Sut bu farw Michael Nader? Archwiliwyd achos marwolaeth wrth i seren Dynasty farw yn 76

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Brenhinllin seren Michael Nader bu farw ar Awst 23 ac yn 76 oed ar adeg ei farwolaeth. Roedd yn adnabyddus am ei rôl fel ail ŵr Alexis Colby, Dex Dexter, ar yr opera sebon ABC amser brig. Mewn datganiad i Michael Fairman TV, dywedodd gwraig yr actor, Jodi Lister,Gyda chalon drom, rydw i'n rhannu'r newyddion am farwolaeth fy anwylyd, Michael. Cawsom 18 mlynedd hyfryd ynghyd â'r nifer fawr o gŵn y gwnaethom eu maethu a'u mabwysiadu. Yn ddiweddar, roedd Michael mor falch o ailgysylltu â’i ffrindiau o gast Dynasty yn ystod digwyddiad rhithwir Emma Samms ’i helpu i godi arian ar gyfer ymchwil hir COVID. Roedd yn ddyn hardd a hynod ddiddorol gyda llawer o dalentau a sgiliau. Byddaf yn gweld ei eisiau am byth.

Gorffwys Mewn Heddwch, Michael Nader. Mae'r aml-soaper eiconig wedi marw yn 76 oed. pic.twitter.com/3F7Ie5wH3D

- Y Sgwrs (@TheChat_Podcast) Awst 25, 2021

Cafodd Michael Nader drafferth gyda dibyniaeth ar hyd ei oes. Cafodd ei arestio hyd yn oed am yfed a gyrru (gyda'i ferch 13 oed yn y car) ym 1997 ac am werthu cocên yn 2001.

Ef priod Robin Weiss ym mis Mehefin 1984, y mae'n rhannu merch â hi, Lindsay. Roedd yn briod â Jodi Lister adeg ei farwolaeth. Fe'i goroesir gan ei wraig Jodi Lister, ei ferch Lindsay a'i wyres Jumper.


Archwiliwyd achos marwolaeth Michael Nader

Michael Nader a Robin Nader (Delwedd trwy Getty Images)

Michael Nader a Robin Nader (Delwedd trwy Getty Images)Daeth Michael Nader yn wyneb hawdd ei adnabod ar ôl ymddangos ynddo Brenhinllin . Mae'r actor bu farw yn ddiweddar yn ei gartref yng Ngogledd California oherwydd math na ellir ei drin o ganser. Ni fu unrhyw ddiweddariadau pellach yn ymwneud â'r angladd nac unrhyw ddatganiad arall gan aelodau ei deulu.

Ganwyd Nader ar 19 Chwefror 1945, ac mae'n adnabyddus am ei rôl fel Dex Dexter ar opera sebon ABC, Brenhinllin o 1983 i 1989. Ar ôl Brenhinllin , fe'i gwelwyd fel Dimitri Matrick ar opera sebon ABC arall Fy Holl Blant , rhwng 1991 a 2001 a hefyd yn 2013. Cyn Brenhinllin , ymddangosodd yn Wrth i'r Byd Troi rhwng 1975 a 1978.

Ar ôl i'w rieni wahanu, aeth Michael Nader gyda'i fam i Los Angeles lle dilynodd yrfa mewn adloniant. Cwblhaodd ei radd o Ysgol Uwchradd Palisades Charter ym 1963.Gwnaeth yr actor Nader ei ymddangosiad cyntaf yn actio ym 1963 a chwaraeodd rolau bach mewn llawer o barti traeth ffilmiau. Ar ôl ymddangos yn Wrth i'r Byd Troi , fe’i gwelwyd yn opera sebon NBC Hanfod Bare . Ar wahân i'r rhain, mae wedi ymddangos yn fyr mewn penodau o sioeau teledu fel Y Fflach, Cyfraith a Threfn: SVU a Achos Oer .

Darllenwch hefyd: BLACKPINK Mae cyhoeddiad dyddiad rhyddhau albwm bach unigol Lisa yn drysu cefnogwyr, ai Medi 10 neu Hydref 9 ydyw?