Canlyniadau pennod 15 tymor 3 Lucha Underground (12/14): 'En La Sombras'

>

Mae pennod arall o Lucha Underground yn y llyfrau, ac yn ôl yr arfer, fe gyflwynodd rywfaint o gamau blaengar yn y cylch a pharhad addawol twyllodrus a llinellau stori parhaus. Cyn i ni symud ymlaen i bennod yr wythnos hon dyma grynodeb o sioe yr wythnos diwethaf:

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael eich dal #LuchaUnderground cyn i BRIS NEWYDD EPISODE ddangos am y tro cyntaf am 8pm ET ar @ElReyNetwork ! pic.twitter.com/cKJZZojuJc

pethau ciwt i synnu'ch cariad
- Lucha Underground (@LuchaElRey) Rhagfyr 14, 2016

Dychwelodd Angelico i'r deml ac edrych i ddial yn erbyn Worldwide Underground. Pecyn fideo ar yr un darllediad i ddechrau'r sioe, ac yna fignette yn hercio'r ail-anfon cawell dur ar gyfer yr wythnos nesaf rhwng Sexy Star a Johnny Mundo ar gyfer Pencampwriaeth Danddaearol Lucha.

Daeth y promo fideo i ben trwy dynnu sylw at onglau Drago / Kobra Moon a Mysterio / Azteca yn y drefn honno. Torrodd y camerâu i'r deml wrth i Matt Stryker a Vampiro, a siaradodd am dwrnament Brwydr y Teirw, yr oedd y gemau rownd gyntaf sy'n weddill wedi'u hamserlennu heno. Fe wnaethant atgoffa'r cefnogwyr y byddai enillydd y gystadleuaeth yn wynebu enillydd Mundo vs Star am y teitl.

Roedd gêm gyntaf y noson - rownd gynderfynol twrnamaint Brwydr y Teirw - i fyny nesaf.
Jeremiah Crane vs Killshot vs Mariposa vs Dante Fox (gêm twrnamaint Brwydr The Bulls)

Daliodd Mariposa ei hun yn erbyn ei thri gwrthwynebydd gwrywaidd

Dechreuodd yr ornest gyda rhai streiciau trawiadol gan yr holl gystadleuwyr. Arweiniodd y gwaed drwg rhwng Dante a Killshot at i'r ddau fynd ar ôl ei gilydd o'r cychwyn. Cafodd Killshot y fantais gynnar pan gaeodd Fox a Mariposa i lawr gyda chiciau bachog. Mae Crane yn cymryd rhan yn y weithred gyda rhai ciciau ei hun ar Killshot. Cyfnewidiodd y ddau yn agos at 16 cic cyn i Killshot gael y llaw uchaf.

ceisio cymeradwyaeth a hunan-barch isel

Yn y cyfamser, aeth Mariposa i fyny at y rhaff uchaf a lansio ei hun ar Killshot a Crane. Cynhaliodd frwydr frwd yn erbyn y dynion a ddilynwyd gan Fox a Killshot yn cyfnewid blociau ysgwydd ar ei gilydd. Curodd Fox Mariposa allan o'r cylch a chyflawni'r plymio hunanladdiad ar y tri chystadleuydd i'w gosod i gyd allan ar y mat.Parhaodd y weithred wyllt fel y tro hwn; Neidiodd Mariposa i Killshot a Fox. Ymunodd Crane â'r weithred hedfan uchel hefyd gyda phlymio ar y tu allan, gan dynnu Fox allan yn y broses. Fe adferodd Killshot ac aeth am naid risg uchel arall, dim ond i gael ei stopio yn ei draciau gan ergyd cadeirydd awyr ganol Crane. Roedd gan Crane rywbeth dinistriol mewn golwg wrth iddo drefnu llawer o gadeiriau yn y cylch yng nghanol llafarganu ‘cadeiriau cerddorol’ gan y credinwyr.

