Newyddion WWE: Mae Ric Flair yn galw Charlotte, Randy Orton ac AJ Styles y gweithwyr gorau ar y blaned

>

Beth yw'r stori?

Yn ddiweddar, roedd gan Busted Open Radio Bencampwr y Byd 16-amser Ric Flair ar eu sioe i siarad am lawer o bynciau yn y byd reslo yn ogystal â’i broblemau iechyd diweddar.

Yn ystod y cyfweliad, roedd Flair yn uchel ei ganmoliaeth i Charlotte, gan ddweud bod y SmackDown Live Superstar yn 'un o'r' 3 gweithiwr gorau 'yn y busnes pro reslo ochr yn ochr â Randy Orton ac AJ Styles.

Rhag ofn nad oeddech chi'n gwybod ...

Mae Ric Flair wedi bod yn gwneud y rowndiau cyfryngau ar hyn o bryd wrth i raglen ddogfen ESPN 30 am 30 am ei yrfa anhygoel o reslo agosáu at ei dyddiad darlledu, Tachwedd 7fed. Ar y 26ain o Hydref, mynychodd ddangosiad arbennig o’r ffilm yn Atlanta - mynychodd hyd yn oed The Undertaker y digwyddiad carped coch, ei ymddangosiad cyhoeddus cyntaf ers ymddeol o bosibl yn WrestleMania 33.

Taker pic.twitter.com/CAn44fyoBg

- Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) Hydref 27, 2017

Mae hyn yn rhyfeddol o ystyried ychydig wythnosau yn ôl, nid oedd pethau'n edrych yn dda i The Nature Boy gan iddo gael ei dderbyn i'r ysbyty gyda nifer o faterion meddygol, yn enwedig methiant yr arennau.Yn ffodus ac yn wyrthiol, llwyddodd Flair nid yn unig i dynnu trwodd ond hefyd i ddod yn ddigon da i wella mewn pryd ar gyfer y digwyddiad carped coch yn Atlanta.

Mae Charlotte yn ferch i Ric Flair, ac mae hi wedi bod ar brif roster WWE ers dros ddwy flynedd bellach. Fel y soniwyd eisoes, mae hi'n Hyrwyddwr Merched RAW pedair-amser ac mae hi hefyd yn ffactor allweddol o ran pam roedd Esblygiad y Merched yn WWE wedi gwneud cystal.

Mae'r Nature Girl wedi bod ar SmackDown Live ers i'r Superstar Shake-up ar ôl WrestleMania, symud o RAW. Mae hi wedi bod yn fabi bach ers mis Mai, ac yn bersonol nid wyf yn gwneud unrhyw ffafrau â hi ar hyn o bryd.Calon y mater

Rhoddodd Ric Flair ei ferch drosodd tra roedd ar Busted Open Radio.

Mae Flair o'r farn bod Charlotte ar hyn o bryd yn un o'r 3 reslwr proffesiynol gorau ar hyn o bryd '' o ran gallu athletaidd, moeseg gwaith, a workouts a'i gimig a phopeth. ' Yn ei farn ef, Randy Orton ac AJ Styles yw'r ddau berfformiwr arall sydd ar y lefel honno.

Dywedodd Flair nad yw Orton neu Styles yn well na Charlotte, ond mae ganddyn nhw fwy o 'brofiad' na hi.

Dywedodd Flair fod Seth Rollins 'efallai' hefyd cystal â Charlotte, Orton a Styles.

Beth sydd nesaf?

Byddwch yn gallu gweld ffilm 30 am 30 Ric Flair pan fydd yn ymddangos am y tro cyntaf ledled y byd ar ESPN ar Dachwedd 7fed.

Beth wnaeth @RicFlairNatrBoy y mwyaf erioed? Cymerwch ef oddi wrtho. @ 30for30 alawon 'Nature Boy' Tachwedd 7 am 10 p.m. ET ar ESPN. pic.twitter.com/jT7lQaLNnt

- ESPN (@espn) Hydref 31, 2017

Mae Randy Orton ac AJ Styles ill dau yn aelodau o Team SmackDown ar gyfer y Gêm Dileu Dynion 5-ar-5 yn erbyn RAW yng Nghyfres Survivor PPV, a fydd yn cael ei chynnal ar y 19eg o Dachwedd.

Mae Charlotte ar Team SmackDown ar gyfer Gêm Dileu 5-ar-5 y Merched yn erbyn RAW yng Nghyfres Survivor hefyd.

Mae adroddiadau’n awgrymu y gallai cyn-Bencampwr UFC Ronda Rousey fod yn wrthwynebydd Charlotte yn WrestleMania 34.

Cymer yr awdur

Er y gall Ric Flair fod yn rhagfarnllyd wrth alw Charlotte yn un o'r reslwyr gorau yn y byd oherwydd eu bod yn dad ac yn ferch; fodd bynnag, ni allaf helpu ond cytuno ag ef.

Mae Charlotte o safon fyd-eang o ran gallu mewn-cylch, ac mae ei gwaith meic yn wych hefyd, yn enwedig pan mae hi'n sawdl. Rwy'n gobeithio y bydd WWE yn troi ei sawdl eto'n weddol fuan oherwydd fy mod i'n teimlo, fel babyface, bod Brenhines yr Adran Merched hunan-gyhoeddedig yn mynd ar goll yn y siffrwd. Dihiryn mwy naturiol yn unig yw Charlotte.

Rwyf hefyd yn cytuno â Ric Flair oherwydd, yn fy marn i, AJ Styles yw'r reslwr gorau yn y busnes heddiw.

Fodd bynnag, credaf fod arferion ymddangosiadol ddiog Randy Orton yn y cylch a chymeriad dyn da hen yn ei rwystro.


Anfonwch awgrymiadau newyddion atom yn info@shoplunachics.com