Gêm Frenhinol Rumble Dynion: Enillwyr WWE Royal Rumble 2018, uchafbwyntiau fideo a dadansoddiad

>

Nid yw'n syndod mai gêm Royal Rumble y dynion yw prif ddigwyddiad y Rumble eleni. Enillwyd yr ornest gan Shinsuke Nakamura, a ddileodd Roman Reigns i ennill cyfle i wynebu oddi ar y pencampwr o'i ddewis yn WrestleMania 2018.

Mae'r # 1 dyn i fynd i mewn i'r Royal Rumble 2018 yw Rusev, sy'n cael ei gyflwyno yn ei ffordd eiconig gan Aiden English, i dorf Philly frwdfrydig iawn. Cystadleuydd cyntaf Rusev a'r # 2 mynediad yn yr ornest yw Finn Balor.

Dynion 2018 #RoyalRumble gêm yn swyddogol DEALL! @RusevBUL @FinnBalor pic.twitter.com/0vSkKX1YEo

- Bydysawd WWE (@WWEUniverse) Ionawr 29, 2018

Mae'r ddau belen llygad yn gilydd ac mae Rusev bron yn syth yn ceisio defnyddio'i bŵer i daflu Balor allan o'r cylch. Yna mae Rusev yn codi Balor i'w roi dros ben llestri, ond mae Balor yn ceisio cownter; Mae Rusev yn ei daflu i lawr i'r llawr, tra bod Balor drop yn cicio Rusev, cyn y # 3 yn Rumble yn mynd i mewn - Rhyno.

Glaniodd Rhyno bol-i-bol ar Rusev ac yna trin Balor â'i rym. Yna ymosododd Rusev ar Rhyno o'r tu ôl ac yna glanio cic.# 4 yw Barwn Corbin, rhedeg i'r cylch ac yna rhoi'r tri i'r llawr; ac yna dileu Rhyno. Bron yn syth, mae Corbin yn cael ei daflu dros ben llestri gan Finn Balor; yna mae Corbin llidus yn llusgo Balor a Rusev ac yn ymosod arnyn nhw cyn i swyddogion a dyfarnwyr ei lusgo i'r ystafell loceri.

# 4️⃣ = Mae'r #Blaidd unigol @BaronCorbinWWE !

#RoyalRumble pic.twitter.com/QtuRFA36Hv

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Ar ben y ramp, mae'r gweithiwr cyfresol, Heath Slater, sydd yn # 5 yn cael ei dynnu allan gan Corbin gyda llinell ddillad enfawr.# 5️⃣ = @HeathSlaterOMRB ... a gafodd BULLDOZED gan y rhai a gafodd eu dileu yn ddiweddar @BaronCorbinWWE ! #RoyalRumble pic.twitter.com/7Cyg6r1qeP

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Mae Slater, Rusev a Balor, sef y tri pherson yn y cylch, i gyd i lawr.

# 6 yw Elias, a ddaeth â’i gitâr ddibynadwy allan a chwarae cân - gan gicio Slater ar y ffordd i’r fodrwy - yn canu cân wrth i’r cloc gyfrif i lawr i ddim.

Mae Andrade Cien Almas, Hyrwyddwr NXT # 7 i'r fodrwy a chiciodd Slater ar y ffordd i'r fodrwy hefyd. Mae Elias yn ceisio taflu Almas allan, ond mae'r champ NXT yn gwella a hyd yn oed yn glanio dwy ben-glin i'r Superstar sy'n chwifio gitâr. Rhywsut fe adferodd Elias a glanio llinell ddillad enfawr.

# 7️⃣ = @WWENXT PENCAMPWR @AndradeCienWWE ! #Y eilun #RoyalRumble pic.twitter.com/3fcySdZ6tl

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

# 8 yn y Royal Rumble 2018 yw Bray Wyatt, sydd hefyd yn cicio Slater ar y ffordd i'r cylch. Mae Wyatt yn glanio llinell ddillad enfawr ar Balor ac wranagi ar Elias. Mae Rusev yn ceisio mynd i mewn i'r cylch ond mae'n cael ei fwrw allan o'r cylch sawl gwaith gan Wyatt.

# 9 yw Big E, sy'n cymryd ychydig o grempogau ac yn ei fwydo i Slater. Mae E yn glanio bol-i-bol ar Wyatt, tra bod Rusev yn ceisio dileu Almas, Wyatt ar Big E, ac Elias a Balor.

# 9️⃣ = PEIDIWCH Â CHI FOD YN FFYNHONNELL! CLAP ar gyfer @WWEBigE o #TheNewDay ! #RoyalRumble pic.twitter.com/6R4t5ZyVsU

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

# 10 yw Tye Dillinger, yn hollol briodol, ond mae Owens a Zayn yn ymosod ar Dillinger gefn llwyfan, sy'n cael eu arogli ar ddiwedd eu gêm yn erbyn AJ Styles yn gynharach yn y nos.

