Pa un o'r 4 math mewnblyg ydych chi?

Mae dadleuon yn fath o gymeriad y byddai cyfran fawr o'r boblogaeth yn honni ei fod yn syrthio iddo, ond beth yn union mae'n ei olygu?

Dyma'r cwestiwn y ceisiodd y seicolegydd Jonathan Cheek a'i gydweithwyr ei ateb pan wnaethant gyfweld â mewnblygiadau hunanasesol am eu personoliaethau. Fe wnaethant ddarganfod bod y bobl hyn yn defnyddio amrywiaeth eang o iaith wrth ddisgrifio beth oedd dadleuon yn ei olygu iddyn nhw.

Yr unig gasgliad a wnaeth unrhyw synnwyr i'r boch oedd nad oes un diffiniad a all gwmpasu'r holl nodweddion sydd gan fewnblyg. Yn lle, gan ddefnyddio'r wybodaeth a gasglodd, cynigiodd ef a'i dîm 4 math gwahanol o fewnblyg.

Yn union fel unrhyw nodwedd personoliaeth arall, nid yw unigolyn yn perthyn i unig grŵp, ond gallant gysylltu'n agosach â rhai nag eraill (neu amrywio oherwydd amser ac amgylchiad).

Y 4 math o ymryson yw:  1. Cymdeithasol - delio â thuedd rhywun i fwynhau grwpiau bach o bobl neu unigedd dros grwpiau mwy.
  2. Meddwl - ynglŷn â lefel ymyrraeth unigolyn a hunan-fyfyrio faint o amser maen nhw'n ei dreulio'n hapus yn eu pennau eu hunain.
  3. Pryderus - ynglŷn â'r lletchwithdod y mae rhywun yn ei deimlo nid yn unig o amgylch eraill, ond yn eithaf aml pan ar ei ben ei hun hefyd mae'r pryder y mae rhywun yn ei gario gyda nhw.
  4. Wedi'i ffrwyno - yn ymwneud â'r angen i gymryd amser am bethau a'r ffordd y mae'n rhaid i un “gynhesu” i sefyllfa cyn teimlo'n barod.

Nid yw'r cwis isod wedi'i gynllunio i fod yn 100% gwyddonol, ond dylai eich atebion i'r cwestiynau ddatgelu pa un o'r 4 math yr ydych chi wedi'u halinio agosaf â nhw ar hyn o bryd.

Swyddi cysylltiedig:

Pa ganlyniad gawsoch chi? Rhannwch ef yn y sylwadau isod a dywedwch a ydych chi'n meddwl ei fod yn gweddu i'ch personoliaeth.