Mae cyn-WWE Diva Torrie Wilson yn agor ar gefn llwyfan gyda Sable, mwy

>

Torrie Wilson oedd y gwestai ar bodlediad JR

Ar y bennod ddiweddar o Adroddiad Ross sioe podlediad, roedd gan Jim Ross gyn-WWE Diva Torrie Wilson drosodd fel ei westai. Rydych chi'n edrych ar y sgwrs lawn ar y ddolen hon . Datgelodd Torrie ei bod yn dal i wylio reslo ond nid yn rheolaidd. Ar hyn o bryd, mae hi a Lisa Marie Varon wedi bod yn byw gyda'i gilydd a nododd sut roedd y ddau ohonyn nhw'n siarad am ba mor ymosodol yw'r Divas NXT.

Trafododd Torrie hefyd ei pherthynas â’i chyd-gyn Diva Sable, wrth iddi ddatgelu eu bod wedi cael ergyd fawr ar ôl misoedd o weithio’n dda gyda’i gilydd. Dywedodd i Sable argyhoeddi ei hun fod Torrie yn ceisio dwyn ei chwyddwydr. Galwyd John Laurinaitis i mewn i drin y digwyddiad a daliodd mwyafrif y bobl gefn llwyfan y gwaethaf ohono. Ychwanegodd Torrie ei bod yn deall ochr Sable:

'Hi oedd y frenhines pan oedd hi yn WWE, ac yna daethpwyd â hi i mewn i helpu i hyrwyddo fy ymddangosiad Playboy.'

Gofynnodd JR am sibrydion bod Torrie wedi'i gynllunio i fod yn Hyrwyddwr Divas cyntaf erioed a dywedodd nad oedd hi'n gwybod a oedd y sibrydion hynny'n wir. Dywedodd:'Roeddwn i yno am amser hir iawn. Byddai wedi bod yn braf bod wedi bod yn bencampwr y Diva o leiaf unwaith. '

Soniodd Torrie hefyd ei bod yn dal i siarad â chyn-gariad Alex Rodriguez o’r New York Yankees bob dydd.