Mae Zayn, nad yw’n cael ei gyhoeddi ar gyfer yr ornest, yn mynd i mewn ac yn ceisio taflu Balor dros y rhaffau.

# 1️⃣0️⃣ ... CYFLENWI i fod @WWEDillinger , ond @FightOwensFight & @SamiZayn cael STRUCK!

Mae SAMI ZAYN bellach wedi mynd i mewn i'r #RoyalRumble cyfateb ... pic.twitter.com/gLmTrFwO5g

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

#eleven Sheamus sydd nesaf, ac yn wahanol i'r Superstars eraill, mae Slater yn cael ei wthio i'r cylch gan Superstar Gwyddelig. Ond nid yw caredigrwydd Sheamus yn ei helpu wrth iddo gael ei daflu drosodd gan Slater, er mawr lawenydd i'r gynulleidfa! Ond nid yw dathliad Slater yn para'n hir wrth i Wyatt lanio Chwaer Abigail a'i daflu drosodd. Dileu Slater!

# 12 Aeth Xavier Woods i mewn nesaf a mynd ar ôl Wyatt, ac yna mae Woods a Big E yn ymuno ac yn mynd i weithio ar Zayn ac Elias.

# 13 Apollo Crews Titus Worldwide sydd nesaf ac yn glanio cic adlam wych ar Wyatt. Roedd y Diwrnod Newydd yn dal i fod yn dîm dwbl, tra bod Almas yn dal i fod yn y cylch, ynghyd â Rusev, Balor, Wyatt Zayn a dau o The New Day.

Mae'r cylch yn wirioneddol yn llenwi nawr ... #RoyalRumble pic.twitter.com/htyZ7dNzfI

- Bydysawd WWE (@WWEUniverse) Ionawr 29, 2018

# 14 yw Shinsuke Nakamura gan SmackDown Live, ei Royal Rumble cyntaf, ac mae bron yn syth yn glanio cic enfawr ar Zayn ac yna cic i Wyatt. Mae'r dorf yn wych dros Nakamura gyda siantiau uchel 'Nakamura'. Yna fe wnaeth Nakamura ddileu Zayn gyda chic i'r perfedd.

#fifteen Mae Cesaro i fyny nesaf ac wedi glanio toriadau uchaf ar ychydig o Superstars a cheisio dileu Balor. Mae Cesaro bron â chael ei ddileu ond mae'n adfer ac yn cyfnewid dyrnu gyda Rusev.

# 16 Mae Kofi Kingston i mewn nesaf ac mae'r tri aelod Dydd Newydd yn y cylch. Mae Kofi yn rhedeg i mewn yn frwd ond mae'n cael ei groesawu gyda dyrnod enfawr gan Cesaro.

Mae'r criwiau'n dal Cesaro dros ei ddal, ond yna mae wedi ei wthio i'r ffedog, lle mae Cesaro yn glanio dyrnod enfawr i gael gwared ar y Criwiau. Dileu Criwiau Apollo.

sut ydych chi'n gwybod pan fydd rhywun yn fflyrtio â chi

# 17 yw cyn-Bencampwr WWE, Jinder Mahal, y mae ei Royal Rumble cyntaf, ac yn glanio suplex ar Woods, ac yna mae Woods yn dial gyda chic; Yna mae Jinder yn taflu Woods allan o'r cylch. Dileu Xavier Woods. Yna mae Mahal yn dileu Big E a ddaeth i gymorth Woods.

# 18 yw Seth Rollins yn nesaf ac ar ôl mynd i weithio ar ychydig o Superstars, yn dileu Cesaro yn acrobatig.

# 1️⃣8️⃣ = @WWERollins yn barod i BURN IT DOWN! #RoyalRumble pic.twitter.com/TdsaK5w5KV

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Mae Jinder Mahal yn ceisio dileu trydydd aelod Diwrnod Newydd, Kofi Kingston, ond ni all Jinder ei ddileu er bod Kingston yn glanio y tu allan wrth iddo lanio ar frest Woods.

MAE'N EI ETO! @TrueKofi YN DAL YN hyn #RoyalRumble gêm! pic.twitter.com/HTLF3rqqoU

- Bydysawd WWE (@WWEUniverse) Ionawr 29, 2018

Yna mae'n anhygoel yn ôl yn y cylch ac yn dileu Jinder Mahal. Dilewyd Jinder Mahal.

Yna caiff Kofi Kingston ei ddileu gan Almas.

# 19 Matt Hardy sydd nesaf ac mae’n peledu llygaid Bray Wyatt cyn i’r ddau, sydd ar hyn o bryd yn ffiwdal, ddileu Rusev.

Yna mae Wyatt a Hardy yn dileu ei gilydd trwy ddillad eu gilydd dros y rhaffau uchaf.

