Mae hen fideo aelod Stray Kids, Bang Chan, lle mae’n cael ei weld yn taro ystum Jim Crow i This Is America gan Childish Gambino yn mynd yn firaol, mae eilun K-Pop yn ymddiheuro

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Rhyddhaodd aelod Stray Kids, Bang Chan ymddiheuriad hir ar Bubble ar ôl i’w fideo o’r gorffennol, lle mae’n taro ystum tebyg i un Jim Crow, fynd yn firaol.Roedd hyn yn cael ei ystyried yn dramgwyddus, ac roedd llawer o bobl a wyliodd y fideo yn credu bod yr eilun K-Pop yn bwrw'r ystum yn fwriadol. Roedd adlach yn erbyn Bang Chan, fel y cymerodd llawer gwefannau rhwydweithio cymdeithasol i'w alw'n hiliol.


Pam mae cefnogwyr rhyngwladol yn wallgof yn aelod St Chan Kids, Bang Chan?

Yn hen glip y dyn 23 oed, sydd wedi ail-wynebu ar-lein, fe’i gwelwyd yn dawnsio i gân Childish Gambino, This Is American. Mae'n ymddangos bod Chan yn copïo'r ystum yr oedd Childish Gambino wedi'i daro yn y fideo wreiddiol. Mae hwn yn ystum Jim Crow, a arweiniodd at gyhuddo'r seren o fod yn hiliol.

I roi rhywfaint o gyd-destun ynglŷn â Jim Crow - mae'n gysylltiedig â chyfreithloni hiliaeth gwrth-ddu rhwng 1877 a chanol y 1960au. Mae Jim Crow yn symbol o'r system castiau hiliol sy'n gyffredin mewn llawer o daleithiau ar y ffin a de.

Yn y fideo o This Is America, mae Donald Glover yn dybio’r symbol hwn fel cynrychiolaeth dywyll a dychanol. Mae dynwared Bang Chan o’r un cam, fodd bynnag, wedi troseddu a siomi llawer.
Rhyddhaodd Bang Chan nodyn ymddiheuriad ar Bubble

Ymddiheurodd y brodor Seoul yn ddiamod a dywedodd nad oedd yn bwriadu brifo neb, ac eto roedd y ffaith ei fod yn brifo cymaint o bobl oherwydd ei benderfyniad anghywir. Felly ymddiheurodd i bawb am wneud penderfyniad anwybodus:

j cyngerdd cole las vegas
AROS ~ Fel aelod o Stray Kids, mae ‘Stray Kids Everywhere All Around The World’ yn slogan gwerthfawr iawn. Hyd yn oed os nad oedd fy mwriadau yn golygu unrhyw niwed, nid oes ots o gwbl oherwydd mae pobl allan yna a gafodd eu brifo’n fawr gan fy mhenderfyniadau. Dylwn fod wedi meddwl amdano'n fwy trylwyr a chlir cyn cychwyn ar y gweithredoedd hynny. Unwaith eto, mae'n ddrwg iawn gennyf a hoffwn ofyn am faddeuant gan y rhai sydd wedi troseddu.

Ychwanegodd:

Nid ydym ni, Stray Kids, yn cefnogi hiliaeth ar unrhyw ffurf a mater. Fel y gwyddoch i gyd, rwy'n dal i fod yn brin o lawer o agweddau. Ond gyda’r cariad a’r gefnogaeth ddiamod a gaf gan STAYs, gallaf barhau i fynd ar ôl fy mreuddwydion i ddod yn arlunydd gwych, ac ar y cyfan, dod yn fod dynol gwell. AROS, diolch gymaint am bopeth rydych chi wedi'i wneud i mi.

