'Roedd yn drueni' - Kurt Angle ar yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yn yr ymladd go iawn rhwng Batista a Booker T.

>

Agorodd Kurt Angle am yr ymladd cefn llwyfan go iawn rhwng Batista a Booker T o 2006 ar y rhifyn diweddaraf o ' The Kurt Angle Show 'ar AdFreeShows.com.

Mae llawer eisoes wedi'i ddweud dros y blynyddoedd am y digwyddiad rhwng Booker T a Batista. Cyrhaeddodd Kurt Angle gefn llwyfan ar ôl yr ymladd, ond cafodd yr holl fanylion am yr hyn a aeth i lawr y diwrnod hwnnw.

Roedd Batista yn cael sgwrs gyda pherson, a chyfeiriodd The Animal nad oedd ganddo unrhyw un i weithio gyda nhw ar SmackDown. Cymerodd Booker T, a oedd yn archfarchnad SmackDown ar y pryd, dramgwydd i sylwadau Batista a'i wynebu.

Esboniodd Kurt Angle fod Batista eisiau gweithio gyda gwahanol sêr ar adeg pan oedd WWE yn cael trafferth gyda rhestr hir o dalent a anafwyd.

'Roeddwn i yno ar ôl i'r ymladd ddod i ben, ond clywais beth ddigwyddodd. Cyrhaeddodd Batista yno ar gyfer sesiwn saethu fasnachol. Roeddem i gyd yn gwneud hysbyseb. Rwy'n credu ei fod ar gyfer SummerSlam, a daeth rhywun ato a dywedodd Batista, 'Pryd ydych chi'n dod draw i SmackDown oherwydd does gen i neb i weithio gyda nhw,' a chymerodd Booker hynny fel, 'Arhoswch funud, rydw i ar SmackDown, yno yn llawer o bobl i weithio gyda nhw. ' Rwy'n credu bod Batista yn dweud yn unig oherwydd bod llawer o anafiadau'n digwydd, roedd yn mynd ychydig yn foel ar y brig, ac roedd yn ceisio dweud wrth y person y byddwn i wrth fy modd ichi ddod drosodd a gweithio rhaglen gyda chi , 'Meddai Kurt Angle.

Nid oedd yn rhaid iddo ddigwydd: mae Kurt Angle yn siarad am y camddealltwriaeth rhwng Batista a Booker T.

Roedd Angle yn cofio nad oedd unrhyw elyniaeth bersonol rhwng Booker T a Batista, ond yn y pen draw fe gafodd cyn-hyrwyddwyr WWE ornest ffrwydrol.'Nid wyf yn credu ei fod yn unrhyw beth personol yn erbyn Booker T nac unrhyw un arall ar SmackDown. Felly dywedodd Batista hynny, a wynebodd Booker T ef. Nawr, roedd y sefyllfa'n boethach oherwydd nawr mae Booker yn wynebu Batista, yn gwneud i Batista edrych fel idiot. Batista yells yn ôl yn Booker; yna, maen nhw'n gorffen mewn gwrthdaro ymladd. Felly, digwyddodd yr ymladd, ’meddai Angle.

Roedd Kurt Angle yn cofio bod Booker T wedi cerdded i ffwrdd o'r ymladd â llygad du. Yn ôl Angle, cafodd Batista ei rhygnu ymlaen ar ôl y ffrwgwd, ond fe ellid fod wedi osgoi'r digwyddiad cyfan.

Mae Angle yn credu bod yr ymladd wedi digwydd oherwydd camddealltwriaeth rhwng Booker T a Batista a'i bod yn drueni iddo ddigwydd hyd yn oed yn y lle cyntaf.

Dywedodd Kurt Angle fod Booker a Batista wedi dileu eu gwahaniaethau ac yn symud ymlaen o'r ddioddefaint gyfan.'Cyrhaeddais wedi hynny, gwelais fod gan Booker T lygad ddu, ac roedd Batista ychydig yn rhygnu ymlaen, a wyddoch chi, roeddwn i ddim ond yn meddwl ei fod yn gamddealltwriaeth mawr. Rwy'n gwybod eu bod wedi ymddiheuro wedi hynny ac yn gwneud iawn a beth bynnag oedd yn rhaid iddyn nhw ei wneud i symud ymlaen, ond dwi'n meddwl ei fod yn gamddealltwriaeth mawr, ac roedden nhw ddim ond yn camddeall ei gilydd am yr holl sefyllfa. Roedd yn drueni; yr oedd mewn gwirionedd. Nid oedd yn rhaid iddo ddigwydd, 'datgelodd Angle.

Fe wnaeth Batista lefelu sawl honiad yn erbyn Booker T yn dilyn yr ymladd, ond cefnogodd Angle Bencampwr WCW pum-amser fel aelod cefnogol iawn o ystafell loceri WWE.

Dywedodd Angle fod Booker T bob amser yn helpu reslwyr eraill ac yn cynnig syniadau creadigol i wella llinellau stori a gemau.

'Ie, dyna'n bendant oedd ef yn difetha oherwydd Booker yw'r dyn mwyaf cefnogol yn yr ystafell loceri. Mae'n rhoi cyngor. Mae ganddo syniadau anhygoel ar gyfer gwahanol reslwyr. Mae mewn tiwn gyda'r cwmni, ac mae'n weithiwr gwych, 'ychwanegodd Angle.

Cyn belled ag y mae ymladd cefn llwyfan go iawn yn mynd, dim ond un o lawer o wrthdaro proffil uchel y tu ôl i'r llwyfan yn WWE oedd gan Batista a Booker T, ond beth am y cyfnewidiadau llai adnabyddus? Peidiwch â phoeni; rydym wedi cael eich gorchuddio.


Os defnyddir unrhyw ddyfyniadau o'r erthygl hon, rhowch gredyd i The Kurt Angle Show a rhowch H / T i Sportskeeda Wrestling.