Dawns y Ddraig: 5 elyn y trodd Goku yn gynghreiriaid

>

Mae Goku wedi wynebu llawer o elynion trwy gyfres y Dragon Ball. Er gwaethaf bod ar y blaen gyda'r unigolion hyn, mae Goku wedi llwyddo i'w hennill gyda'i ymarweddiad cyfeillgar a'i agwedd ddi-ildio.


5 gelyn y trodd Goku yn Gynghreiriaid

# 1 - Beerus

Roedd Beerus yn un o'r gwrthwynebwyr mwyaf arswydus a wynebodd Goku yn y gyfres gyfan. Er gwaethaf y gorau i Goku wrth ymladd, cyfaddefodd Duw’r Dinistr i ddefnyddio ei holl bŵer i ymladd yn erbyn y Saiyan. Gwnaeth Beerus argraff, ac mae'r ddau wedi dod ymlaen yn eithaf da ers hynny.
# 2 - Freiza

Roedd hon yn gynghrair annhebygol iawn y bu'n rhaid i Goku ei ffugio er mwyn Bydysawd 7. Yn ystod y Twrnamaint Pwer, roedd tynged yr holl fydysawdau yn hongian yn y cydbwysedd.Mae'n rhaid i Goku droi at un o'i elynion mwyaf marwol, Freiza, i ymladd ochr yn ochr â'r Z-rhyfelwyr. Er ei bod yn anodd i Goku ymddiried yn Freiza oherwydd eu hanes cymhleth, profodd Freiza i fod yn gynghreiriad pwysig.


# 3 - Bach

Piccolo oedd un o'r cynghreiriaid cyntaf a enillodd Goku yn y gyfres. Daeth yr Namekian i'r Ddaear i ladd Goku ond yn y pen draw fe helpodd ef i drechu Radits, er iddo ladd Goku yn y broses.Ar ôl marwolaeth Goku, cafodd Piccolo newid calon ac aeth ymlaen i helpu i hyfforddi ei fab, Gohan. Ers hynny mae wedi dod yn un o gynghreiriaid pwysicaf Goku.


# 4 - Llysieuyn

Mae Vegeta a Goku yn wrthwynebiadau pegynol i'w gilydd. Mae hwn yn drope anime cyffredin, sydd wedi'i weld ers hynny mewn sioeau eraill fel Naruto.

pan fyddwch mewn cariad â dyn priod

Mae Goku a Vegeta yn ddau o'r diffoddwyr mwyaf pwerus yng nghyfres gyfan Dragon Ball.

Dechreuodd y ddau ar ddechrau creigiog iawn. Roeddent yn elynion chwerw ond fe wnaethant roi eu gwahaniaethau o'r neilltu unwaith i Goku guro Vegeta.

Mae arc stori gyfan Vegeta yn seiliedig ar gryfhau na Goku yng nghyfres Dragon Ball. Mae'r ddau yn herio'i gilydd yn gyson, sydd yn y pen draw yn eu helpu i gyrraedd eu potensial llawn.


# 5 - Broly

Er nad yw Broly yn gynghreiriad fel y cyfryw, mae'n edmygu Goku. Mae Goku yn rhannu'r teimlad o ran Broly hefyd.

Ar ôl eu hymladd olaf, dihangodd Broly i Vampa er mwyn osgoi cael ei ladd gan Gogeta. Yna cyrhaeddodd Goku Vampa gyda dau ffa senzu a rhai capsiwlau i helpu Broly i wella ei hun.

Cyn gwahanu, mae Goku yn cynnig hyfforddi gyda Broly, sef yr arwydd mwyaf o barch rhwng rhyfelwyr Saiyan. Y ceirios ar y gacen oedd pan ofynnodd Goku i Broly ei alw'n Kakarot.