Pwy oedd Marcus Birks? Mae sgeptig brechlyn yn marw yn 40 oherwydd COVID

>

Marcus Birks, canwr betrusgar brechlyn bu farw yn yr ysbyty oherwydd COVID-19. Bu farw brodor Swydd Stafford, 40, ar Awst 27.

Disgrifiodd ei wraig, Lis Birks, ef fel dyn anhunanol a balch mewn swydd Instagram dorcalonnus. Ysgrifennodd:

Mae'r boen rwy'n teimlo ei fod yn ysgrifennu hwn yn annioddefol, mae fy nghalon wedi'i rhwygo allan, fy enaid a byd wedi'i chwalu'n llwyr ac yn llwyr. Fe wnes i addewid iddo y byddaf yn dweud wrth ein bachgen bach bob dydd faint y mae'n ei garu, pa mor arbennig ydyw a sut y byddai wedi bod / yw'r tad gorau y gallai mab erioed ddymuno amdano.

Rydyn ni i gyd yn gwybod * yn union * a radicaleiddiodd yr eneidiau tlawd hyn. Byddan nhw'n dal i fod yma, mewn print a hyd yn oed ar yr awyr yfory ... https://t.co/A1n5Re9H5M

- James O'Brien (@mrjamesob) Awst 29, 2021

Dywedodd Mrs. Birks mai anaml y byddai ei gŵr yn sâl, felly nid oedd yn poeni am COVID. Ychwanegodd hyd yn oed wybodaeth am y brechlyn Covid a oedd wedi ei wyro gan Cyfryngau cymdeithasol a damcaniaethwyr cynllwyn.

Mewn cyfweliad gyda’r BBC ym mis Awst, dywedodd Marcus Birks, os nad ydych wedi bod yn sâl, yna nid ydych yn meddwl eich bod yn mynd i fynd yn sâl, ac felly dylech wrando ar y stwff.Roedd Birks yn yr uned gofal dwys yn Ysbyty Athrofaol Royal Stoke.

Talodd DJ Dario G ei deyrnged ar Twitter a dywedodd fod Marcus yn gwneud pawb yn ffrind gorau iddo. Fe lansiodd hyd yn oed ymgyrch i gael cân a berfformiwyd gan Marcus a'i wraig Lis o dan yr enw The Cameleonz yn ôl i'r siartiau.


Popeth i'w wybod am Marcus Birks

Marcus Birks gyda

Marcus Birks gyda'i ffrindiau (Delwedd trwy Marcus Birks / Instagram)Roedd Marcus Birks yn dod o Swydd Stafford ac yn gerddor yn y grŵp Cappella ynghyd â’i wraig, Lis Birks. Y cwpwl wedi teithio gyda'r band, ac fe ymddangosodd hyd yn oed ar gyfres gyntaf y rhaglen deledu, Byddin Lads Gwael , ac enillodd y Wobr Recriwtio Orau am yr un peth.

Ni chymerodd y cerddor y brechlyn COVID-19 ond gofynnodd i'r cyhoedd beidio ag ailadrodd ei gamgymeriad. Dywedodd Lis Birks fod ei gŵr wedi newid ei feddwl am y brechlyn a’i fod yn mynd i ddweud wrth ei deulu am gael yr ergyd ar ôl mynd yn sâl.

cerddi i rywun a fu farw

Siaradodd Marcus Birks â'r BBC a dywedodd pan fydd rhywun yn teimlo fel na allant gael digon o anadl, mai dyna'r teimlad mwyaf dychrynllyd yn y byd. Dywedodd y cerddor ei fod yn anwybodus tuag at y brechlyn a siaradodd o'r ysbyty y byddai'n dweud wrth ei deulu am gael y brechlyn ac unrhyw un y mae'n ei weld.

Talodd holl ffrindiau agos Marcus a'i wraig eu teyrnged iddo a'i ddisgrifio fel dyn gofalgar, ffyddlon, anhunanol a balch.

Darllenwch hefyd: Cerdyn sgorio anhyblyg - mae Twitter yn ymateb gyda memes doniol Jake Paul ar ôl iddo ennill er gwaethaf bron i gael ei fwrw allan gan Tyron Woodley