Mae Ron Simmons yn siarad am darddiad 'Damn!', Gan helpu The Rock, Dusty Rhodes, mwy

>

Mae Ron Simmons yn Neuadd enwog WWE

Mewn cyfweliad diweddar â Slam Wrestling, siaradodd Ron Simmons Hall of Famer WWE ar nifer o bethau, y gellir dod o hyd i'w trawsgrifiad llawn ohonynt yma . Cydnabyddir Ron fel pencampwr cyntaf y byd ym maes reslo ac roedd yn rhan fawr o’r ‘Attitude Era’ fel arweinydd y ‘Nation of Domination’.

Isod mae rhai uchafbwyntiau :

Bod yn Bencampwr y Byd du cyntaf:

Bryd hynny, wnes i ddim hyd yn oed ganolbwyntio ar fod yr Affricanaidd-Americanaidd cyntaf. Fy unig nod oedd dod yn bencampwr y Byd. Dyna oedd yr unig beth ar fy meddwl, i gael cyfle i ennill y gwregys hwnnw. Wrth i amser fynd yn ei flaen, dechreuais feddwl am arwyddocâd y peth ac mae'n fwy nag yr oeddwn i'n meddwl y byddai. Hyd yn oed hyd heddiw, mae pobl yn dweud wrthyf y effaith cafodd hynny ar eu bywyd.Rhodes Dusty :

Dechreuais ym Mhencampwriaeth Florida Reslo ac roedd ganddo fwy o effaith ar fy ngyrfa na neb, ond Hiro Matsuda. Pan gefais wybod am ei basio, roedd fel petai amser wedi dod i ben, ni allwn ei gredu. Y tro diwethaf i mi ei weld oedd yn ystod y WrestleMania penwythnos. Roedd yn ddyn mor wych. Roedd bob amser eisiau sicrhau eich bod yn cofio'r hanfodion, sylfaen yr hyn yr oedd y busnes wedi'i adeiladu o'i gwmpas. Roedd bob amser yn dweud wrtha i i beidio byth â mynd yn rhy fawr i anghofio am y bobl, i gadw mewn cysylltiad â'r bobl bob amser. Nid ef oedd y gweithiwr mwyaf ar y Ddaear, ond roedd mor dda yn siarad â phobl.

Helpu Y Graig yn Cenedl Dominyddu:Dyna sut y cafodd ei hunaniaeth. Nid oeddent yn gwybod beth i'w wneud ag ef. Roeddwn i'n gallu helpu Y Graig dod drosodd ar y meic, i'w helpu gyda'i bersonoliaeth, gyda rhai o'i ddalnodau. Cafodd lawer o hyn gennyf i ac roeddwn yn falch o helpu i roi hunaniaeth iddo.

Dim ond mater o amser oedd hi cyn iddo ddod o hyd i'w gilfach, ei hunaniaeth ei hun. Roedd wedi ceisio dod draw i wneud pethau yr oedd cefndir ei deulu yn eu gwneud. Doedden nhw ddim eisiau fersiwn iau o'r Uchel Brif Peter Maivia. Roeddent am iddo ddod o hyd i'w hunaniaeth ei hun a bod yn ef ei hun. A dyna pryd y cychwynnodd. Mae'n gwneud i mi deimlo'n dda bod gen i ychydig i'w wneud yn hyn.

Ei DAMN! catchphrase:

Dewch i ni ddweud y byddwn i'n neidio oddi ar y rhaff uchaf a byddwn i'n ysigio ffêr neu byddwn i'n colli symudiad neu rywbeth, a'r peth cyntaf y byddwn i wedi ei weiddi oedd 'Damn!' A gallai'r bobl yn yr ychydig resi cyntaf clyw fi yn dweud hynny. Bob tro roeddwn i'n dod yn ôl i ddinas, byddai'r cefnogwyr yn sylwi y byddai rhywbeth yn mynd o'i le bob tro, byddwn i'n dweud 'Damn!' Ac wrth i mi ddal i ddod yn ôl i bob un o'r dinasoedd, sylwais y byddent i gyd yn dechrau llafarganu ' Damn! ’Un diwrnod gofynnais i Bradshaw beth roedden nhw'n ei wneud.

Rwy'n credu eu bod nhw'n siarad amdanoch chi, meddai.

Beth ydych chi'n ei olygu?

Wel, bob tro rydych chi'n gwneud rhywbeth ac nid yw'n iawn rydych chi'n dweud ‘Damn!’ A dyna maen nhw'n ei ddweud.

Cododd yr ysgrifenwyr ar hynny hefyd. Felly roeddem yn Chicago a Booker T a John Cena yn gwneud rhywbeth a gofynnon nhw imi gerdded ar y llwyfan yn unig ac ar ôl i Cena gael ei wneud yn siarad dim ond i ddweud ‘Damn!’ a gweld yr ymateb. Ac fe ddaeth drosodd gyda'r cefnogwyr. Dydych chi byth yn gwybod sut mae pobl yn gonna, iawn?