Mae golygydd Jeff Wittek yn ymddiheuro ar ôl i'r N-word gnwdio i fyny yn ystod ei ffrwd ymateb i sylwadau diweddar Ethan Klein

>

Jeff Wittek cychwynnodd ar ei daith fel dylanwadwr rhyngrwyd trwy Vine, yna cymerodd ati i greu ei sianel YouTube ei hun yn 2011 ac mae hefyd wedi bod yn ymddangos yn vlogs David Dobrik ers 2018.

Yn ei bennod podlediad ddiweddaraf Jeff FM, dangosodd y gair n ynghyd â'r r trawiadol yn y diwedd. Roedd Wittek yn ymateb i bennod podlediad H3 lle roedd diwedd podlediad Frenemies gan Trisha Paytas ac Ethan Klein yn cael ei gyhoeddi.

YN CYFANSWM YN UNIG: Sylwodd rhai fod Jeff Wittek wedi dangos yr n-air yn fyr gyda’r r caled ym mhennod ddiweddaraf ei bodlediad wrth ymateb i ymateb H3 Podcast i sylwadau Jeff am ddiwedd Frenemies. pic.twitter.com/h0oLLhfQe8- Def Noodles (@defnoodles) Gorffennaf 12, 2021

Unwaith y cafodd Wittek ei ddatgelu, cymerodd ei olygydd / cynhyrchydd Oscar i Twitter yn berchen ar ei gamgymeriadau. Dwedodd ef:

Rwy'n olygydd Jeff ac yn helpu i gynhyrchu'r podlediad. Roeddwn yn gwneud ymchwil ar gyfer clip a phan gyflwynais ef i Jeff nid oedd am ei gynnwys. Gallaf weld sut y gall hyn edrych allan o'i gyd-destun felly ymddiheuraf i unrhyw un y gwnes i droseddu.

Rwy'n olygydd Jeff ac yn helpu
cynhyrchu'r podlediad. Roedd yn dab ar fy nghyfrifiadur. Roeddwn yn gwneud ymchwil ar gyfer clip a phan gyflwynais ef i Jeff nid oedd am ei gynnwys. Gallaf weld sut y gall hyn edrych allan o'i gyd-destun felly ymddiheuraf i unrhyw un y gwnes i droseddu.- oscar alva (@oscaravocado) Gorffennaf 12, 2021

Roedd ffans yn gyflym i alw allan nad yw'n dal i fod yn esgus dros ddefnyddio'r slyri hiliol.

Ym mha gyd-destun mae hyn yn dderbyniol?

- Crystal Leah (@CrystalLeahhh) Gorffennaf 12, 2021

Ni ddylech chi nac unrhyw un arall fod wedi defnyddio'r geiriau hynny. Teipio, meddwl, dweud. Dim o hynny. Cyfnod.- tatws (@kittyxpeaches) Gorffennaf 12, 2021

Ummmm nad yw hynny'n llawer gwell bro? Pam fyddech chi hyd yn oed yn teipio'r gair hwnnw

- Sarah (@ catmama420) Gorffennaf 12, 2021

Mae Yikes yn dychmygu bod y gair hwnnw'n rhan o eirfa eich…

- Peter Hernandez stan (@streamsilksonic) Gorffennaf 12, 2021

Ffrae ddiddiwedd rhwng Jeff Wittek ac Ethan Klein

Mae Jeff Wittek wedi bod yn ffraeo gyda Trisha Paytas ers i Paytas adael y Sgwad Vlog. Roedd Paytas wedi mynd â’i sianel YouTube gan ddatgelu aelodau poblogaidd y Sgwad Vlog.

Gwnaeth Wittek sylwadau ar bodlediad Frenemies yn dod i ben mewn modd di-ddal, gan honni bod y podlediad wedi cael ei ganslo dros pizza a chyllid. Ebychodd hefyd fod y ddau westeiwr podlediad yn wenwynig i'w gilydd.

Clapiodd Ethan Klein a'i wraig Hila, yn ôl yn Wittek yn eu pennod podlediad H3 Afterdark, 'James Charles Returns & Baby Update. Yng nghanol y bennod, roedd gan Ethan Klein lawer i’w ddweud am ymateb Wittek i Frenemies yn dod i ben:

Y ffaith eich bod yn cyd-fynd yn egnïol â David Dobrik ar hyn o bryd, ie, ni allwch fod yn dweud oh ‘that’s content’. Stopiwch Dude. Ffilmiodd eich ffrind David Dobrik rywun yn ymosod arno.

Cytunodd Ethan Klein i'r gwenwyndra rhwng Trisha ac ef ond galwodd allan y sefyllfa am fod yn eironig. Fe daniodd hefyd yn Wittek am fygwth Trisha Paytas ar Twitter, lle roedd Wittek wedi rhybuddio Trisha i beidio â dechrau ffraeo ag ef.

Deffrais i Jeff wittek yn fy bygwth y bore yma ummm. Yn llythrennol, gwnes i sylwadau ar segment u yn siarad amdanaf a stwff u wedi ei wneud yn gyhoeddus ond iawn i ffwrdd. pic.twitter.com/ZtUK72sgu5

- Trisha Paytas (@trishapaytas) Mehefin 29, 2021

Nwyddau ‘Rat Exterminator’ Jeff Wittek

Rhyddhaodd Jeff Wittek ei nwyddau newydd a'i frandio fel y cwmni difa llygod mawr (o) Wittek. Ethan Klein gan dybio y gwnaed y cloddfa tuag ato a Trisha Paytas. Aeth at bodlediad H3 Afterdark gan ddweud-

Jeff, rydych chi'n gymaint o p *** y. Nid ydych wedi difodi unrhyw beth ond eich gyrfa f ** cking eich hun.

Galwodd hefyd Jeff Wittek allan am ddychwelyd at bobl sydd achosi niwed iddo oherwydd roedd angen y fantell arno. Cymerodd Ethan Klein i Twitter ymddiheuro i Wittek ar ôl iddo sylweddoli na wnaed y nwyddau mewn unrhyw gyfeiriad ato.

Yn ddiweddarach, darganfyddais nad oedd Jeff yn cyfeirio ataf fi na Trisha mewn gwirionedd ac mae'n jôc fewnol felly mae'n ymddiheuro iddo @jeffwittek

- Ethan Klein (@ h3h3productions) Gorffennaf 10, 2021

Jeff Wittek ni wnaeth sylwadau ar gael eich galw allan ar gam am ddefnyddio slyri hiliol. Ers hynny, mae wedi bod yn weithgar ar ei straeon Instagram.