Fideo: Kelly Kelly yn torri i lawr ar ôl ailgysylltu ag ysbryd Test

>

Cyn WWE Diva Kelly Kelly (enw go iawn Barbie Blank) sydd ar hyn o bryd yn serennu ar yr E! sioe realiti WAGS, yn ddiweddar fe gysylltodd â’i chyn gariad a’i chyd-superstar WWE Andrew ‘Test’ Martin, ac roedd y digwyddiad yn un emosiynol.

E! rhyddhau clip yn dangos Tyler Henry o Canolig Hollywood Gyda Tyler Henry cysylltu Kelly Kelly ag Ghost’s ghost, y dywed Henry sy’n cydnabod ei bod wedi symud ymlaen ar ôl priodi y mis Chwefror hwn:

'Ar unwaith, mae'n gwneud cysylltiad â chi gyda llawer iawn o gariad,' Dywed Tyler wrth Blank. 'Rhaid i mi siarad am lawer o wahanol bethau sy'n galw heibio oherwydd ei fod yn gyffrous iawn i chi. Mae'n siarad am sut roedd yn gwybod iddo ddigwydd ym mis Chwefror. Mae'n cydnabod ichi symud ymlaen. '

'Newydd briodi ym mis Chwefror,' Cydnabu Barbie.

sut i helpu ffrind boi trwy breakup

Yna aeth Kelly Kelly i fanylion am farwolaeth annhymig Test, gan nodi y byddai'n cymryd pils heb wybod pa mor ddifrifol oedd hi. Byddai hyn yn y pen draw yn arwain at dranc Test’s ym mis Mawrth 2009 pan ddaethpwyd o hyd iddo’n farw ar ôl i gymydog alw’r heddlu’n poeni oherwydd ei fod wedi gweld Martin yn gosod ar y ddaear yn fud o ffenestr yn ei condominium. Dyfarnwyd ei farwolaeth yn orddos damweiniol o Oxycodone. Roedd Test a Kelly Kelly wedi gwahanu ychydig amser cyn marwolaeth Martin.Ddwy flynedd yn unig cyn ei farwolaeth, roedd Martin wedi’i ryddhau o’r WWE yn fuan ar ôl iddo dorri Polisi Lles y cwmni, ond byddai’n datgelu yn ddiweddarach mewn swydd MySpace ei fod mewn gwirionedd wedi gofyn am gael ei ryddhau a bod y penderfyniad yn un cydfuddiannol.

Byddai Blank yn aros gyda'r WWE tan 2012 lle byddai'n cael ei rhyddhau o'i chontract gan y cwmni. Byddai Kelly Kelly yn datgelu yn ddiweddarach bod y rhyddhau wedi dod oherwydd y ffaith bod angen amser arni i nyrsio anaf i'w gwddf, ac roedd ganddi hefyd ddyheadau i ddilyn gyrfa mewn modelu. Mae hi bellach yn briod â'r chwaraewr hoci proffesiynol Sheldon Souray wrth i'r ddau glymu'r gwlwm y gorffennol hwn ar Chwefror 27thfel y nododd Blank yn flaenorol.

os yw'ch perthynas yn gyfrinach

Gallwch edrych ar y fideo lle mae Blank yn ailgysylltu ag Ghost's Ghost yma:(Pob dyfynbris wedi'i drawsgrifio trwy garedigrwydd Wrestling Inc. )