Dyfyniadau mwyaf ffraeth Bobby 'The Brain' Heenan

>

Ganed Raymond Louis Heenan mewn cymdogaeth wael yn Chicago, Illinois, ym mis Tachwedd 1944. Oherwydd bod ei dad yn absennol, fe wnaeth Heenan adael yr ysgol ar yr wythfed radd i helpu i gefnogi ei deulu - eironig i ddyn a oedd yn adnabyddus yn ddiweddarach am ei fawr ymenydd!

Heb fodel rôl gwrywaidd i edrych arno, daeth Heenan yn swynol o reslwyr proffesiynol a'r diwydiant yr oeddent yn gweithio ynddo. Torrodd i'r busnes y ffordd galed, trwy gario siacedi ar gyfer y reslwyr a gweithio standiau consesiwn. Gan fasnachu ei lafur am hyfforddiant, fe aeth ati i reslo ei gêm gyntaf ym 1965 ar gyfer hyrwyddiad WWA yn Indiana.

Er bod Heenan yn chwe troedfedd o daldra, roedd yn dal i fod yn rhy fach i wrestler hyd yn oed yn y dyddiau hynny. Newidiodd i reoli, gan ddal i reslo ar brydiau. Dyma ornest glasurol o'r hen hyrwyddiad AWA, lle mae'r Brain yn ceisio 'gwenwyno' allan o'r ornest trwy ffugio anaf.

rydw i eisiau symud i ffwrdd a dechrau bywyd newydd

Byddai Heenan yn mynd ymlaen i fod yn un o'r reslwyr a rheolwyr mwyaf dirmygus mewn hanes. Faint oedd y cefnogwyr yn casáu Bobby Heenan? Wel, SHOT gefnogwr blin arno gyda dryll ym 1975 ar ôl iddo helpu Nick Bockwinkle i ennill yn annheg. Ni chafodd Heenan ei daro, ond roedd sawl cefnogwr wrth ymyl y cylch.

Cafodd yr Brain yrfa hir a storïol yn y diwydiant, ond fe wnaeth ei broffil daro’r stratosffer mewn gwirionedd pan gafodd ei gyflogi gan hyrwyddiad Vince McMahon ar y pryd-WWF.Blynyddoedd WWF

'>'> '/>

Roedd Bobby Heenan yn ffit naturiol ar gyfer y WWF mwy Hollywood-ganolog yn yr 1980au. Gyda’i ffraethineb cyflym a’i edrychiadau llonydd golygus, roedd ganddo bresenoldeb gwych ar gamera, felly nid oedd yn syndod pan neilltuwyd peth o dalent sawdl fwyaf y WWF i Heenan.

Mae aelodau teulu WWE Heenan yn darllen fel pwy yw pwy o chwedlau wrth reslo; Andre the Giant, Big John Studd, King Kong Bundy, Ravishing Rick Rude, Mr Perffaith, Tully Blanchard ac Arn Anderson ... mae'r rhestr o neuadd y rhai enwog yn mynd ymlaen ac ymlaen. Er bod llawer o'r dynion hyn yn berffaith abl i siarad ar gamera, roedd cael Brain bob amser yn benthyg ychydig bach yn ychwanegol.

Yn y pen draw, byddai Heenan yn gadael y WWE i ddod yn gyhoeddwr amser llawn ar gyfer hyrwyddiad Ted Turner yn WCW, ond ni adawodd y ffraethineb nod masnach hwnnw ar ôl. Dyma rai o leinwyr un gorau'r Brain, eu rhoi i lawr, a'u zingers!1/7 NESAF