'Nid yw hynny'n realistig iawn' - Mae cyn Bencampwr Tîm Tag WWE yn datgelu gweledigaeth Vince McMahon ar gyfer ei gymeriad

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Mae Cliff Compton - sy'n fwy adnabyddus i gefnogwyr WWE fel Domino o'r tîm tag 'Deuce' n Domino '- wedi agor i fyny ar sut yr esboniodd Vince McMahon ei gymeriad iddo, yn ystod ei ddyddiau gyda WWE.Mewn cyfweliad diweddar â Lucha Libre Ar-lein , Aeth Domino i mewn i fanylion wrth siarad â Chadeirydd WWE am ei gymeriadau ar y sgrin ef a'i bartneriaid. Er y gallai fod wedi bod yn bosibl i'r pâr fynd i lawr y ffordd o gael ei gyflwyno fel 'reslwyr profiadol' gwelodd Vince McMahon bethau'n mynd i gyfeiriad hollol wahanol. Cyfeiriodd at y ddau fel 'Brawlers.'

Dyma beth oedd gan Domino i'w ddweud ar y drafodaeth gyda Vince McMahon:

'Roedd hi mor cŵl i mi oherwydd ni allai ein harddulliau fod yn fwy gwahanol (o gymharu â Paul London a Brian Kendrick). Nhw oedd yr wynebau babanod wedi'u torri'n lân a allai wneud yr holl symudiadau anhygoel hyn, a gyda Deuce & Domino, y swyddfa neu Vince yn benodol, nid oedd am inni wneud llawer o symudiadau. Roedd fel: ‘You guys are Brawlers. Rydych chi'n cicio, dyrnu, rydych chi'n cribinio'r llygaid '. Nid oedd yn gweld Deuce a Domino fel reslwyr profiadol a allai wneud symudiadau ffansi. Mae fel: ‘Nid yw hynny’n realistig iawn’. Ac fe wnaethon ni gytuno. Efallai y byddai rhai pobl wedi dweud: ‘Wel, nid ydynt yn reslwyr da iawn’. Ond dynion oedd y cymeriadau o ochr arall y traciau yn dechnegol. Roedden ni'n thugs. Brawlers oedden ni. '

Hanes byr o Hyrwyddwyr Tîm Tag WWE Deuce 'n Domino

Yn wreiddiol o dan enwau gwahanol fel tîm tag yn OVW, gwnaeth Deuce 'n Domino eu prif ymddangosiad cyntaf ar SmackDown! ym mis Ionawr 2007. Tynnodd eu personas trawiadol, 'Greaser' sylw cynulleidfaoedd WWE ar unwaith, ac ni fyddai'n hir cyn i'r tîm tag gyrraedd yr uchelfannau ar gyfer act dyblau yn WWE.

Enillodd Deuce ’n Domino Bencampwriaeth Tîm Tag WWE ym mis Ebrill 2007, gan drechu’r cystadleuwyr Paul London a Brian Kendrick, ar ôl i sawl ymgais fethu.Fodd bynnag, erbyn 2009, byddent yn cael eu rhyddhau o'u contractau WWE, ar ôl rhannu fel tîm tagiau a gwneud sawl newid stori.

Byddai Domino yn mynd ymlaen i ddychwelyd i WWE yn 2010, gan reslo yn CCC ac OVW. Byddai hefyd yn treulio sawl blwyddyn yn gweithio yn Ring of Honor.