Pwy yw gŵr Hunter McGrady? Mae popeth am ei pherthynas â Brian Keys fel cwpl yn croesawu'r plentyn cyntaf gyda'i gilydd

>

Yn ddiweddar fe wnaeth Hunter McGrady bryfocio genedigaeth ei cyntaf plentyn , bachgen bach, trwy stori Instagram ar Fehefin 27. Yn ei stori, ysgrifennodd:

Dwi erioed wedi adnabod cariad fel hyn. Rydw i wedi bod yn mwynhau ac mewn wynfyd pur. Methu aros i gyflwyno'ch bechgyn i'r bachgen melys hwn.
Y stori Instagram a rannodd (Delwedd trwy Hunter McGrady / Instagram)

Y stori Instagram a rannodd (Delwedd trwy Hunter McGrady / Instagram)

Mae'r llun yn cynnwys golwg ar glust bachgen bachgen model Sports Illustrated Swimsuit a'i law fach yn gafael ar fys ei fam.

beth i'w wneud os ydych chi'n cwympo mewn cariad

Darllenwch hefyd: Rydych chi'n dewis cael eich canslo: mae Trisha Paytas yn derbyn adlach dros fideo newydd sydd â chefnogwyr yn galw ei thôn yn fyddar


Pwy yw gŵr Hunter McGrady?

Magwyd gŵr Hunter McGrady, Brian Keys, yn King of Prussia, Pennsylvania. Aeth i Goleg Hussian a graddio ym 1999. Yna symudodd Brian i Efrog Newydd i ddechrau ei yrfa yn y diwydiant hysbysebu.Ar hyn o bryd, mae Brian Keys yn weithredwr hysbysebu ac yn is-lywydd a chyfarwyddwr creadigol y Grŵp BGB. Nid yw'n weithgar iawn ar gyfryngau cymdeithasol.

Mae Hunter McGrady yn ei ddisgrifio trwy ddweud:

Roedd e felly yr oeddwn i wedi dychmygu bod dyn ad yn Efrog Newydd yn debyg.

Cyfarfu Hunter McGrady a Brian Keys â'i gilydd ar Snapchat. Roedd yr olaf yn dyddio menyw arall a'i hanogodd i ddilyn y model maint plws, a oedd fel petai'n fwy ei fath.Darllenwch hefyd: Pam mae Kanye West yn siwio Walmart? Y cyfan sydd angen i chi ei wybod am yr achos cyfreithiol a ffeiliwyd dros werthu sneakers Yeezy knockoff

Cyfarfu Hunter McGrady a Brian Keys yn bersonol pan oedd y model 28 oed yn saethu yn Efrog Newydd. Cyfarfu'r cwpl am eu dyddiad cyntaf ym mis Mawrth 2016 mewn bar ym Mhentref West Manhattan o'r enw Bobo.

cerddi i bobl a fu farw

Dywedodd Hunter McGrady:

[Ar ein dyddiad cyntaf], gwelais ef ac roeddwn fel, ‘Dyna fy ngŵr.’ Roeddwn i jyst yn teimlo fy mod yn ei adnabod am byth. Rydyn ni'n easygoing ac yn ddigymell iawn. Mae gennym yr un hiwmor a'r un hoff bethau. Mae'n dangos pan fydd yn gweithio, mae'n gweithio!

Daeth y berthynas yn gryfach, a thri mis yn ddiweddarach, hedfanodd Brian Keys i gwrdd â gweddill teulu Hunter McGrady. Yna symudodd i Efrog Newydd, a phan ddaeth ei phrydles i fyny, symudodd i fflat Keys ’yn Brooklyn.

Cynigiodd Brian Keys i’r brodor o California ar ddyddiad yn Central Park ar Ragfyr 29ain, 2017. Fe briodon nhw ym Moorpark, California, ar Fehefin 16eg, 2019.

sut i ddweud wrth ffrind i ddyn rydych chi'n ei hoffi heb ddifetha'r cyfeillgarwch

Darllenwch hefyd: Os gwelwch yn dda gadewch lonydd i mi: mae Jessi Smiles yn annog Gabbie Hanna i gael gwared ar fideo o’i chrio yng nghyfres gyffes yr olaf

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr .