'Dydw i ddim yn gwybod beth fyddwn i'n ei wneud heb Ffit' - mae RAW Superstar yn canmol Fit Finlay, yn agor ar ôl gwrthod WWE

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Finlay Ffit yn gynhyrchydd WWE sydd wedi cael y clod am ddatblygiad adran y menywod. Ar ôl gyrfa hir yn y cylch, dechreuodd Fit Finlay hyfforddi WWE Superstars yn gynnar yn y 2000au. Ar ôl dychwelyd yn y cylch am ychydig flynyddoedd, dychwelodd i'w rôl yn 2012. Mae sawl reslwr menywod wedi disgrifio sut mae Finlay wedi eu helpu trwy gydol eu gyrfaoedd, ac mae Lana newydd ymuno â'r grŵp hwnnw.Mae Lana yn Superstar WWE, ac ar hyn o bryd mae hi'n cystadlu ar frand RAW. Nid yw hi wedi ennill teitl eto, ond mae hi wedi ennill Gêm Bencampwriaeth Tîm Tag Merched WWE ochr yn ochr â’i phartner, Naomi. Mae Finlay wedi cael gyrfa reslo chwedlonol sy'n dyddio'n ôl i 1974. Bu'n cystadlu am WCW a WWE cyn iddo drosglwyddo i rôl gefn llwyfan.

Mewn cyfweliad diweddar ag Alex McCarthy o TalkSPORT, llwyddodd RAW Superstar Lana i ganmol Fit Finlay. Roedd hi'n cofio sut y gwnaeth ei chefnogi yn gynharach yn ei gyrfa:

'Gosh, nid wyf yn gwybod beth y byddwn yn ei wneud heb Ffit, i fod yn onest. Mae e mor wych. Wna i byth anghofio - ac roedden ni'n gallu dangos hyn ar Total Divas - ond yn 2017, roeddwn i'n hyfforddi ac yn hyfforddi, yn mynd i lawr i NXT ar fy nyddiau i ffwrdd, heb gael unrhyw ddiwrnodau i ffwrdd, yn hyfforddi gyda Fit ar fy nyddiau i ffwrdd, a hyfforddi gyda digwyddiadau Fit in live, ac yna dywedwyd wrthyf nad oeddwn yn barod. '
Fe wnaethant ddweud wrthyf, ‘Nid dim ond athletaidd ydych chi.’ Ni fyddaf byth yn anghofio hynny [chwerthin]. Mae hyn fel mis Mai 2017. Roeddwn i fel ‘OK’ ac wrth gwrs rydw i’n dod allan o’r ystafell ac yn bawling [crio] ac rydw i’n rhedeg i Fit. Edrychodd Fit arnaf ac mae’n mynd ‘don’t stop.’ Mae’n mynd ‘dyna eich dewis chi. Os ydych chi am stopio, yna dyna'ch dewis chi. Ond peidiwch â stopio oherwydd eu bod nhw'n dweud rhywbeth wrthych chi. Rydyn ni'n mynd i fynd allan yna a pharhau i'w profi'n anghywir. Os ydych chi am roi'r gorau iddi, dim pryderon. Os na wnewch chi, daliwch ati. ’’
Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan Dave F Finlay (@ ringfox1)

Mae Lana wedi brwydro rhwystrau trwy gydol ei gyrfa WWE. O feirniadaeth y cefnogwyr i streak malu bwrdd Nia Jax, mae Lana wedi delio â heriau amrywiol. Mae hi'n parhau i wthio ymlaen fel Superstar ar WWE RAW.Diolchodd Lana hefyd i Fit Finlay am ei gefnogaeth yn WWE

Nia Jax a Lana ar WWE RAW

Nia Jax a Lana ar WWE RAW

Datgelodd Lana, yn dilyn y digwyddiad hwn, bod Fit Finlay wedi parhau i weithio gyda hi ar ei sgiliau mewn-cylch, ac anogodd hi i ddal ati. Datgelodd hyd yn oed eu bod wedi bod yn hyfforddi gyda'i gilydd yn ddiweddar iawn, a diolchodd iddo am ei gefnogaeth barhaus.

Ac fe ddaliodd ati i weithio gyda mi a dal ati. A phe bawn i wedi rhoi'r gorau iddi yn ôl yna, ni fyddwn lle rydw i nawr, felly rwy'n ddiolchgar am hynny. Roedd yn credu ynof pan na wnaeth neb arall, hyd yn oed pan nad oeddwn yn credu ynof fy hun. Felly dwi'n ddiolchgar iawn, iawn. Roeddwn i mewn gwirionedd yn gallu hyfforddi gydag ef yr wythnos diwethaf a'r wythnos o'r blaen ac roedd y Ganolfan Berfformio a minnau mor hapus. Mae e mor anhygoel.
Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan CJ Perry (@thelanawwe)Canmolodd Lana Finlay dro ar ôl tro a phwysleisiodd ei fod wedi ei helpu trwy gydol ei gyrfa WWE. Fe gredydodd hi'r chwedl Wyddelig am ei chefnogi trwy rai cyfnodau anodd, a disgrifiodd yn ddiweddar sut mae Becky Lynch wedi gwneud yr un peth.

Gellir dod o hyd i'r cyfweliad llawn â Lana yma .