Dilynodd man gwallgof a ddechreuodd gyda Crane yn sefydlu Killshot ar y turnbuckle uchaf. Gwnaeth Fox hefyd ei ffordd i'r brig i ymuno â Crane a Killshot. Manteisiodd Mariposa ar y sefyllfa trwy dynnu twr y tynghedu ar y cadeiriau a drefnwyd yn daclus yn y cylch. Dim ond dechrau ei ddigofaint oedd hyn wrth iddi ddechrau gosod cadeiriau ar ei gwrthwynebwyr, a oedd yn chwil mewn poen. Ni allai Crane fynd ag ef mwyach a daeth anhrefn Mariposa i ben gyda’r gadair. Dilynodd cyfres o giciau wrth i Fox dynnu Crane i lawr yn gyntaf gyda chic ar feic. Yna cysylltodd Killshot â chic ei hun ar Fox. Yn y cyfamser, roedd Crane wedi dychwelyd i'w synhwyrau ac wedi cyflawni cic rhedeg ddwbl ar Killshot a Mariposa.

Cododd Fox a llorio Killshot gyda gwneuthurwr cod cod gwanwyn gwych ar Killshot. Aeth llygaid Fox tuag at y gadair ac ni wastraffodd unrhyw amser wrth ei sefydlu yn y gornel mewn ymgais i beri rhywfaint mwy o ddifrod ar Killshot. Roedd Killshot, serch hynny, yn ymwybodol o'r perygl ac yn slamio Fox i'r gadair. Cafodd ymgais Crane’s suplex ar Killshot ar y gadair ei rwystro, ond ni allai achub ei hun rhag Gyrrwr Death Valley a ddilynodd.

Cadwodd Carne y pwysau trwy osod Killshot gyda bom pŵer eistedd allan. Ar ôl cicio allan am ddau o ymgais Crane’s pinfall, cafodd Killshot ei hun yn gaeth mewn clo ffêr, trwy garedigrwydd Crane. Arbedodd Mariposa yr ornest trwy chwalu'r gafael a ffrwgwd anhrefnus rhwng y pedwar a ddilynodd. Cafodd Killshot ei ddal yn stunner Mariposa ac roedd yr hyn a ddilynodd yn fan creulon o’r radd uchaf. Cyflawnodd Mariposa yr effaith glöyn byw ar Killshot ar y gadair yn berffaith, gyda phen Killshot yn cwympo trwy ymyl yr arf dur. Damn!

Ni adawodd Fox i Mariposa elwa ar y symudiad gwallgof wrth iddo dorri ei phin ar Killshot. Yna fe wnaeth Crane, Fox, a Mariposa jocian am hawliau ffrwgwd yng nghanol y cylch yng nghamau olaf yr ornest. Tynnwyd Mariposa allan o'r hafaliad gan Crane, gan adael Crane a Fox yn brwydro allan i bennu'r enillydd yn y darn cartref o'r pwl.

Cafodd Fox y drosedd sylweddol gyntaf gyda suplex ffrwydron sbringfwrdd gwych ar Crane o'r rhaff uchaf. Rhywsut fe giciodd Crane allan am 2 a hanner. Roedd Fox yn edrych i orffen pethau i ffwrdd gyda sblash 450, ond fe gododd Crane ei liniau i fyny yn y cic amser. Cafodd Llwynog bregus ei daro gan contusion cranial gan Crane. Aeth am y cwymp a llwyddo i gael y tri chyfrif. Am ornest i agor y sioe!

Canlyniad: Jeremiah Crane def. Killshot, Dante Fox, a Mariposa trwy gwymp

sut i ymateb i foi wnaeth eich ysbrydoli

Arglwydd da !!! #LuchaUnderground
pic.twitter.com/rQiKF0OMqB

- Vinnie Massaro (@snoringelbow) Rhagfyr 15, 2016

Yeah mae Mariposa yn gadael i bawb wybod nad Marty yw'r unig un gwallgof yn y teulu #LuchaUnderground
pic.twitter.com/G4b687n1iy

- Vinnie Massaro (@snoringelbow) Rhagfyr 15, 2016

Gyda'r fuddugoliaeth, archebodd Jeremiah Crane ei le yn rowndiau terfynol y twrnamaint ochr yn ochr â Cage a The Mack. Gwelodd y golygfeydd ar ôl y gêm barhad y stori rhwng Killshot a Dante Fox. Fe wylltiodd Killshot ei rwystredigaethau ar Fox trwy gyflawni cic redeg i'w wyneb yn gyntaf, ac yna stomp dwbl o'r rhaff uchaf.

1/3 NESAF