Pwy yw Lewberger? Popeth am y triawd cerddorol comedig a gysegrodd gân ddoniol i Terry Crews ar AGT

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Ymddangosodd band comedi LA, Lewberger, yn y bennod ddiweddaraf o America’s Got Talent cysegru cân ddoniol i'w chynnal, Terry Crews. Bydd ffans o sioeau comedi yn cydnabod y triawd gan NBC’s Dewch â'r Doniol .Cymerodd Lewberger y llwyfan yn ystod y WYTH clyweliadau a rhannu eu bod yn dymuno cynnal sioe wych i America:

Rydyn ni wrth ein bodd yn perfformio; nid ydym wedi gallu gwneud hynny ymhen ychydig. Rydyn ni'n caru cerddoriaeth ac roedden ni wir eisiau dod â'n cerddoriaeth i bawb a chynnal sioe wirioneddol wych.
Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan Lewberger (@lewberger)

Aeth y grŵp ymlaen i gyflwyno cân ffraeth, wreiddiol a ysgrifennwyd ar gyfer Terry Crews. Canon nhw:

Terry Crews rydyn ni'n dy garu di! Terry Crews rydyn ni am eich gweld chi â'ch crys i ffwrdd.

Wrth i'r perfformwyr ruthro i guriad eu trac doniol, ymunodd Terry Crews heb grys â nhw ar y llwyfan wrth chwarae ffliwt. Roedd y triawd doniol hefyd yn chwifio baneri gwyn gydag wyneb y gwesteiwr wedi'i argraffu arnyn nhw.Mae'r Brooklyn Naw-Naw roedd yr actor hyd yn oed yn cario un o’r fflagiau wrth iddo gerdded oddi ar y llwyfan ar ôl perfformiad Lewberger. Aeth hefyd â Twitter i rannu ei fod yn anrhydedd cael rhannu'r llwyfan gyda'r band.

gadael popeth ar ôl a dechrau bywyd newydd

Roedd yn gymaint o anrhydedd i mi rannu'r llwyfan gyda @Lewberger ymlaen @EIGHT wrth iddyn nhw berfformio eu cân wreiddiol amdanaf i! @KeithHabs , @ i8athumbtack , & @Hughiestonefish Rydych chi guys YN AWALOMELY TALENTED! pic.twitter.com/Uj0A1I1k5r

- criwiau terry (@terrycrews) Gorffennaf 21, 2021

Gwnaeth y band cerddorol comedig nid yn unig i'w cynulleidfa chwerthin ond hefyd ennill cymeradwyaeth gan y WYTH beirniaid.Hefyd Darllenwch: Pwy yw Dylan Zangwill? Y cyfan am y bachgen 14 oed a dderbyniodd lafar sefydlog ar AGT gyda'i berfformiad o 'Somebody to Love' y Frenhines

pethau i'w gwneud pan fyddwch wedi diflasu a'ch cartref ar eich pen eich hun

Cyfarfod ag aelodau'r band comedi Lewberger

Mae Lewberger yn a comedi a band cerdd wedi'i leoli yn Los Angeles, California. Mae'r band yn cynnwys tri aelod, Keith Habersberger, Alex Lewis a Hughie Stone Fish. Cododd y triawd i enwogrwydd gyda'u caneuon comedi firaol fel Noson Taco Pobl Gwyn a Cloi Fy Nghar .

Mae Keith Habersberger eisoes yn wyneb amlwg yn y diwydiant adloniant oherwydd ei gysylltiad â'r teimlad YouTube, The Try Guys. Mae'n adnabyddus hefyd am weithio gyda Buzzfeed.

Mae Hughie Stone Fish hefyd yn artist cerdd annibynnol a chynhyrchydd recordiau sydd wedi ennill gwobrau. Yn 2020, enillodd Wobr Emmy yn ystod y Dydd ar y categori Cân Wreiddiol Eithriadol ar gyfer Y Guys Drwg .

Yn y cyfamser, mae Alex Lewis yn actor a digrifwr yn ôl proffesiwn. Mae'n adnabyddus am ei ymddangosiadau sioe deledu a'i rôl yn y ffilm, Popeth am Nina . Mae hefyd ar fin ymddangos yn y ffilm sydd i ddod, Merch y Fali .

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan Lewberger (@lewberger)

Enillodd Lewberger boblogrwydd aruthrol gyda’u hymddangosiad ar NBC’s Dewch â'r Doniol . Roeddent ymhlith y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol yng nghyfres y gystadleuaeth gomedi a gwnaeth argraff ar y beirniaid Chrissy Teigen, Kenan Thompson a Jeff Foxworthy ar sawl achlysur.

Yn dilyn y sioe, aeth y band ymlaen i berfformio'n rheolaidd mewn sawl act gomedi a gigs ledled America. Maent hefyd wedi perfformio yng ngŵyl gerddoriaeth glodwiw Kaaboo del Mar. Rhyddhaodd Lewberger eu halbwm hunan-deitl cyntaf yn 2018.

pa mor hen yw gees gwenyn gibb barry
Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan Lewberger (@lewberger)

Mae'r band hefyd wedi cronni ffan mawr ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae ganddyn nhw bron i 144K o danysgrifwyr ar YouTube a mwy na dilynwyr 55K ar Instagram.

Ar ôl eu perfformiad arbennig trawiadol ar WYTH Mae Lewberger ar fin perfformio eu sioe nesaf yn Dynasty Typewriter yn Los Angeles.

Hefyd Darllenwch: Pwy yw Anica? Y cyfan am 51 oed y gwnaeth ei berfformiad trydanol o Janis Joplin’s Piece of My Heart argraff ar feirniaid yr AGT


Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.