'Dyma pam rydych chi'n wirioneddol drist iawn': mae Trisha Paytas yn galw perthynas Dixie D'Amelio a Noah Beck yn 'ffug'

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Yn ddiweddar, teyrnasodd Trisha Paytas ei ffrae gyda’r D’Amelios trwy lansio tirade yn erbyn seren TikTok Dixie D’Amelio a’i chariad Noah Beck.Ymatebodd personoliaeth rhyngrwyd 32 oed i gydweithrediad TikTok diweddaraf Dixie a Noah lle rhoddodd y cwpl gynnig ar yr 'Passing The Phone Challenge'.

Yn y fideo, gellir gweld Dixie D'Amelio a Noah Beck yn caru pawb, wrth iddynt ganmol eu gilydd.

Fodd bynnag, darfu ar Trisha, a ryddhaodd ei fersiwn TikTok wedi'i golygu ei hun, lle mae'n rhostio eu hantics a'u harddangosfeydd o hoffter ar-lein:

beth i'w wneud pan fydd eich hyll

HEDDIW MEWN RHANNU: Mae Trisha Paytas yn cysgodi Dixie materAmelio wrth basio'r Her Ffôn. Dywed Trisha fy mod i'n trosglwyddo'r ffôn i rywun sydd angen mwy na pherthynas ffug. Dyma pam rydych chi wir yn drist iawn. pic.twitter.com/xl1PN9BPCk- Def Noodles (@defnoodles) Mawrth 4, 2021

Dechreuodd trwy danio ergydion at Dixie D'Amelio trwy ei disgrifio trwy ei gwahanol gymdeithasau yn hytrach na'i hunaniaeth unigol ei hun:

'Rwy'n pasio'r ffôn i'm hoff popstar, cariad Noah a elwir hefyd yn chwaer Charli'

Yna aeth ati i rostio'r cwpl, gan labelu eu perthynas fel un ffug sy'n bodoli at ddibenion barn TikTok yn unig:

'Rwy'n trosglwyddo'r ffôn i rywun sy'n haeddu mwy na pherthynas ffug am farn TikTok. Dyma pam rydych chi wir, yn drist iawn ac ni fyddwch chi byth yn hapus yn ôl eich cerddoriaeth! '

Ychwanegodd ei phenderfyniad i ddefnyddio geiriau o gân Dixie D'Amelio 'One Whole Day' sarhad pellach ar anaf.Gyda’i foli lafar ddiweddar yn mynd yn firaol ar-lein, cymerodd defnyddwyr Twitter at y cyfryngau cymdeithasol i ymateb i’r un peth.


Mae Trisha Paytas yn slamio perthynas 'ffug' Dixie D'Amelio a Noah Beck

Nid dyma'r tro cyntaf i Trisha Paytas fynd ar ôl y D'Amelios.

pam ydw i'n crio pan yn ddig

Yn y gorffennol, mae hi wedi cyhuddo Dixie D'Amelio o wneud fideos TikTok gyda'r N-air ac mae hefyd wedi cyfeirio ati hi a'i chwaer, Charli, fel 'bratiau difetha, difetha' sy'n perthyn i 'deulu o brif drinwyr.'

Yn fwyaf diweddar, cyfeiriodd Trisha Paytas at Charli D'Amelio fel 'idiot llwyr' ar ôl iddi benderfynu ymweld â'r Bahamas gyda grŵp o TikTokers yn ystod pandemig.

Gan fod Trisha Paytas yn rhannu hanes cymhleth gyda'r D'Amelios, nid yw ei rant diweddaraf yn syndod i lawer. Fodd bynnag, mae'n edrych yn awr ei bod yn cuddio ymdeimlad o wrthwynebiad tuag at TikTokers yn gyffredinol, gan fod ei phenderfyniad i fynd ar ôl 'Doah' (enw llong Dixie a Noah) wedi sbarduno cryn dipyn o ymatebion ar-lein yn fuan:

Mae Trisha yn 32 ac yn dechrau cachu gyda phobl ifanc yn eu harddegau

- Cupid (@ Cap10Salazar) Mawrth 4, 2021

Ethan yn dal Trisha yn ôl o'r eithaf wrth eu rhostio pic.twitter.com/FVmrtvnk5H

derbyn rhywun am bwy ydyn nhw
- Eli MorningStar⭐️ (@MorningstarEli) Mawrth 4, 2021

Lol, beth yw obsesiwn Trisha gyda phobl ifanc yn eu harddegau?

- Yess Chacin (@yesschacin) Mawrth 4, 2021

Mae angen i Trish roi'r gorau i boeni am bobl ifanc yn eu harddegau. Mae hi wedi tynnu cymaint o styntiau am olygfeydd nad oes ganddi le i siarad.

sut i fod yn y foment
- ffeithiau bywyd (@ RegSizedRuby01) Mawrth 4, 2021

Dwi ddim yn hoffi Dixie ond Onid y bwlio hwn? Hoffi go iawn? Onid y math hwn o ymddygiad a barodd iddi grio ddeufis yn ôl? Rwy'n golygu sut mae hyn yn wahanol i'r ymddygiad cas gan wallt gan jay? Y rhegi? Oherwydd bod y casineb ar bwynt!

- Monica Faour (@MonicaFaour) Mawrth 4, 2021

os nad yw trisha yn cau, dwi'n rhegi. mae'r amt o weithiau y mae'n rhaid i dixie a noah gadarnhau bod eu perthynas yn real yn chwerthinllyd. aint mae hi'n hoffi 30? pam mae hi mor bryderus ab oedolion yn iau na hi, mor rhyfedd

- marie 🪐 (@dameliosta) Mawrth 4, 2021

yn llythrennol mae dixie a noah wedi bod mewn perthynas am 5 mis ac ie bydd rhywun fel trisha yn dal i ddweud eu bod yn ffug, dim ond meddwl am eich busnes trisha

- mel 🦋 (@dameliobecky) Mawrth 4, 2021

O'r ymatebion uchod, mae'n eithaf amlwg bod rhan o ddefnyddwyr Twitter yn credu bod yna ymdeimlad o ragrith yn tirade diweddar Trisha Paytas, gan gadw mewn cof ei gweithredoedd dadleuol ei hun.

Er gwaethaf ei fod yn un o'r cyplau mwyaf poblogaidd ar TikTok, mae'n edrych fel bod Dixie D'Amelio a Noah Beck yn parhau i aros yn nhraws-rantiau rantiau milain Trisha Paytas.