#twenty yw John Cena sy'n cael ei groesawu gyda chorws o siantiau 'John Cena sucks'. Mae'r Superstars sy'n weddill i gyd yn ymosod ar Cena ac yna mae Elias yn mynd i weithio ar Cena.

# 2️⃣0️⃣ newydd ddod i mewn i'r frwydr ... AC EI ENW YN @JohnCena ! #RoyalRumble pic.twitter.com/nO8zseUHvN

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Mae Cena yn ei godi dros ei ben ac yn dileu Elias. Dilewyd Elias. Balor, Rollins, Almas a Nakamura ynghyd â Cena yw'r rhai sy'n weddill.

#dau ddeg un Corwynt yw'r un nesaf i mewn! Cofnod rhyfeddol yn wir.

# 2️⃣1️⃣ ... SEFYLL YN ÔL, MAE HINRICANE YN CINIO 'DRWY! #RoyalRumble @ShaneHelmsCom pic.twitter.com/UbkMcx5DbX

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Mae'n mynd am chokeslam ar John Cena ond mae hefyd wedi ei daflu allan o'r cylch, bron yn syth.

# 22 Aiden English yw'r un nesaf i mewn ac mae'n mynd i weithio ar Rollins ac yna Balor ac yna Cena. Mae Nakamura yn ceisio dileu'r Saesneg.

# 2. 3 Adam Cole o NXT yw'r un nesaf i mewn, sy'n cael ei dapio ar ôl gêm Meddiannu NXT y noson flaenorol.

beth i'w wneud ar ôl cael eich twyllo

# 2️⃣3️⃣ = Mae'r #UndisputedERA 's @AdamColePro ... FLY FLY !!! #RoyalRumble pic.twitter.com/b71LIkHT6w

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Mae Balor yn dileu Saesneg, a oedd ar y drydedd raff.

# 24 Mae Randy Orton, enillydd Royal Rumble dwy-amser, a llinellau dillad Adam Cole bron yn syth ac yna'n mynd i RKO Cena; Mae Almas yn hedfan yn uchel i lanio croesbren ond mae Orton yn glanio RKO gwych ac yna'n dileu Almas.

Mae Cole a Cena yn ceisio dileu Balor.

# 25 Titus O'Neill sydd nesaf ac mae'n mynd i weithio ar Cena ac yn ceisio ei wthio dros y rhaff uchaf, ond mae Cena yn dal gafael.

# 26 Y pencampwr rhyng-gyfandirol, The Miz, sydd nesaf ac yn glanio torrwr gwddf ar Rollins ac yna DDT i Cena, ac yna'r ciciau TG. Yna mae'n glanio diweddglo mathru penglog ar Cena, ond dilynodd Rollins hynny gyda superkick ar Miz.

# 27 yw Rey Mysterio ac mae'r dorf yn ffrwydro wrth iddo ddychwelyd ar ôl tair blynedd!

Yna mae'n mynd i weithio ar Cole ac yna'n dileu Adam Cole yn acrobatig ac yna'r 619 ar The Miz!

# 2️⃣7️⃣ = 2006 #RoyalRumble enillydd y gêm @reymysterio !!! #RoyalRumble pic.twitter.com/b0NCis6REn

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

# 28 'The Big Dog' Roman Reigns sydd nesaf ac yn glanio hawl enfawr ar Cena, Orton, Mysterio, a Cews. Mae Reigns a The Miz yn peledu ei gilydd, ac mae The Miz yn gwisgo dillad; ac mae'r Criwiau'n rhedeg i mewn i Miz.

# 2️⃣8️⃣ = #TheBigDog @WWERomanReigns ! #RoyalRumble pic.twitter.com/4BEPSxadv2

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Mae Reigns yn ceisio dileu Miz sy'n dal gafael ar y ffedog ac sy'n cael ei achub gan The Miztourage. Tîm dwbl Reigns a Rollins i daflu Miz allan. Dileodd y Miz.

Mae Reigns yn manteisio ar y sefyllfa ac yn taflu ei bartner Shield, Rollins, allan o'r cylch. Dileu Seth Rollins.

SUT ALLWCH CHI, @WWERomanReigns ?! #RoyalRumble pic.twitter.com/gkiLSH4ezz

- Bydysawd WWE (@WWEUniverse) Ionawr 29, 2018

# 29 yw Goldust sydd bron â thaflu Orton allan o'r cylch.

Mysterio, Reigns, Orton, Nakamura, Cena, Balor ac Goldust yw'r rhai yn y cylch.

# 30 yw Dolph Ziggler, sy'n dychwelyd unwaith eto! Mae Cena yn mynd am yr Addasiad Agwedd ar Ziggler, ond mae'n mynd allan; yna mae'n glanio superkick enfawr ar Orton, ac yna'n dileu Goldust.

