Roedd Pat Patterson eisiau i Jacques Rougeau ymuno â Rick Martel yn WWE (Exclusive)

Pa Ffilm I'W Gweld?
 
>

Roedd y diweddar Pat Patterson yn goc allweddol yn olwyn WWE ers degawdau, yn gyntaf fel reslwr ac yna fel gweithiwr cefn llwyfan pwysig. Gwelwyd dylanwad Patterson mewn gorffeniadau gemau, llinellau stori, yn ogystal ag wrth logi reslwyr.Un reslwr y chwaraeodd Pat Patterson ran wrth logi i WWE oedd cyn-bencampwr y tîm Intercontinental a thag, Jacques Rougeau, a aeth hefyd wrth yr enw cylch The Mountie.

Roedd Rougeau yn westai ar y gyfres Sportskeeda fwyaf newydd Inside Skoop, lle soniodd am lawer o bethau am Pat Patterson. Datgelodd mai Patterson oedd yr un a helpodd i drafod ei gontract gyda Vince McMahon, tra nododd hefyd fod yr Hyrwyddwr Intercontinental cyntaf erioed eisiau i Rougeau ymuno â Chanada arall, Rick Martel.

Jacques Rougeau ar sut roedd Pat Patterson eisiau iddo ymuno â Rick Martel

Datgelodd Jacques Rougeau yn ei gyfweliad â Dr. Chris Featherstone fod Pat Patterson eisiau iddo ymuno â Rick Martel, ond roedd am ymuno â'i frawd Raymond Rougeau.

'A dweud y gwir ar y pryd, mae mor ddoniol, oherwydd pan ddechreuodd drafod gyda mi gyntaf - does neb yn gwybod hyn, ond roedd am i mi ymuno â Rick Martel. Syniad Pat oedd hwnnw, roedd eisiau ei gael ... Rwy'n ceisio aros yn ostyngedig yma, ond dau blentyn sy'n edrych yn dda o Montreal (chwerthin). Roedd Ricky Martel yn edrych yn wych yn sicr, ac rydych chi'n gwybod fy mod i'n ceisio dal fy niwedd. Ond lluniodd y ddau fachgen gweddus, Ffrancwyr o Montreal, a phan oeddem yn trafod, o'r diwedd dywedais wrthynt, dywedais 'na, rwyf am fynd gyda fy mrawd'. Roeddwn i eisiau mynd gyda fy mrawd oherwydd roeddwn i'n gwybod fy mod i'n mynd i mewn i jyngl ac roeddwn i'n gwybod y gallwn ymddiried yn fy mrawd a byddai ganddo fy nghefn a byddai gen i ei gefn a'r holl bethau da hynny rhwng brodyr. Ond, Pat Patterson, gallwn fynd ymlaen ac ymlaen am ... beth oedd yn berson gwych, roedd pawb yn caru Pat. '

Roedd Jacques a Raymond Rougeau yn dîm am bedair blynedd yn WWE, cyn i'r olaf ymddeol. Yna cafodd Jacques rediad senglau, ac ar ôl hynny fe ymunodd â Pierre Ouellet i ffurfio tîm tag The Quebecers, a buom yn bencampwyr Tîm Tag WWE tair-amser.Os gwelwch yn dda H / T Sportskeeda Inside Skoop os ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r dyfyniadau o'r erthygl hon