Sweet Tooth: Dyddiad rhyddhau, sut i ffrydio, trelar, a phopeth am gyfresi drama ffantasi Netflix

>

Comic DC newydd sbon wedi'i seilio ar gomig ffantasi mae'r gyfres ddrama, Sweet Tooth, yn gollwng ar Netflix ym mis Mehefin ac mae ymatebion cyn rhyddhau i'r gyfres Netflix newydd i mewn. Mae beirniaid eisoes wrth eu bodd â'r gyfres deledu newydd, gan fod Sweet Tooth wedi derbyn sgôr gynamserol o 100% ar Rotten Tomatoes a 79% ar Metacritig.

Fodd bynnag, rydym yn dal i aros am ei ymateb cyhoeddus.

Gollyngwyd teaser y Sweet Tooth ar Ebrill 29ain, 2021, gan chwythu cefnogwyr i ffwrdd gyda’r cysyniad a oedd yn cael ei addasu i’r gyfres o’r ffynhonnell. Wedi'i gosod mewn byd ôl-apocalyptaidd, bydd y gyfres yn cynnwys cast mawr.

Darllenwch hefyd: Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie [Rhan 1 a 2]: Pryd a sut i wylio, cymeriadau, trelar, a mwy am ffilm anime Netflix


Yr holl fanylion am Sweet Tooth Netflix y mae cefnogwyr eisiau eu gwybod

Dyddiad rhyddhau

Delwedd trwy Netflix

Delwedd trwy NetflixBydd y gyfres ddrama ffantasi yn cael ei rhyddhau ar Netflix yn fyd-eang ar Fehefin 4ydd, 2021.

Trelar swyddogol

Delwedd trwy Netflix

Delwedd trwy Netflix

Ar ôl i'r trelar teaser gael ei ryddhau, rhyddhaodd Netflix hefyd ôl-gerbyd swyddogol dwy funud 54 eiliad o hyd ar gyfer y Sweet Tooth ar Fai 17eg, 2021.Gall ffans edrych ar y trelar swyddogol yma:


Darllenwch hefyd: Y 3 ffilm orau i bobl ifanc ar Netflix mae'n rhaid i chi eu gwylio


Sut i wylio'r Dant Melys

I wylio'r gyfres ddrama ffantasi act-antur, gall gwylwyr ymweld â safle swyddogol neu gymhwysiad Netflix i chwilio â llaw 'Sweet Tooth' neu glicio yma i ailgyfeirio i dudalen swyddogol y gyfres.

Cast a Chymeriadau

Delwedd trwy Netflix

Delwedd trwy Netflix

James Brolin yw adroddwr y gyfres ar Netflix. Ar wahân iddo, dyma restr cast a chymeriadau'r Sweet Tooth:

  • Convery Cristnogol fel Gus
  • Nonso Anozie fel Tommy Jepperd
  • Adeel Akhtar fel Dr. Singh
  • Will Forte fel tad Gus
  • Dania Ramirez fel Aimee
  • Neil Sandilands fel Cadfridog Steven Abbot
  • Stefania LaVie Owen fel Arth
  • Aliza Vellani fel Rani Singh

Lleoliad plotiau a beth i'w ddisgwyl

Delwedd trwy Netflix

Delwedd trwy Netflix

Yn seiliedig ar lyfr comig gan DC, mae Sweet Tooth yn cynnwys lleoliad ôl-apocalyptaidd lle mae'r stori'n dilyn bywyd y prif gymeriad, bachgen o'r enw Gus. Mae Gus yn hybrid dynol a cheirw. Mewn byd sy'n llawn plant o'r fath, mae pobl yn troi yn eu herbyn. Mae Gus wedi gorfod byw blynyddoedd cynnar ei fywyd mewn tŷ diogel mewn coedwig.

Delwedd trwy Netflix

Delwedd trwy Netflix

Ar ôl blynyddoedd o fyw i ffwrdd o gyswllt dynol iawn, mae'n cwrdd â dieithryn o'r enw Jepperd. Prif ffocws y stori yw eu bond a'u cyfeillgarwch a sut i ffurfio cysylltiad yn ystod eu hanturiaethau. Disgwylir i'r plot o Sweet Tooth gael ei lenwi ag eiliadau hwyliog ac emosiynol, ond bydd yn rhaid i wylwyr aros nes rhyddhau ei dymor cyntaf.

Darllenwch hefyd: Y 5 ffilm weithredu orau ar Netflix mae'n rhaid i chi eu gwylio