Mae ffans yn ymateb i Bang Chan yn dynwared ystum Jim Crow, gyda llawer yn cefnogi'r seren

Fans Penderfynodd Stray Kids, a elwir yn swyddogol STAY, fod yr hyn yr oedd Bang Chan wedi'i wneud yn gamgymeriad. Fodd bynnag, fe wnaethant dynnu sylw hefyd at gamgymeriad a wnaed mewn anwybodaeth.

hefyd y ffaith ei bod yn well gan bang chan ysgrifennu hynny ar ei ben ei hun ar blatfform negeseuon uniongyrchol yn lle aros ac ail-olygu rhywbeth gyda'r staff, oherwydd byddai hynny'n cymryd oriau ac oriau (gan y byddai angen ei adolygu a mynd trwy gymeradwyaethau gwahanol cyn ei bostio)

allwch chi gael ffrindiau enaid lluosog
- Yang (@byunskiz) Awst 3, 2021

Wyddoch chi, nid Bang Chan yw'r math o berson y mae casinebwyr yn ceisio ei beintio i fod. Mae wedi cael ei ddal yn atebol ac ymddiheurodd sawl gwaith. Mae'n dorcalonnus gweld rhywun mor ddiffuant, caredig a gonest i gael ei dargedu gan gasineb gan bobl wenwynig sydd prin hyd yn oed yn ei adnabod.

- EJ - Jee E-Stay (@ySTayskz) Awst 3, 2021

MAE BRO HWN MAN WEDI DIM I'W WNEUD GYDA HOLL O'R SHIT HON ​​!! OS YDYCH AM EI DRWY HATE YN RHAID DRWY BOB UN I JYPE NEU DIV1 pic.twitter.com/jr3wOBf3DI

- • ┈୨ ♡ ୧┈ • ゚。 (@hyunjinluvs_) Awst 3, 2021

[] 210803

Mae'r neges yma!

(anfonwyd 9: 23-9: 30PM KST) pic.twitter.com/hz1i9ItEud

- CB97. (@ cb97boba) Awst 3, 2021
Ciplun o ymateb fanâ i ymddiheuriad Bang Chanâ ???? s ar AllkPop

Ciplun o ymateb ffan i ymddiheuriad Bang Chan ar AllkPop

mae dyn yn newid i'r fenyw y mae'n ei charu

gan nodi’n llwyr nad ydych yn credu bod Bang Chan yn ddigon deallus i ddeall pwysau ei weithredoedd. Dyma'r un sefyllfaoedd â Jisung a Hyunjin. Rydych chi i gyd yn nodi'n glir iawn eich bod chi'n meddwl nad ydyn nhw'n ddigon craff ac yn rhy fregus i'w deall-

- kae (@kaeconstella) Awst 3, 2021

Felly os yw SKZ yn rhy fregus i drin pam mae bod yn hiliol yn ddrwg, yna beth am pan mae hiliaeth yn effeithio arnyn nhw? Mae gan SKZ ddau aelod Corea-Awstraliaidd. Sut mae pobl yn ymateb os un diwrnod maen nhw'n dweud wrthych chi am eu profiadau personol gyda hiliaeth a rhagfarn?

- kae (@kaeconstella) Awst 3, 2021

Rwy'n caru SKZ yn annwyl, ond rydw i'n ddu cyn fy mod i'n AROS. Ni fydd yr un ohonoch sy'n ceisio ei amddiffyn byth yn deall, er bod bod yn ddu wedi'i oleuo, mai dyna'r rhan fwyaf dychrynllyd o fod yn fyw. Sut fyddech chi'n ei hoffi, ni waeth pa gymuned rydych chi ar wahân iddi, rydych chi-

- kae (@kaeconstella) Awst 3, 2021

Llawer o Ddu unigolion hefyd wedi cyfaddef nad oeddent yn ymwybodol bod yr ystum a welwyd yn y fideo o This Is America wedi'i gysylltu â Jim Crow. Felly maen nhw'n credu bod angen ymddiheuriad, a oedd yn rhywbeth y dylai Bang Chan ddysgu ohono.

Fodd bynnag, yr hyn nad oedd y cefnogwyr yn iawn ag ef oedd Bang Chan yn cael ei ganslo am gamgymeriad a wnaed mewn anwybodaeth.