Mae Edge yn agor ar segment dadleuol RAW yng nghanol sensoriaeth Peacock

>

Mae Edge wedi manylu ar ei deimladau dros y 'Dathliad Rhyw' byw y cymerodd ran ynddo gyda Lita yn ôl yn 2006.

Siarad â Chwaraeon Darlunio Trafododd Edge a gwesteiwr Jimmy Traina sensoriaeth gyfredol NBC a Peacock o ddeunydd Rhwydwaith WWE. Ar yr un pwnc, cwestiynwyd The Rated-R Superstar ar ei segment dadleuol RAW nos Lun.

materion ymddiriedaeth ar ôl bod yn gelwyddog

Cyfaddefodd Edge fod y segment yn rhywbeth nad yw’n meddwl amdano mewn gwirionedd, ond fe’i defnyddiodd fel enghraifft o sut y gall sensoriaeth fynd yn rhy bell, os caiff ei ddilyn yn rhy gaeth.

Pan ofynnwyd a fyddai'r 'Dathliad Rhyw' yn pasio gofynion sensoriaeth ai peidio yn 2021, dyma beth oedd gan Edge i'w ddweud:

sut i fod yn olygfa heb godi cywilydd arnoch chi'ch hun
'Wyddoch chi, dwi ddim wir yn meddwl am y peth! I fod yn onest dwi'n meddwl mai dim ond un o'r rheiny rydw i'n meddwl fy mod i wedi ei ddileu. Nid wyf yn rhoi llawer o feddwl ynddo i fod yn onest. Ond dwi'n dyfalu a ydych chi'n edrych arno o delerau, mae'n sioe deledu, iawn, felly ewch chi'n iawn. Wel, os edrychwch chi ar ffilm, mae yna olygfeydd rhyw. Roeddwn i ar y Llychlynwyr, ac mae Llychlynwyr yn mynd i fod ar Peacock heddiw, roedd fy nghymeriad yn penio pobl ac yn rhoi eu pennau ar bigau. Ddim mewn gwirionedd! Ond hefyd ni chefais ryw yn y cylch reslo. Felly dwi'n meddwl bod hynny'n beth dryslyd gydag reslo. Am ryw reswm mae'n cael ei roi mewn categori gwahanol na chynhyrchiad arall. Nid wyf erioed wedi deall hynny'n llawn, ond nid wyf yn credu bod unrhyw un byth yn deall yn iawn ble ydych chi'n ei roi? '

Er ei fod yn ddadleuol, enillodd y segment 'Dathliad Rhyw' ei sgôr uchaf i RAW mewn dros flwyddyn, gan ddisgyn y noson ar ôl i Edge gyfnewid yn ei gontract Arian yn y Banc ar John Cena gwaedlyd i ddod yn Hyrwyddwr WWE.Sylwadau Edge ar linell stori Steve Austin yn erbyn Brian Pillman

Syfrdanodd Brian Pillman gynulleidfaoedd yn ei olygfa ddadleuol gyda Steve Austin.

Syfrdanodd Brian Pillman gynulleidfaoedd yn ei olygfa ddadleuol gyda Steve Austin.

Gan ddyfynnu enghraifft ddramatig arall o orffennol WWE, soniodd Edge am yr ongl eiconig 'Pillman's Got a Gun' rhwng Brian Pillman a Stone Cold Steve Austin o 1996, a'r ddadl a gododd ohoni.

Unwaith eto, amddiffynodd Edge yr ongl fel ffuglen bur, er gwaethaf faint o bobl a oedd yn dreisiodd ar y pryd.sut i fod yn sefydlog mewn bywyd
'Yn amlwg, nid Stone Cold yw ei enw. Yn amlwg nid Loose Canon oedd enw Brian. Rydyn ni'n chwarae cymeriadau, a dwi erioed wedi deall yn iawn mai adloniant yn unig yw O, wel. Ond ni allwch wneud hynny. Pam? Rydych chi newydd ddweud ei fod yn adloniant? Wnes i erioed gyfrifo hynny'n llwyr, lle mae'n cwympo. '

Beth yw eich barn chi? A yw Peacock yn iawn i sensro peth o gynnwys edgier WWE? Gadewch inni wybod yn y sylwadau isod.