Ffilmiau John Cena: 5 ymddangosiad cameo anhygoel gan archfarchnad WWE mewn ffilmiau prif ffrwd

>

Mae John Cena wedi trosi i rôl wahanol yn WWE. Mae wedi bod yn wyneb y cwmni er 2005 ac wedi cario'r cwmni ers hynny. Yr hyn sy'n gwneud Cena mor wych yw mai ef yw un o bedwar wyneb y cwmni, ef oedd yr hiraf ar ei ben.

Mae bod yn wyneb y cwmni yn golygu cyfrifoldeb trwm, p'un a yw'n gwneud teithiau cyfryngau cyson, arwain cylchedau sioeau tŷ, gwneud dymuniadau, ac ati.

Ar ôl cyhyd ar ben, mae Cena bellach wedi lleddfu ei amserlen WWE ac wedi cael mwy o ran yn y brif ffrwd, gan actio mewn mwy o ffilmiau, bod mewn mwy o sioeau teledu, sioeau siarad a chynnal sioeau gwobrau mawreddog fel yr ESPYs neu'r Gwobrau Teen Choice .

Darllenwch hefyd: Y 10 ffilm orau o Dwayne The Rock Johnson

Dim ond llond llaw yw ei restr gyfredol o rolau ffilm, ond serch hynny, mae'n ymddangos bod hynny'n leinio i fyny, ac mae nifer wedi cwestiynu a fydd Cena yn gadael WWE am Hollywood fel y gwnaeth The Rock. Gellir dadlau bod The Rock wedi gwneud y trosglwyddiad mwyaf llwyddiannus i yrfa ffilm erioed, gan mai ef bellach yw'r actor â'r cyflog uchaf yn y byd.Tra bod Cena wedi bod yn arwain am gryn dipyn o ffilmiau, byddwn yn edrych ar 5 ymddangosiad cameo anhygoel gan arweinydd y Cenation


# 5 Ready to Rumble (2000) - Cysylltiad syfrdanol rhwng John Cena ac Goldberg

Yn ôl pan oedd chwaraewr masnachfraint WWE yn ddim ond plentyn yn talu ei ddyledion

beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn rhoi golwg gymedrol i chi

Yn y flwyddyn 2000, parodd WCW i wneud y ffilm Yn Barod I Rumble a oedd yn cynnwys rhai o'u sêr amlycaf fel Randy Savage, Bill Goldberg, Sting, Diamond Dallas Page, Rey Mysterio, ac ati. Yn ffodus iawn, mewn golygfa a oedd yn cynnwys Bill Goldberg mewn campfa, gwnaeth blonde cannydd John Cena ymddangosiad byr yn y cefndir.Roedd hyn yn ystod y dyddiau yr oedd yn talu ei ddyledion yn unig. Pwy fyddai’n gwybod, mewn llai na hanner degawd, y byddai ymddangosiad cameo heb ei achredu gan blentyn melyn cannydd yn wyneb y dyrchafiad reslo mwyaf yn y byd?

# 4 Fred 3: Camp Fred (2012)

Ymddangosodd Cena yn nhrioleg cyfres Nickelodeon

Ymddangosodd John Cena mewn 3 ffilm yn olynol o'r Fred masnachfraint, yn chwarae rôl Fred, tad dychmygol y prif gymeriad. Y tad yw ef ei hun yn y bôn, lle mae hs wedi gwisgo fel ef ei hun, ac yn helpu Fred yn ystod ei amseroedd anodd gan roi cyngor iddo. Dyma ei ymddangosiad yn y ffilm, gan ddadlau y gellir dadlau'r cyngor mwyaf diwerth y gallai tad ei roi!

sut i ddod yn fenyw fwy benywaidd

# 3 Daddy’s Home (2015)

John Cena yn chwarae Dad brawychus

Gwnaeth John Cena gameo nodedig a badass ar ddiwedd y ffilm Cartref Daddy’s y llynedd, ffilm a oedd yn serennu Will Ferrel a Mark Wahlberg.

Ar ddiwedd y ffilm gwelir llysferch yr olaf yn cofleidio ei thad, dyn cyhyrog brawychus sy'n edrych ar feic modur, sy'n troi allan i fod yn neb llai na John Cena ei hun, yng nghân addas Ar gyfer Pwy Y Cloch Tollau gan Metallica

# 2 Chwiorydd (2015)

John Cena y deliwr cyffuriau

Am dros ddegawd rydym wedi gweld Cena yn portreadu arwr ar y teledu. Fodd bynnag, yn Hollywood, nid oedd ganddynt unrhyw betruster gan roi rôl antagonydd iddo, wrth iddo chwarae deliwr cyffuriau o'r enw Pazuzu yn y ffilm Chwiorydd yn serennu Tina Fey ac Amy Poehler.

Gwahoddwyd Cena i fachu’r prif gymeriadau â chyffuriau, a gofynnwyd iddo aros yn eu plaid, a oedd wedyn yn anhrefn llwyr.

# 1 Trainwreck (2016)

John Cena y fridfa fud

Efallai mai ei rôl ffilm enwocaf hyd yma, chwaraeodd John Cena fridfa fud Amy Schumer, cariad caethiwed campfa yn y ffilm Llongddrylliad.

Yn y ffilm, mae gan John Cena olygfa ryw gydag Amy Schumer (sy’n ddigon doniol, yn gyn-gariad Dolph Ziggler) a hefyd yn olygfa ddoniol yn y theatr ffilm lle mae’n rhywioli wrth geisio dychryn. RHYBUDD : Mae'r clip cyntaf yn cynnwys cynnwys rhywiol


I gael Newyddion WWE diweddaraf, darllediadau byw a sibrydion ymwelwch â'n hadran WWE Sportskeeda. Hefyd os ydych chi'n mynychu digwyddiad WWE Live neu os oes gennych chi awgrym newyddion i ni, galwch e-bost atom yn clwb ymladd (yn) sportskeeda (dot) com.