'Mae'n ddyn gwych iawn': mae Natalie Mariduena yn amddiffyn David Dobrik ar bodlediad BFFs

>

Gwnaeth Natalie Mariduena, ffrind plentyndod i David Dobrik, ymddangosiad gwestai ar bodlediad BFFs. Yn ystod y podlediad, gofynnodd y cyd-westeiwr Dave Portnoy beth oedd barn Natalie ar sefyllfa Dobrik yn dilyn honiadau o gamymddwyn rhywiol a bwlio yn ei erbyn ef a'i garfan.

Yn gynnar yn 2020 cyhuddwyd Dobrik a Jason Nash gan Seth Francois o ymosod. Roedd David Dobrik hefyd yn rhan o honiadau Dominykas Zeglaitis gan fenyw ifanc yn ei ddilyn yn defnyddio'r ffilm ar gyfer vlog. Ceisiodd ef, ynghyd ag aelodau gwrywaidd eraill o Sgwad Vlog, amddiffyn ei weithredoedd cyn ymddiheuro. Yna cymerodd David Dobrik hiatws byr cyn cyhoeddi ei fod yn dychwelyd yn gynnar yn 2021.

Yn flaenorol, gwnaeth Natalie Mariduena ei hymddangosiad cyntaf ar vlog David Dobrik fel ei gynorthwyydd cyn dod yn aelod parhaol o'r Sgwad Vlog. Yn ystod honiadau Dobrik, ni wnaeth Natalie Mariduena sylwadau ar y sefyllfa.

Honnodd Natalie Mariduena mai hi oedd yr agosaf o holl gefnogwyr David Dobrik. Roedd hi a Dobrik wedi bod yn ffrindiau ers i'r ddau fyw yn Chicago, Illinois.

bod mewn cariad â dyn priod
'Felly rwy'n ei adnabod y gorau o bawb ac rwy'n credu ei fod yn wirioneddol sh-tty, rwy'n credu bod popeth a ddigwyddodd yn wirioneddol sh-tty ac mae'n ddyn gwych iawn. Ac mae'n wirioneddol sugno gweld rhywun sy'n berson da acutally yn cael ei gyhuddo o bethau ofnadwy. '
Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd wedi'i rhannu gan Def Noodles (@defnoodles)beth mae cychwyn drosodd yn ei olygu mewn perthynas

Cyfweliad Natalie Mariduena

Mae Natalie Mariduena yn gwneud sylwadau cyn ei datganiad am David Dobrik mai 'hwn yw [ei] chyfweliad podlediad cyntaf.' Yn ystod ei segment ar y podlediad, gofynnodd y cyd-westeiwr Dave Portnoy ei barn ar sefyllfa Dobrik ar unwaith cyn symud ymlaen i drafod Sgwad Vlog a'i ymddangosiad cyntaf ar gyfer modelu Chwaraeon Darlunio .

Gweld y post hwn ar Instagram

Swydd a rennir gan Natalie M (@natalinanoel)

Y clip o'r BFFs rhannwyd podlediad ar Instagram gan ddefnyddwyr defnoodles. Gwnaeth un defnyddiwr sylw manwl:'Fe wnaeth y pethau serch hynny? Roedden nhw ar ei fideo? Na, ni threisiodd neb yn gorfforol ond roedd yn rhan fawr o roi'r merched yn y sefyllfa honno. Hefyd yn gwneud dom i fod yn gymeriad doniol fel jôc oherwydd ei fod yn lol aflonyddwr rhywiol! Heb ddweud na all David newid, mae yna bosibilrwydd ac nid wyf yn beio Natalie am ddweud pa mor dda yw person y mae hi'n meddwl ei fod. Ond efallai peidiwch ag esgus nad oedd y sh-t y cafodd mewn trafferth amdano yn ddilys. '

Dywedodd defnyddiwr arall:

sut y gallwn newid y byd
'Bydd yn difetha bywydau pobl unrhyw siawns sydd ganddo, i wneud arian. Mae'n dda iawn i'w ddarn o ffrindiau sh-t. '

Mae'r BFFs dangoswyd pennod podlediad am y tro cyntaf ar Orffennaf 21ain ac roedd wedi cronni dros bedwar deg pum mil o olygfeydd ar adeg yr erthygl. Nid yw Natalie Mariduena wedi gwneud unrhyw sylwadau pellach am Dobrik yn ystod y podlediad nac ar gyfryngau cymdeithasol.


Darllenwch hefyd: '' Ni allwch esgusodi gweithredoedd rheibus ': mae Ethan Klein a'i rieni yn galw James Charles allan am sgandal ymbincio diweddar

Helpwch Sportskeeda i wella ei gwmpas ar newyddion diwylliant pop. Cymerwch yr arolwg 3 munud nawr.