwythurol i letya gwesteion eraill. Dywedodd Genevieve yn ystod y daith fideo o'u cartref:

Gwnaethom ailfodel mawr iawn ar ein tŷ. Pa un os ydych chi am brofi eich priodas, gwnewch ailfodel, ‘achos roedd hwnnw’n un anodd. Ond fe wnaethon ni drwyddo, a daethon ni â'r ddau o'n syniadau at y bwrdd, a oedd yn hwyl iawn.

Gwerth net Jared Padalecki yn 2021

Jared Padalecki’s gwerth net oddeutu $ 15 miliwn yn 2021. Mae'n hysbys ei fod yn derbyn anrhegion costus gan ei gefnogwyr a'i ddilynwyr ledled y byd. Mae'r actor eisoes yn boblogaidd oherwydd ei ymddangosiad yng nghyfres deledu drama ffantasi dywyll America, Supernatural. Darlledodd y gyfres 327 o benodau trwy gydol 15 tymor.

Mae wedi derbyn sawl gwobr ac wedi gweithio mewn amryw hysbysebion i hyrwyddo eu busnes. Dywed adroddiadau fod Jared Padalecki wedi ennill tua $ 160k i $ 190k am bob pennod o Goruwchnaturiol.

Mae Jared Padalecki wedi gwerthu llawer o albymau a ffilmiau mewn cyfresi ledled y byd i ennill llawer o barch ac arian. Mae ei arddull actio wedi ei wneud yn boblogaidd, ac mae'n cael ei ystyried yn fodel rôl i'r actorion newydd yn y diwydiant adloniant. Mae wedi ymrwymo'n llwyr i'w waith, ac mae'n rheswm pam ei fod mor gyfoethog heddiw.Ganwyd Jared Padalecki ar Orffennaf 19eg, 1982, a'i fagu yn Texas. Daeth yn adnabyddus yn gynnar yn y 2000au ar ôl ymddangos ar Gilmore Girls a ffilmiau fel New York Minute a House of Wax.

Darllenwch hefyd: 'Mae hyn yn bathetig ac yn drist': mae Twitter yn galw Gabbie Hanna am bostio fideo wedi'i wneud gan gefnogwyr yn datgelu Jessi Smiles ac Alx James

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.