Mae Nakamura yn ceisio dymchwel Ziggler, ond mae Ziggler yn sefyll ar y ffedog. Mae Balor yn ceisio taro Nakamura sy'n symud i ffwrdd ac yn dileu Ziggler.

Balor, Cena, Mysterio, Reigns, Nakamura ac Orton yw'r chwech olaf. Maen nhw'n llygadu ei gilydd cyn mynd i ymosod ar ei gilydd. Mae Rerton yn cael ei ddileu gan Orton ac yna mae Mysterio yn glanio 619 dwbl ar Orton a Cena.

DIAL IT UP DAU AMSER! 6️⃣1️⃣9️⃣ i @JohnCena AC @WWERomanReigns ! #RoyalRumble @reymysterio pic.twitter.com/6Yh15ef98x

- Bydysawd WWE (@WWEUniverse) Ionawr 29, 2018

Yna mae Balor yn dileu Mysterio!

Cena, Nakamura, Reigns a Balor yw pedwar olaf yr ornest. Mae'r pedwar yn edrych yn lluddedig ac yn gorwedd ar y llawr ar bob cornel o'r cylch.

Rydyn ni lawr i BEDWAR ... @ShinsukeN @FinnBalor @JohnCena @WWERomanReigns #RoyalRumble pic.twitter.com/CLb9qyc6UI

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Mae Cena yn ymosod ar Nakamura tra bod Reigns yn ymosod ar Balor cyn i Cena a Reigns lygadu ei gilydd ac mae Cena yn pwyntio at arwydd WrestleMania, at gorws o 'You guys suck'. Torf Brutal Philly.

Erbyn hyn mae Nakamura a Balor yn ymosod ar Cena a Reigns ac yn llygadu ei gilydd. Glaniodd Nakamura gic enfawr ar Balor, sy'n glanio ar y ffedog, ond mae'n gwella gyda chic i'r pen. Mae'r pedwar cystadleuydd olaf i lawr.

Yna mae Cena yn glanio tacl ysgwydd, ond mae Reigns yn gwella gyda Gollwng Samoan. Mae'r Ci Mawr yn mynd am y Superman Punch, ond mae Cena yn ei guro, ac ar fin mynd am y Five Knuckle Shuffle, ond mae Balor yn clirio'r cylch.

Yna mae Nakamura yn mynd i'r dref ar Balor, ond mae Balor yn cael ei daflu allan o'r cylch gan Cena. Mae Balor yn cael ei ddileu.

Cena, Nakamura a Reigns yw tri olaf Rumble Brenhinol 2018. Mae Reigns a Cena yn mynd i'r dref ar Nakamura; Yna mae Cena yn glanio ychydig o daclau ysgwydd ar Reigns ac yna Shuffle Five Knuckle.

Mae Reigns yn glanio Superman Punch ac yna'n leinio gwaywffon ar Cena, ond symudodd Cena allan a glanio AA ei hun.

Yna caiff Cena ei thaflu ar y ffedog ac ar ôl dal gafael am ychydig caiff ei dileu gan Nakamura gyda chic i frest Cena.

WYNEB GAMEM! @ShinsukeN dim ond ELIMINATED @JohnCena , ac rydym i lawr i DDAU yn y Dynion #RoyalRumble gêm! #RoyalRumble pic.twitter.com/eblmUelrCp

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Nakamura a Reigns yw dau olaf Rumble Brenhinol y Dynion. Mae'r cyntaf wedi bod yn y Rumble ers dros 40 munud!

Mae teyrnasiadau bron yn dileu Nakamura sy'n glanio ar y ffedog; yna mae'n ceisio dileu Reigns yn acrobatig, ond mae The Big Dog yn ei bweru. Roedd Reigns yn leinio Nakamura am waywffon ond ciciodd The Artist Reigns; nawr mae Nakamura yn leinio'i orffenwr, y Kinshasa, ond mae Reigns yn ei wario!

KINSHA-- NOPE ... SPEAR !!! #RoyalRumble @WWERomanReigns @ShinsukeN pic.twitter.com/AtZo9JyUdm

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018

Yna glaniodd Nakamura rywsut Kinshasa ar Reigns ac yna taflu Reigns dros y rhaff uchaf! Daeth hynny allan o unman!

Shinsuke Nakamura yw enillydd Royal Rumble dynion 2018 ac mae'n dweud y bydd yn wynebu i ffwrdd yn erbyn AJ Styles yn WrestleMania 2018.

Dynion 2018 #RoyalRumble enillydd y gêm wedi siarad ... @ShinsukeN eisiau @WWE Pencampwr @AJStylesOrg yn @WrestleMania ! pic.twitter.com/ghJncoW39H

- WWE (@WWE) Ionawr 29, 2018