5 rheswm dywedodd Shawn Michaels 'Na' mewn gêm ag AJ Styles

>

Ymddangosodd The Phenomenal One yn ddiweddar mewn cyfweliad â Cathy Kelley o WWE ac agorodd ar amrywiaeth o bynciau. Soniodd Styles hefyd am gêm freuddwyd bosibl yn erbyn 'The Heart Break Kid' a WWE Hall of Famer Shawn Michaels.

Datgelodd Styles ei fod wedi gofyn i Michaels am ornest, ond ei fod wedi cael 'na'.

ofni'r anrhegwr marw cerdded
Byddwn wedi bod wrth fy modd â'r cyfle i fynd yn y cylch gydag ef. Gofynnais i Shawn am ornest a dywedodd ‘Na.’ Ni allaf wneud unrhyw beth am hynny. Byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i gael gêm. Ond dwi'n cyrraedd o le mae'n dod. Pan fyddaf yn ymddeol, rwyf am aros wedi ymddeol hefyd.

Pan fydd un yn siarad am rai o'r gemau breuddwyd mwyaf yn hanes WWE, mae'n rhaid i AJ Styles vs Shawn Michaels fod i fyny yno ymhlith y rhai mwyaf disgwyliedig. Gadewch i ni edrych ar bum rheswm posib pam y gwrthododd Michaels gynnig Styles ar gyfer gêm freuddwyd.

Darllenwch hefyd: Mae Charlotte Flair, 14 oed, yn gwneud ymddangosiad WCW (hanes WWE)


Efallai y bydd # 5 Michaels yn cael eu gwneud er daioni

A yw Michaels yn cael ei wneud er daioni?

A yw Michaels yn cael ei wneud er daioni?Mae bron i ddegawd wedi bod ers 'ymddeoliad gwreiddiol Michaels'. Heriodd y Heart Break Kid The Undertaker i gêm yn WrestleMania 26, flwyddyn ar ôl colli clasur i The Deadman.

gŵr yn gwrthod siarad am broblemau

Arweiniodd yr ail golled at Michaels yn ymddeol. Am wyth mlynedd, arhosodd Michaels yn driw i'w air, nes i WWE ei alw yn ôl am Crown Jewel.

sut i chwarae'n anodd ei gael

Efallai bod Michaels o'r farn ei bod hi'n hen bryd iddo lesio'i esgidiau, ac mae'n rhaid ei fod wedi sylweddoli nad oes angen iddo ychwanegu pluen arall at ei gap ar yr adeg hon yn ei fywyd. Tua degawd yn ôl, enwodd WWE Michaels y Superstar mwyaf erioed. Beth arall sydd ei angen ar un?Bydd gyrfa Michaels yn cael ei chofio fel safon aur i genedlaethau'r dyfodol edrych ymlaen ati, ac efallai ei fod yn gwybod na fydd cael gêm arall yn gwneud llawer o wahaniaeth o ran hygrededd ei yrfa enwog.

1/3 NESAF