Ymateb Vince McMahon pan roddodd Shane McMahon y gorau i WWE am fwy o arian

>

Mae Bruce Prichard wedi datgelu sut ymatebodd Vince McMahon pan roddodd Shane McMahon y gorau i weithio i WWE yn ystod ei arddegau.

Cyn i Shane McMahon ddechrau ymddangos fel cymeriad ar y sgrin, bu’n gweithio swydd isafswm cyflog yn swyddfa WWE. Roedd mab Vince McMahon eisiau codiad cyflog, felly aeth at y person a oedd â gofal am osod brics yng nghartref teulu McMahon.

Wrth siarad ar ei Rhywbeth i Ymaflyd ynddo podlediad, cofiodd Prichard fod Shane McMahon wedi rhoi’r gorau i WWE i ddod yn friciwr. Ymatebodd Vince McMahon trwy longyfarch ei fab am fod eisiau ennill mwy o arian.

Wel, roedd Shane fel, 'Wel, f *** hwn!' Ac aeth Shane at y dyn a oedd â gofal am y gwaith bricsio, y gwaith maen ar dŷ Vince, a dywedodd, 'Hei, beth ydych chi'n ei dalu?' Y boi wedi talu, wn i ddim, 10, 12 bychod yr awr, a oedd yn fwy nag y byddai wedi bod yn ei wneud yn y swyddfa, ac roedd ganddo oramser a'r holl bethau eraill hyn. Roedd Shane fel, ‘Wel, hei, bydd y boi hwn yn rhoi hyn i mi.’ Roedd Vince fel, ‘Llongyfarchiadau, mae gennych chi swydd newydd.’

Rwy'n ffodus i gael plant anhygoel fel @shanemcmahon a @StephMcMahon . Sul y Tadau Hapus i bawb sy'n coleddu rhodd tadolaeth. pic.twitter.com/JSFK1ZQx6m

- Vince McMahon (@VinceMcMahon) Mehefin 21, 2020

Dywedodd Prichard fod Shane McMahon eisiau cynnydd mewn cyflog er mwyn gweithio ar ei lori.Statws WWE Shane McMahon

Nid yw Shane McMahon wedi ymgodymu ers 2019

Nid yw Shane McMahon wedi ymgodymu ers 2019

Ym mis Hydref 2019, gorfodwyd cymeriad Shane McMahon ar y sgrin i adael WWE ar ôl colli gêm ysgol yn erbyn Kevin Owens. Dychwelodd cyn-Gomisiynydd SmackDown ym mis Awst 2020 fel gwesteiwr RAW Underground. Fodd bynnag, dim ond dau fis y parodd y cysyniad unigryw.

Ar hyn o bryd mae Bruce Prichard yn gweithio fel Cyfarwyddwr Gweithredol WWE. Dywedodd hefyd yn ystod ei bodlediad diweddaraf ei fod yn ansicr yn union pa rôl sydd gan Shane McMahon yn WWE y dyddiau hyn.pan mae pen-blwydd Liza koshy yn

Rhowch gredyd i rywbeth i reslo ag ef a rhowch H / T i SK Wrestling am y trawsgrifiad os ydych chi'n defnyddio dyfyniadau o'r erthygl hon.